Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

OIK pomaga w kryzysie

OIK pomaga w kryzysie

Rudzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej wkrótce rozpocznie realizację dwóch projektów skierowanych do osób, które doświadczają przemocy. Obecnie trwają zapisy kandydatów do udziału w „Programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie”, który będzie realizowany od 4 marca br. Natomiast na koniec marca planowane jest rozpoczęcie zajęć w ramach projektu „Grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy”. Osoby zainteresowane proszone są o osobisty lub telefoniczny kontakt z ośrodkiem. Ma on swoją siedzibę przy ul. Ballestremów 16 w dzielnicy Ruda (tel. 32 244 13 26 lub 503 060 016). Jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00.

W ramach programu osobie stosującej przemoc oferowane są wstępne konsultacje kwalifikujące do grupy korekcyjno-edukacyjnej. Kiedy w wyniku diagnozy zostanie stwierdzona np. choroba alkoholowa, zaburzenia psychiczne czy zaburzenia osobowości sprawca przemocy jest w pierwszej kolejności kierowany będzie do podjęcia specjalistycznego leczenia. Jeśli natomiast osoba kwalifikuje się do programu, przystępuje do udziału w edukacyjnych warsztatach grupowych, podczas których uczestnicy mają szansę pracy nad zmianą niewłaściwych, agresywnych zachowań zastępując je tymi pożądanymi społecznie. Program jest skierowany do osób pełnoletnich, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Pełen cykl obejmuje 60 godzin zajęć prowadzonych przez psychologów. Grupa uczestników liczy zazwyczaj od 10 do 15 osób, jest grupą zamkniętą, co oznacza, że po jej uruchomieniu nie ma możliwości dołączenia do niej nowych osób.

Z kolei na koniec marca planowane jest rozpoczęcie zajęć w ramach projektu „Grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy”. Jego celem jest zwiększenie wśród kobiet poczucia własnej wartości, kompetencji społecznych, a także świadomości przysługujących im praw. - Liczne badania wykazują, iż większą skuteczność ma wsparcie udzielane przez ludzi z podobnymi problemami, bądź przez profesjonalistów, niż przez osoby z najbliższego otoczenia – zauważa Rafał Szpak, dyrektor OIK w Rudzie Śląskiej. - Udział w grupie daje możliwość zmiany perspektywy patrzenia na zjawisko przemocy, stanowi źródło wsparcia, inicjuje zmiany zachowań, stymuluje do podjęcia działań. Stąd pomysł realizacji takiego projektu – podkreśla. Zajęcia będą realizowane w grupie liczącej od 10 do 15 osób. Grupa będzie miała charakter półzamknięty (możliwość dołączenia do zajęć jedynie w początkowym etapie) i będzie obejmować ok. 15 spotkań, odbywających się raz w tygodniu przez ok. 3 godziny. Obecnie trwa rekrutacja do projektu, którego rozpoczęcie planowane jest na 28 br.

Warto również wspomnieć o realizowanym przez OIK od stycznia br. programie „Szkoła dla rodziców – wychowanie bez przemocy”. Jest on adresowany do rodziców, którzy borykają się z problemami wychowawczymi i poszukują sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z własnymi dziećmi. Uczestnicy uczą się metod i technik wychowawczych bez stosowania zachowań przemocowych, a także dialogu opartego na wzajemnym szacunku. Warsztaty obejmują cykl 10 spotkań odbywających się raz w tygodniu przez 3 godziny zegarowe, w grupach liczących do 15 osób. - Program przyczynia się do budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi, co sprawia, że jest on także programem profilaktycznym – zauważa Rafał Szpak. Obecnie trwają zapisy do drugiej edycji programu, a kolejna „Szkoła dla rodziców” ma zostać uruchomiona 14 marca br.

Przypomnijmy, że Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej rozpoczął działalność w 2008 roku. Do jego zadań należy m.in. udzielanie kompleksowej pomocy, a więc psychologicznej, prawnej, socjalnej, terapeutycznej, interwencyjnej, doradczej, a także korekcyjno-edukacyjnej, osobom będącym w sytuacji kryzysu. Z pomocy może skorzystać każdy bez względu na wiek, płeć, pochodzenie czy wyznanie. – Osoby, które doświadczają np. konfliktów rodzinnych, agresji, wykorzystywania seksualnego, utraty okołoporodowej czy bezrobocia, mogą bezpłatnie skorzystać z naszego wsparcia - mówi dyrektor OIK. - Nasi pracownicy mają specjalistyczne przygotowanie i są do dyspozycji zarówno zdalnie, jak i osobiście. W uzasadnionych przypadkach mogą również spotkać się z osobą zainteresowaną w terenie – dodaje. W każdą środę i czwartek od godz. 9.00 do 19.00 udzielana jest również pomoc psychologiczna w języku ukraińskim (tel. 533 917 989).

W ciągu 15 lat działalności do OIK-u zgłosiło się około 6,8 tys. osób, udzielono schronienia ponad 550 osobom, wdrożono 471 procedur niebieskich kart, a z usług prawnych związanych z przemocą skorzystało ponad 1750 osób.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter