Header decorative image
Kir Żałobny

Będzie rudzki pakiet osłon dla przedsiębiorców!

Będzie rudzki pakiet osłon dla przedsiębiorców!

Władze Rudy Śląskiej pomogą lokalnym przedsiębiorcom. W mieście wprowadzony zostanie pakiet ulg i zwolnień, z którego będą mogły skorzystać firmy najbardziej dotknięte kryzysem spowodowanym przez pandemię koronawirusa. Chodzi m.in. o możliwość odroczenia lub rozłożenia na raty podatku bądź umorzenie zaległości podatkowych, a także zwolnienie z czynszu za wynajem lokali gminnych. Do końca maja wstrzymane zostaną też  upomnienia i wezwania do zapłaty oraz egzekucja zaległości za marzec i kwiecień.

- Dziś rząd poinformował, że szykuje „tarczę antykryzysową”. W Rudzie Śląskiej również wprowadzamy rozwiązania, które pomogą przetrwać ten trudny czas naszym przedsiębiorcom - mówi prezydent miasta Grażyna Dziedzic.

Rudzcy przedsiębiorcy mogą zwrócić się z wnioskiem o odroczenie bądź rozłożenie podatków na raty. Mogą starać się też o umorzenie zaległości podatkowych. Każdy wniosek będzie indywidualnie rozpatrywany. Formularz wniosku wraz z informacją o wymaganej dokumentacji znajduje się na stronie internetowej: https://rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=20348&idmp=475&r=r.

Przedsiębiorcy wynajmujący lokale gminne, którzy ze względu na obecną sytuację zostali zmuszeni zawiesić działalność gospodarczą, będą zwolnieni z opłaty czynszowej za ten okres. Zwolnienie nie dotyczy opłat za media.

Ponadto do końca maja zostały wstrzymane upomnienia i wezwania do zapłaty oraz egzekucja z tytułu nie zapłacenia podatków i opłat za marzec i kwiecień, aby nie narazić przedsiębiorców na dodatkowe koszty.

Prezydent miasta apeluje również do zarządów innych instytucji, by również w miarę możliwości wprowadziły ulgi i zwolnienia dla przedsiębiorców. - Jestem przekonana, że wspólnymi siłami uda nam się przejść przez ten trudny dla nas wszystkich czas. Do tego potrzebna jest jednak współpraca wszystkich sektorów i na wszystkich szczeblach administracyjnych. Deklaruję, że pozostaję otwarta na pomysły, dyskusję, a przede wszystkim współdziałanie – zapewnia Grażyna Dziedzic.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter