Header decorative image
Kir Żałobny

Owocny rok działalności

Owocny rok działalności

To był strzał w dziesiątkę! Tak można powiedzieć o utworzeniu Centrum Inicjatyw Społecznych w Bykowinie. Wprowadzony rok temu program mający na celu poprawę warunków funkcjonowania oraz rozwoju społeczności lokalnej przeszedł najśmielsze oczekiwania. - To dlatego działania, które podjęliśmy w ramach projektu „Nowe życie Starej Bykowiny” będą kontynuowane - już teraz zapewnia Krystian Gałuszka, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, w odpowiedzi na pytanie dotyczące przyszłości instytucji.

Centrum Inicjatyw Społecznych powstało dokładnie rok temu z inicjatywy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Placówka miała być odpowiedzią na skoncentrowane w tej dzielnicy Rudy Śląskiej problemy społeczne, środowiskowe oraz ekonomiczne. Program Rewitalizacji Społecznej „Nowe życie Starej Bykowiny” w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS w szybkim czasie przyniósł oczekiwane efekty. - Wykonaliśmy wszystkie zaplanowane w programie działania – podsumowuje Aleksandra Majowska z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, koordynator przełomowego projektu „Nowe życie Starej Bykowiny”. - Wraz z końcem grudnia kończy się tylko projekt, ale CIS będzie funkcjonował nadal i mamy nadzieję, że uczestnicy naszego programu pozostaną wiernymi zwolennikami tego wszystkiego, co będzie się nadal działo w tym miejscu – dodaje.

W działania zaplanowane początkowo dla co najmniej 240 osób w rezultacie zaangażowało się 20 proc. (ok. 600 osób) społeczności lokalnej, w tym ponad 40 osób niepełnosprawnych, stale uczestniczących w większości organizowanych zajęć – turniejach, koncertach, spotkaniach z ludźmi kultury, czy też przedstawieniach teatralnych. – Stale namawiałam osoby niepełnoprawne, zachęcałam by brały udział w zajęciach. Osoby niesprawne ruchowo zawoziłam na zajęcia oraz odwoziłam z powrotem do domu, zaś w czasie spotkań Klubu Rodzica opiekowałam się dziećmi, aby rodzice swobodnie mogli porozmawiać – wspomina Helena Wichary, asystent osoby niepełnosprawnej.

- Projekt był przedsięwzięciem bardzo potrzebnym, gdyż doprowadził do zaktywizowania środowiska lokalnego – tłumaczy Krystian Gałuszka. - Współpraca wszystkich podmiotów uczestniczących w projekcie zaowocuje dalszymi działaniami w przyszłości, a także zmieni dotychczasowe patrzenie na współdziałanie organizacji pozarządowych – zapewnia. Władze miasta zadowolone z efektów działalności Centrum Inicjatyw Społecznych zamierzają kontynuować działalność placówki. Planują m.in. remont budynku. – W przyszłym roku przygotujemy dokumentację techniczną na wykonanie elewacji budynku – zapowiadała prezydent miasta Grażyna Dziedzic przed kilkoma tygodniami podczas spotkania z mieszkańcami dzielnicy Bykowina.

Program realizowano dzięki współpracy pięciu rudzkich organizacji – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Rudzkiej Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenia św. Filipa Nereusza oraz Stowarzyszenia Wspierania Ekonomii Etycznej „Pro Ethica”. Działania kierowane do kobiet, mężczyzn oraz dzieci miały na celu ich aktywizację oraz wzmocnienie łączących ich więzi. Wspólne wyjazdy m. in. do Ustronia, na Górę Żar, czy do opolskiego ZOO, regularne turnieje szachów, rozgrywki piłkarskie, czy też turnieje gier komputerowych oraz zajęcia z grafitti nie tylko rozwijały pasje uczestników projektu, ale również ich  integrowały, jako mieszkańców jednej społeczności lokalnej.

- O organizowanych zajęciach dowiadywaliśmy się z ulotek, przedszkola, szkoły i kościoła – mówi Maria Skowron, uczestniczka zajęć prowadzonych w ramach Centrum Inicjatyw Społecznych. – Jestem bardzo zadowolona z tego w jaki sposób zajęcia były prowadzone. Bardzo dużo z nich czerpałam. Uczestniczyłam m.in. w zajęciach z gimnastyki oraz treningach pamięci – dodaje oraz już teraz deklaruje, iż w przyszłym roku z pewnością będzie kontynuowała swoja przygodę z CIS-em.

Istotnym elementem realizacji założonych celów były tzw. inicjatywy oddolne mieszkańców, dzięki którym uczestnicy projektu mieli ogromny wpływ na przebieg realizowanego programu. W ramach animacji społecznej prowadzonej przez MOPS powstało Ognisko Socjoterapeutyczne dla dzieci spełniające rolę świetlicy, zaś dla dorosłych utworzono Klub Sąsiada. Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza stawiając przede wszystkim na wartości prorodzinne organizowało m.in. dwugodzinne spotkania w ramach Klubu Rodzica, zaś Stowarzyszenie „Pro Ethica” zainicjowało działalność cieszącego się ogromnym zainteresowaniem Klubu Młodej Matki. Wiosną zorganizowano festyn uświetniony przez znanych artystów z okolicy oraz dzieci z bykowińskich przedszkoli i szkoły, zaś latem harcerze rozbili obóz dla dzieci, by mogły korzystać z wakacyjnych atrakcji na miejscu.

Program z zakresu rewitalizacji społecznej „Nowe życie Starej Bykowiny” uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 999 969,36 zł. Konkurs ogłoszony został przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Początkiem rewitalizacji była adaptacja budynku starej szkoły znajdującej się przy ul. 11 Listopada 15a, jej odremontowanie oraz przekształcenie w Centrum Inicjatyw Społecznych.

Przed paroma tygodniami miasto ogłosiło przetarg na realizację Centrum Inicjatyw Społecznych w Orzegowie. Inwestycja realizowana będzie w przyszłym roku i polegać będzie na adaptacji budynków oraz najbliższego otoczenia przy ul. Hlonda 29.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter