Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Ostatnie dni na wyłączenie nieruchomości niezamieszkałych z gminnego systemu

Śmieciarka, dwóch mężczyzn, kubeł na odpady.

Od 1 czerwca 2024 r. wszystkie nieruchomości niezamieszkałe, na których wytwarzane są odpady komunalne, ponownie trafią do miejskiego systemu gospodarki odpadami. Właściciele, którzy nadal chcieliby na własną rękę zawierać umowy z firmą odbierającą śmieci, mają czas do 18 września br. na złożenie stosownego oświadczenia wraz z kopią ważnej umowy. Brak dopełnienia tego warunku równoznaczny będzie z przystąpieniem do gminnego systemu.

- Wprowadzenie takiego rozwiązania pozwoli na zwiększenie kontroli nad gminną gospodarką odpadami komunalnymi. To, że wszystkie nieruchomości niezamieszkałe będą ponownie w jednym miejscu, powinno przełożyć się także na uszczelnienie systemu i tym samym ograniczenie powstawania dzikich wysypisk oraz procederu podrzucania odpadów z nieruchomości, które nie są objęte gminną umową – podkreśla wiceprezydent Jacek Morek.

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej, który chce, aby wyłączyć go z systemu, powinien złożyć oświadczenie wskazując w nim firmę, z którą zawarł umowę oraz zobowiązany jest dołączyć do niego kopię umowy. Ma na to 60 dni od opublikowania uchwały Rady MIasta, które nastąpiło 20 lipca br.

Nowe zasady dotyczące wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych w Rudzie Śląskiej obowiązywać mają od 1 czerwca 2024 r., gdyż do końca maja przyszłego roku nadal ważna będzie aktualna umowa z gminnym operatorem systemu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście, a wraz z nią dotychczasowe reguły.

W Rudzie Śląskiej od lutego 2023 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynosi 37 zł miesięcznie od osoby, w przypadku odpadów zbieranych w sposób selektywny. W zabudowie jednorodzinnej przysługuje ulga za kompostowanie odpadów w przydomowym kompostowniku, wynosząca 2,50 zł od mieszkańca.

W przypadku właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, przykładowo za zadeklarowany pojemnik 120 l stawka miesięczna wynosi 26,80 zł w przypadku odpadów zbieranych selektywnie. Z kolei w przypadku domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ryczałtowa stawka roczna wynosi 206 zł dla śmieci segregowanych.

Statystyki odpadów komunalnych wytworzonych w Rudzie Śląskiej od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. przedstawiają się następująco: odpady niesegregowane (zmieszane) – 30,5 tys. ton, odpady wielkogabarytowe – 11,6 tys. ton, bioodpady – 8,7 tys. ton, gruz – 6 tys. ton, szkło - 2,6 tys. ton, tworzywa sztuczne i metal – 2,3 tys. ton, papier – 1,8 tys. ton, popiół – 1,6 tys. ton. Łącznie daje to ponad 65,6 tys. ton odpadów komunalnych.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter