Kir Żałobny

OIOM dla Rudy Śląskiej

OIOM dla Rudy Śląskiej

Do końca listopada tego roku w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej utworzony zostanie nowy Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Na wniosek prezydent Grażyny Dziedzic na ostatniej sesji Rady Miasta pierwsze środki na ten cel w kwocie 1,5 mln zł wyasygnowali z miejskiej kasy rudzcy radni. Całkowity koszt tej inwestycji wyniesie ok. 4,5 mln zł.

Obecnie pacjenci rudzkiego szpitala wymagający hospitalizacji w ramach oddziału intensywnej terapii dzięki współpracy z innymi placówkami medycznymi przekazywani są do szpitali w sąsiednich miastach. – Sytuacja ta dobitnie pokazuje jak ważne jest utworzenie oddziału anestezjologii i intensywnej terapii w naszym szpitalu. Jest to bez wątpienia jedna z najważniejszych inwestycji niezbędnych dla zapewnienia medycznego funkcjonowania szpitala. Brak takiego oddziału może w przyszłości uniemożliwić realizację wysokospecjalistycznych procedur medycznych przez tę placówkę - ocenia prezydent Grażyna Dziedzic. – Wspieranie rozwoju szpitala miejskiego to także jedno z zadań zapisanych w przyjętej w ubiegłym roku Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014- 2030 – dodaje.

O potrzebie utworzenia takiego oddziału w rudzkim szpitalu świadczą liczby. W obu częściach placówki - godulskiej i bielszowickiej - rocznie hospitalizuje się ok. 20 tys. pacjentów, udziela się ok. 30 tys. porad w ramach izby przyjęć oraz wykonuje ponad 4,1 tys.  operacji. – Z uwagi na specyfikę naszych oddziałów zabiegowych, liczbę operacji, stopień skomplikowania procedur zabiegowych, a także odsetek pacjentów z licznymi obciążeniami ważnych dla życia narządów, czy też coraz większą liczbę osób chorych w wieku podeszłym, utworzenie takiego oddziału to potrzeba chwili - podkreśla Sławomir Święchowicz, prezes spółki Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej.

Szacowany koszt powstania nowego oddziału wyniesie ok. 4,5 mln złotych. Tyle kosztować będą prace remontowo – budowlane oraz wyposażenie 8 - 9 stanowiskowego oddziału. Na ostatniej sesji Rady Miasta na wniosek prezydent Grażyny Dziedzic rudzcy radni przyjęli uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki o 1,5 mln zł. Środki te w całości przeznaczone zostaną na realizację inwestycji.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii zostanie zlokalizowany wspólnie z Oddziałem Kardiologii na I piętrze pawilonu F w części godulskiej szpitala. Prace na oddziale znajdą wszyscy pracownicy dotychczasowego Działu Anestezjologii, a także część personelu z innych komórek szpitala. Władze spółki nie wykluczają zatrudnienia nowych pracowników, tak aby spełnić wymagania kadrowe wynikające ze standardów Ministerstwa Zdrowia i wymagań jakie stawia NFZ dla takich oddziałów. Władze spółki chcą, by zakończenie inwestycji nastąpiło do końca listopada tego roku, a sam oddział był gotowy do uruchomienia na początku grudnia, wszystko po to, aby móc przystąpić do kontraktowania świadczeń przez NFZ, które nastąpi najprawdopodobniej z początkiem 2016 roku.

- Zgodnie z doktryną intensywnych terapii na świecie oraz w Polsce oddziały AiIT stanowić mają m.in. bazę dla planowych i ostrych przyjęć chorych po rozległych zabiegach operacyjnych w obrębie wszystkich jam ciała, gdyż stanowią gwarancję przeżycia przez chorego okresu pooperacyjnego, co wynika z obecności w oddziale specjalistycznej kadry i zaawansowanych, gdzie indziej niedostępnych, technologii służących terapii i monitorujących czynności życiowe – wyjaśnia Sławomir Święchowicz.

W praktyce Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, będzie stanowił „zabezpieczenie” dla pacjentów takich oddziałów jak: Oddział Ginekologiczno-Położniczy (III stopień referencyjności - leczący pacjentki z ciążą zagrożoną i licznymi patologiami okresu okołoporodowego), Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddział Laryngologiczny, Oddział Okulistyczny, Oddział Kardiologii, Oddział Neurologii i Udarowy, Oddział Chorób Płuc, Oddział Psychiatrii i Oddziały Chorób Wewnętrznych.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter