Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Opieka nad uczniami klas I-III od 25 maja

Opieka nad uczniami klas I-III od 25 maja

Od 25 maja uczniowie klas I-III szkół podstawowych w Rudzie Śląskiej będą mieli możliwość uczestniczenia w stacjonarnych zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych. - Będzie to dla nas duże wyzwanie, bo chcemy zapewnić uczniom, nauczycielom i pracownikom oświaty jak najwyższy poziom bezpieczeństwa – mówi prezydent Grażyna Dziedzic.

Obecnie pracownicy szkół kontaktują się z rodzicami, by zebrać informacje, ilu z nich chce, by dziecko brało udział w zajęciach stacjonarnych. - W sumie w klasach I–III mamy 3,8 tys. uczniów, więc bardzo proszę o cierpliwość – mówi wiceprezydent Anna Krzysteczko, odpowiedzialna za resort oświaty.

Aktualnie nie ma wymogu, by posyłać dziecko na zajęcia do szkoły. Jeżeli ktoś nie ma takiej potrzeby, albo odczuwa obawy co do jego bezpieczeństwa zdrowotnego, nie musi tego robić. Do 14 czerwca został wydłużony dodatkowy zasiłek opiekuńczy związany z epidemią, przysługujący ubezpieczonym rodzicom dzieci do lat 8, dzieci do lat 18 legitymujących się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Analiza potrzeb rodziców rudzkich uczniów jest potrzebna do tego, by przeorganizować pracę szkoły pod kątem wytycznych sanitarnych. - Mamy "twardy orzech do zgryzienia" - nie tylko ze względu na restrykcyjne wymogi bezpieczeństwa, ale również z uwagi na to, że zajęcia będą musiały być prowadzone zarówno dla uczniów, którzy przyjdą do placówki, jak i dla tych, co pozostaną w domach i będą uczyć się zdalnie - zaznacza prezydent Grażyna Dziedzic.

Władze miasta cały czas monitorują i analizujemy sytuację związaną z epidemią koronawirusa. Krzywa zakażeń dla Rudy Śląskiej i województwa wciąż rośnie, przede wszystkim z uwagi na duży odsetek pozytywnych wyników testów wykonywanych wśród górników. - Gdyby okazało się, że zagrożenie jest zbyt duże, to nie cofniemy się przed decyzją o zawieszeniu zajęć podkreśla Anna Krzysteczko. - Najważniejsze jest zdrowie i bezpieczeństwo. Dlatego apeluję o stosowanie się do zasad sanitarnych – dodaje.

Do 15 maja 2020 r. w Rudzie Śląskiej stwierdzono 150 zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Ozdrowiały 32 osoby, a 7 osób zmarło. Daje to 111 aktywnych przypadków. Nadzorem epidemiologicznym objętych jest 518 osób, a kwarantanną – 427 osób.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter