Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Orzegowski ratusz w rejestrze zabytków

Orzegowski ratusz w rejestrze zabytków

Budynek dawnej siedziby władz Gminy Orzegów został wpisany do rejestru zabytków województwa śląskiego. Neogotycki obiekt został wzniesiony w 1906 roku. Obecnie mieści się w nim Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych.

Wniosek o wpisanie do rejestru zabytków obiektu będącego obecnie własnością Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej został złożony przez rektora uczelni. – Zachowanie i ochrona budynku siedziby gminy w Orzegowie są konieczne ze względu na jego walory architektoniczne i historyczne zarówno w skali miasta, jak i regionu – podkreśla Dariusz Luboń, rektor uczelni.

Budynek dawnego ratusza jest zlokalizowany przy ul. Kard. Augusta Hlonda koło kościoła pod wezwaniem św. Michała Archanioła. – To obiekt o reprezentacyjnym charakterze - zwraca uwagę dr Łukasz Urbańczyk, Miejski Konserwator Zabytków. – Na uwagę zasługuje zachowany zarówno układ wnętrza, jak i jego wyposażenie. Najbardziej reprezentacyjnym pomieszczeniem jest sala posiedzeń rady gminnej, która jest wyposażona w oryginalną drewnianą boazerię, secesyjne sztukaterie i sklepienie kolebkowe z lunetami.

Do rejestru zabytków wpisywane są obiekty stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Wpisanie do rejestru zabytków następuje na podstawie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków. Wpis do rejestru zabytków ma na celu uchronienie zabytkowych nieruchomości przed nieprawidłową eksploatacją lub zniszczeniem. Przeprowadzanie remontów i innych działań budowlanych w takich obiektach wymaga uzyskania odpowiednich pozwoleń, ale wpis do rejestru zabytków pozwala także na uzyskanie wsparcia finansowego w formie dotacji na prowadzone prace remontowe i konserwatorskie.

Na terenie Rudy Śląskiej znajduje się 37 budynków i zespołów urbanistycznych wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego. Tą formą ochrony konserwatorskiej objęte są najstarsze kościoły (m.in. kościół św. Pawła, św. Wawrzyńca i Antoniego, św. Józefa, Ścięcia św. Jana Chrzciciela), osiedla robotnicze (m.in. Ficinus, Carl-Emanuel, Wolności-Staszica, Szafranka-Styczyńskiego), obiekty poprzemysłowe (m.in. Szyb Andrzej, Szyb Mikołaj, dawna fabryka Margaryny) oraz kamienice i budynki mieszkalne (m.in. ul. Niedurnego 30, ul. Niedurnego 73, ul. 1 Maja 225, ul. 1 Maja  243, ul. Wolności 6).

Orzegów funkcjonował jako samodzielna jednostka administracyjna – gmina wiejska -  od 1875 roku. W 1895 roku był już gminą robotniczą. Na przełomie XIX i XX wieku, w związku z rewolucją przemysłową i napływem ludności, w Orzegowie powstał szereg budynków, m.in. gmach urzędu gminy. Jednak historia dzisiejszej dzielnicy Rudy Śląskiej jest znacznie dłuższa, bo sięga 1305 roku kiedy to po raz pierwszy Orzegów został wymieniony w dokumencie. To dlatego w tym roku obchodzony jest jubileusz 710-lecia. Z tej okazji przygotowano szereg atrakcji. Już w sobotę o godz. 16.00 odbędzie się bieg „Ruda run”. W maju odbędą się także obchody Święta Powstańców, turniej piłkarski dla dzieci do 13 roku życia oraz konkurs literacko – plastyczny „Moja rodzina w Orzegowie”. 1 czerwca w Orzegowie odbędzie się festyn w Szkole Podstawowej nr 36, a 6-7 czerwca rozgrywki rugby. We wrześniu i październiku odbędą się wystawy prac artystycznych m.in. członków „Orzegowskiej Grupy Twórców Kultury”, a 1 listopada wystawa „Rody Orzegowskie”. Planowane są także turnieje piłkarski i spacery po Orzegowie.

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter