Header decorative image
Kir Żałobny

Owocne spotkanie

Owocne spotkanie

Muzeum miejskie odwiedził niecodzienny gość - Nikolaus Graf v. Ballestrem, potomek rodu, który w sposób szczególny przyczynił się do rozwoju przemysłu na ziemiach śląskich. Wizyta hrabiego związana była z promocją wydanej przez muzeum publikacji pt. „Kościół pw. św. Józefa w Rudzie. Fundacja hrabiego Franciszka Ballestrema”.

„Kościół pw. św. Józefa w Rudzie. Fundacja hrabiego Franciszka Ballestrema” to wydawnictwo szczególne, prezentujące historię oraz rozwój jednego z najstarszych oraz najpiękniejszych kościołów Rudy Śląskiej, a nawet regionu - tłumaczy dr hab. Barbara Nowak, dyrektor Muzeum Miejskiego im. Maksymiliana Chroboka.

Ruda jako najstarsza dzielnica współczesnego miasta Ruda Śląska odegrała szczególną rolę w jego dziejach, czego dowodem są liczne ślady historyczne wskazujące na bogactwo kulturowe tego regionu. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje kościół pw. św. Józefa, usytuowany przy obecnej ulicy Piastowskiej. - Rodzina Ballestremów posiadająca znaczący majątek w majoracie rudzko-biskupicko-pławniowickim umiejętnie go powiększała, nie zapominając przy tym o działalności na rzecz lokalnej społeczności – podkreśla dr hab. Barbara Nowak. Wśród nich wymienić można chociażby zakładanie szkół, budowę szpitala, uruchomienie ośrodka pełniącego funkcję sanatorium zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci, czy też założenie Zakładowej Kasy Oszczędności, w której pracownicy mogli lokować składki rentowo-emerytalne.

Realizacja zamierzenia związana z budową kościoła została podjęta w 1901 roku, kiedy to w obecności rodziny hrabiowskiej, Franciszka Pielera I- generalnego Dyrektora dóbr hrabiowskich, górników z rodzinami, poświęcony został kamień węgielny przez proboszcza biskupickiego Augustyna Bertzika. Poświęcenia kościoła dokonał w 1904 roku dziekan dekanatu bytomskiego ks. Emil Korus. Natomiast kościół został konsekrowany przez kardynała Jerzego Koppa w 1905 roku. Pięć lat po tych wydarzeniach zmarł fundator Franciszek Ballestrem i zgodnie z jego wolą spoczął w kaplicy grobowej kościoła. Kościół będący początkowo własnością rodu stanowił oprawę dla nekropolii właścicieli Rudy. Budowla kryjąca w swoich wnętrzach groby dwóch pokoleń Ballestremów jest widocznym łącznikiem historii rodu z mieszkańcami dzielnicy Ruda.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter