Header decorative image
Kir Żałobny

Okulistyka rusza!

Okulistyka rusza!

Rudzka okulistyka, pomimo braku kontraktu NFZ, będzie ponownie przyjmować pacjentów. Prezydent Grażyna Dziedzic przekazała Szpitalowi Miejskiemu 100 tys. zł z budżetu miasta na dofinansowanie leczenia mieszkańców Rudy Śląskiej ze schorzeniami okulistycznymi: zaćmą i jaskrą.

- Od początku nie mogliśmy się pogodzić z brakiem kontraktu NFZ na prowadzenie okulistyki. Skoro nasze odwołania od decyzji NFZ nie przyniosły skutku, uznałam, że trzeba zapewnić mieszkańcom Rudy Śląskiej szpitalną opiekę okulistyczną – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. Władze miasta wraz z zarządem Szpitala Miejskiego opracowały program leczenia jaskry i operacji zaćmy.


Komercyjna operacja zaćmy to koszt około 3500 zł. Pacjent zapłaci tylko niewielką część tej kwoty, około 700 zł. Jeżeli kogoś nie będzie stać na taki wydatek, będzie mógł zwrócić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z wnioskiem o dofinansowanie leczenia.

Po przeprowadzonym w styczniu przez NFZ konkursie w zakresie okulistyki szpital w Rudzie Śląskiej nie otrzymał kontraktu na świadczenie usług medycznych w 2012 roku. Tym samym mieszkańcy miasta zostali pozbawieni możliwości leczenia w rudzkim szpitalu.

- Schorzenia okulistyczne, a zwłaszcza zaćma, dotyczą najczęściej pacjentów w starszym wieku i często już schorowanych, dla których szukanie leczenia w sąsiednich miastach jest bardzo problematyczne. Wsparcie finansowe Oddziału Okulistyki przez miasto pozwoli zabezpieczyć leczenie okulistyczne najbardziej potrzebującym mieszkańcom Rudy Śląskiej – powiedział Sławomir Święchowicz, prezes rudzkiego szpitala. - W celu wykonania jak największej ilości operacji odpłatność pacjentów zostanie zminimalizowana do kosztów zużytych materiałów medycznych - zapewnia Święchowicz.

W ubiegłym roku na oddziale okulistycznym rudzkiego szpitala wykonano 591 operacji zaćmy w ramach kontraktu z NFZ oraz 36 zabiegów komercyjnych. Hospitalizacji poddano 885 pacjentów. Przekazane przez prezydent miasta 100 tys. zł szpital planuje przeznaczyć w 90% na leczenie zaćmy. Szacuje się, że w ciągu 7 miesięcy rudzcy specjaliści przeprowadzą ok. 170 operacji. Pozostałe 10% dofinansowania szpital przeznaczy na program jaskrowy – wizyty kontrolne i diagnostyczne oraz leczenie operacyjne.

Rudzka okulistyka jest dobrze wyposażona. W latach 2004 - 2008 władze miasta przeznaczyły około 2 mln zł na zakup sprzętu dla tegoż oddziału. Ze środków budżetu miasta zakupiono m.in. sprzęt medyczny i wyposażenie oddziału, wybudowano salę operacyjną oraz przystosowano pomieszczenia na potrzeby okulistyki.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter