Header decorative image
Kir Żałobny

Ósmoklasiści przed testem

Ósmoklasiści przed testem

Prawie 1100 tegorocznych absolwentów szkół podstawowych w Rudzie Śląskiej rozpocznie jutro /16 czerwca/ egzaminy ósmoklasisty. Z powodu epidemii sprawdzian ten, podobnie jak matura, został przesunięty na czerwiec i zostanie przeprowadzony w ścisłym reżimie sanitarnym. Z kolei dzisiaj ruszyła już elektroniczna rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. W rudzkich liceach, technikach i szkołach branżowych przygotowano około 1200 miejsc. Na złożenie wniosku młodzież ma czas do 10 lipca.

Od wtorku 16 czerwca przez kolejne trzy dni 1069 absolwentów 28 rudzkich podstawówek sprawdzi swoją wiedzę z zakresu języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Tego egzaminu nie można nie zdać, jednak podejście do niego jest niezbędne do dalszej rekrutacji do szkół średnich. - Im wyższa liczba punktów zdobytych podczas egzaminu, tym łatwiej będzie dostać się do wymarzonego liceum czy technikum - wyjaśnia Aleksandra Piecko, naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta.

Uczniowie, którzy z ważnych powodów nie mogą zmierzyć się z egzaminem w pierwszym terminie, mogą do niego przystąpić w terminie dodatkowym, wyznaczonym na dni 7 – 9 lipca. Wynik egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca.

Podobnie jak w przypadku matur, dyrektorzy szkół podstawowych będą musieli zapewnić zdającym odpowiednie warunki, związane z zachowaniem bezpieczeństwa. Po każdym egzaminie krzesła i ławki będą musiały zostać zdezynfekowane. Przed wejściem do szkoły i w salach egzaminacyjnych musi być dostępny płyn dezynfekujący. Zdający powinni zdezynfekować ręce oraz zakryć usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Z kolei nauczyciele i osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu powinni mieć zakryte usta i nos podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej.

W Rudzie Śląskiej dla absolwentów szkół podstawowych przygotowano około 1219 miejsc, z czego 406 w liceach ogólnokształcących, 540 w technikach i 273 w branżowych szkołach I stopnia. Nabór do tych szkół rozpoczął się dziś /15 czerwca 2020 r./ i odbywa się w systemie elektronicznym.

– Do tej pory wybór dalszego kierunku kształcenia naszym uczniom ułatwiała Giełda Szkół Ponadpodstawowych. W tym roku, ze względu na pandemię, oferta edukacyjna została przedstawiona w formie elektronicznej przez każdą z placówek – mówi Aleksandra Piecko.

Młodzież kończąca szkołę podstawową ma do wyboru w Rudzie Śląskiej praktycznie wszystkie rodzaje szkół i różnorodne kierunki.

W Rudzie Śląskiej funkcjonuje 5 liceów ogólnokształcących, w tym jedno dla dorosłych, 6 techników oraz 7 szkół branżowych I stopnia dających możliwość kształcenia we wszystkich zawodach obejmujących klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego i technika. Atutem rudzkich placówek jest też nowoczesne wyposażenie, udział w programach unijnych, praktyki zagraniczne i nowe pracownie do zajęć kształcenia praktycznego.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter