Kir Żałobny

Opłaty za lokale użytkowe i garaże

Opłaty za lokale użytkowe i garaże

W tym roku nie będzie podwyżek stawek czynszu najmu lokali użytkowych, które stanowią zarówno własność gminy jak i są w jej posiadaniu. Od 1 października będą natomiast obowiązywać wyższe stawki z tytułu najmu gruntu pod garażami.

- Inflacja za lata 2013-2014 wynosi 0,9%, w związku z czym postanowiliśmy, że nie będzie w tym roku podwyżek stawek czynszu za najem lokali użytkowych – informuje Michał Pierończyk, zastępca prezydenta miasta.

W ciągu ostatnich 5 lat najwyższa podwyżka stawki czynszu najmu lokali użytkowych i garaży nastąpiła w 2012 roku. Była ona następstwem inflacji na poziomie 4,3% w roku 2011. W roku 2014, mimo że inflacja była na poziomie 0,9%, stawki zostały utrzymane na poziomie z 2013 roku.

Od 1 października br. wzrosną natomiast stawki czynszu najmu gruntu pod garaże. Nowe zarządzenie, które wejdzie wtedy w życie, dzieli garaże na trzy grupy: wolnostojące, blaszane w kompleksach i murowane w kompleksach. Zależnie od rodzaju stawki dla wspomnianych garaży wyniosą kolejno: 2,40 zł/m², 2,00 zł/m² oraz 1,60 zł/m² miesięcznie. Zróżnicowanie stawki ma wpłynąć na poprawę estetyki terenów przy garażach i stworzyć możliwości do porządkowania terenów.

W zasobie miasta jest 456 lokali użytkowych. O lokal użytkowy może ubiegać się osoba, która prowadzi działalność gospodarczą lub do dnia zawarcia umowy najmu taką działalność zarejestruje. O taki lokal mogą się ubiegać także stowarzyszenia, organizacje na prowadzenie swojej działalności statutowej. Wolne lokale użytkowe wyznaczane są do przetargu na wysokość stawki czynszu, do rokowań oraz do oddania w najem za czynsz oznaczony w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądz. Szczegółowe zasady określają odpowiednie zarządzenia. Listę wolnych lokali publikuje co miesiąc na swojej stronie internetowej Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter