Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Pamiętaj o „1 procencie”

Pamiętaj o „1 procencie”

Jak co roku trzeba rozliczyć się z fiskusem. W tym roku PIT-37 i PIT-38 przygotuje za nas bezpłatnie i automatycznie system administracji skarbowej. Pamiętajmy jednak, że przy tej okazji można przekazać 1% podatku na konto jednej z 44 organizacji, które działają na rzecz rudzian. – To nas nic nie kosztuje, a jest ogromnym wsparciem dla podmiotów, które realnie wspierają będących w potrzebie, działają na rzecz mieszkańców i rozwoju miasta – zaznacza prezydent Grażyna Dziedzic. – Zachęcam wszystkich, by pamiętali o tej możliwości – apeluje. Zeznania są już dostępne na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów /podatki.gov.pl/, gdzie można je sprawdzić i zweryfikować do końca kwietnia br.

W tym roku Krajowa Administracja Skarbowa w całości wypełnia zeznanie podatkowe za podatnika, zgodnie z danymi z ubiegłego roku. Jeśli więc w rozliczeniu za 2017 rok wpisaliśmy KRS danej organizacji pożytku publicznego /OPP/, również w tym roku otrzyma ona nasz „1 procent”. Każdy podatnik ma jednak prawo do wprowadzenia zmian w swoim zeznaniu i np. wskazania innego podmiotu. Wystarczy w wyznaczonym miejscu wpisać numer KRS innej organizacji.

Emeryci i renciści, którzy są rozliczani przez ZUS, mogą złożyć w formie papierowej w  urzędzie skarbowym PIT–OP /również drogą pocztową/, w którym wystarczy wpisać swoje dane oraz KRS organizacji. Wysokość „1 procenta” zostanie wyliczona i przekazana przez urząd. Druki PIT–OP są dostępne tutaj oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Ruda Śląska.

Jeśli płatnik nie wskazał żadnego podmiotu, może to uczynić w tegorocznym zeznaniu. Brak wskazania konkretnej organizacji spowoduje, że nasz „1 procent” trafi do skarbu państwa. Przekazanie „1 procenta” nie wiąże się z wykonaniem żadnego przelewu, a wyliczoną kwotę przekaże za nas na konto OPP urząd skarbowy. Trzeba jednak pamiętać, że podmiot, któremu chcemy przekazać kwotę, musi figurować w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% za 2018 rok.

Wszystkich mieszkańców, którzy mają wątpliwości dotyczące zeznań podatkowych serdecznie zapraszam do kontaktu w poniedziałki od 7.00 do 18.00 oraz od wtorku do piątku, w godz. od 7.00 do 15.30 – mówi Karina Bibrzycka, zastępca naczelnika Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej. Informację w zakresie rozliczeń podatkowych uzyskamy pod numerem tel.: 32 34 20 513 oraz 32 34 20 514.

- Rudzki Urząd Skarbowy włącza się również w ogólnopolską akcję dedykowaną osobom starszym. „Dzień seniora” odbędzie się 13 marca. W tym dniu pracownicy urzędu skarbowego szczególną uwagę poświęcą emerytom i rencistom, pragnącym skorzystać z elektronicznych form rozliczeń podatku, czy to za pomocą e-deklaracji, czy też nowej usługi Twój ePIT, w której zamieszczony będzie również PIT-OP – zapowiada Karina Bibrzycka. Żeby skorzystać z konsultacji nie jest konieczne wcześniejsze zgłoszenie. Wystarczy na miejscu zgłosić taką potrzebę pracownikowi Centrum Obsługi Urzędu Skarbowego - Dysponujemy trzema stanowiskami komputerowymi, przy których pracownicy udzielą wszelkiej pomocy – mówi.

Z roku na rok świadomość możliwości wsparcia organizacji pożytku publicznego jest coraz większa. W ubiegłym roku z takiej możliwości skorzystało ponad 58,4 tys. rudzian, czyli blisko 57 proc. wszystkich podatników rozliczających się za 2016 rok. Dzięki wpisowi w deklaracji PIT ponad 2,5 mln złotych trafiło na konta OPP, z tego ponad 766 tys. złotych zasiliło budżet podmiotów działających w Rudzie Śląskiej. Było to blisko 250 tys. więcej niż w roku 2016.

Warto dodać, że Urząd Miasta Ruda Śląska przystąpił w tym roku do projektu „Wspieraj lokalnie”, który umożliwia organizacjom pożytku publicznego bardziej efektywne pozyskiwanie funduszy z 1% podatku dochodowego. Projekt realizowany jest przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z firmą PITax.pl Łatwe podatki Sp. z o.o. Program również zachęca podatników do przekazywania 1% na rzecz lokalnych OPP.

Obecnie w Rudzie Śląskiej działają 44 podmioty uprawnione do uzyskania „1 procenta” podatku za rok 2018.  Jest to 31 stowarzyszeń rejestrowanych i fundacji mających siedzibę w Rudzie Śląskiej, 11 terenowych jednostek ogólnopolskich organizacji pożytku publicznego, organizacja spoza miasta działająca na rzecz rudzian oraz kościelna osoba prawna. – Zakres działania tych organizacji jest bardzo szeroki i z pewnością każda zasługuje na nasze wsparcie – podkreśla Jerzy Szczerbiński, pełnomocnik prezydenta miasta ds. organizacji pozarządowych. – Są wśród nich podmioty prowadzące działalność edukacyjną, opiekuńczą, rehabilitacyjną, kulturalną czy sportową – wylicza. W ubiegłym roku najwięcej środków z „1 procenta” wpłynęło na konto Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami „Fauna”. Rudzkie schronisko wsparło 7,5 tys. podatników z całego kraju, dzięki czemu Towarzystwo znalazło się na 239. pozycji wśród blisko 8,7 tys. organizacji z całego kraju, które wsparto „1 procentem”.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter