Header decorative image
Kir Żałobny

Ogólnopolska konferencja już w czwartek

Ogólnopolska konferencja już w czwartek

„Człowiek wobec zmian na rynku pracy XXI w.” – to hasło I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, która odbędzie się 16 listopada br. /czwartek/ o godz. 10.00 w Centrum Biznesowym Adria w Rudzie Śląskiej. Partnerem wydarzenia jest Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS. Zgłoszenia na konferencję przyjmowane są telefonicznie pod numerem 32 771 59 95, w godz. od 8.00 do 14.00. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona.

- Podczas konferencji spotkają się ze sobą pracodawcy, instytucje otoczenia biznesu, przedstawiciele świata nauki, których zainteresowania badawcze koncentrują się wokół procesów zachodzących na rynku pracy, oraz kadry powiatowych urzędów pracy – mówi Beata Płaczek, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej. – Wydarzenie będzie okazją m.in. do wymiany doświadczeń, ze szczególnym uwzględnieniem ogromnego zróżnicowania między pokoleniami występującymi na rynku pracy. Da też impuls do budowania porozumienia i nawiązania kolejnych nici współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym, instytucjonalnym i przedstawicielami pracodawców – zapowiada.

Uczestnictwo w konferencji to okazja do spojrzenia na oczekiwania względem rynku pracy z różnorakich perspektyw. - Stawiamy człowieka, zarówno osobę bezrobotną jak i pracodawcę, i ich potrzeby w centrum zainteresowania – podkreśla Beata Płaczek. - Chcemy podczas konferencji zrewidować nasze spojrzenie na proces rekrutacji, motywację i zaangażowanie, zróżnicowanych pokoleniowo, potencjalnych pracowników – dodaje.

Dynamiczne zmiany społeczno - kulturowe, ekonomiczne i gospodarcze stawiają przed urzędami pracy nowe wyzwania. Rudzki PUP realizuje je angażując się w nowatorskie przedsięwzięcia, a także poprzez udział w kongresach i konferencjach czy spotkaniach organizowanych w ramach dialogów eksperckich. Urząd organizuje również autorskie konkursy, np. „Najlepszy Debiut w Biznesie”, a kadra nieustannie podnosi swoje kwalifikacje. Działania te sprzyjają całościowemu spojrzeniu na dokonujące się zmiany rynku pracy i poprawie warunków na lokalnym rynku pracy.

Udział w konferencji weźmie m.in. prof. dr hab. Augustyn Bańka z Uniwersytetu SWPS, który zajmuje się m.in. psychologią społeczną i środowiskową. Opowie m.in. o szansach rozwoju Urzędów Pracy. Wykład wygłosi również prof. zw. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka, która jest kierownikiem Katedry Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych na Uniwersytecie Ekonomicznym oraz autorką licznych publikacji dotyczących polityki społecznej i zarządzania publicznego, a także prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Dobrowolska, psycholog pracy i organizacji, również autorka m.in. kilku monografii dotyczących rozwiązywania problemów społecznych i zawodowych.

Wśród prelegentów będzie również dr hab. Adam Bartoszek, Kierownik Zakładu Socjologii Organizacji, Gospodarki i Metodologii Badań Społecznych w Instytucie Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, dr hab. Aleksandra Kuzior, Kierownik Katedry Stosowanych Nauk Społecznych, prodziekan ds. studenckich Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej oraz prezes Śląskiego Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju, dr hab. Rafał Muster, socjolog, od 2005 roku adiunkt w Zakładzie Socjologii Organizacji, Gospodarki i Metodologii Badań Społecznych w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego, a w latach 2000 - 2004 pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach. Swoją wiedzą podzieli się również dr hab. Katarzyna Popiołek, Dziekan Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Katowicach, psycholog, która swoją pracę badawczą poświęca zagadnieniom społecznego funkcjonowania człowieka w sytuacji zmiany i doświadczania kryzysów.

Głos zabierze także Bożena Boruta-Gojny, psycholog zajmująca się m.in. life coachingiem, mentoringiem i badaniami dotyczącymi barier pokoleniowych w środowisku pracy oraz Iwona Woźniak-Bagińska, która od początku swojej kariery zawodowej pracuje w instytucjach związanych z zagadnieniami rozwoju rynku pracy, w tym Departamencie Zatrudnienia Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej, a od 20 lat jest dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej, jest również pomysłodawczynią konkursu „Najlepszy debiut w biznesie” i innych przedsięwzięć integrujących środowisko biznesowe regionu z otoczeniem instytucjonalnym.

Program konferencji:

10:00 -10:15 - przywitanie gości - Grażyna Dziedzic, prezydent Miasta Ruda Śląska, dr hab. Katarzyna Popiołek, prof. Uniwersytetu SWPS, Iwona Woźniak– Bagińska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej.

10:15 - 10:30 – „Szanse rozwoju Urzędów Pracy w kontekście zmian rynku pracy i systemu poradnictwa zawodowego” - prof. zw. dr hab. Augustyn Bańka.

10:35 - 10:55 – „Pokolenia na rynku pracy - badania Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej” –dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej Iwona Woźniak – Bagińska.

11:00 - 11:15 – „Metoda intermentoringu pracowniczego jako środek transferu wiedzy, rozwoju kultury organizacji oraz utrzymania na rynku pracy pokolenia 50+” - mgr Bożena Boruta–Gojny.

11:20 - 11:35 – „Znajdę pracę będę nikim. Kierunek innowacji społecznych sprzyjających rozwiązywaniu problemów społecznych” - dr hab. Małgorzata Dobrowolska, prof. Politechniki Śląskiej.

11:40 - 11:55 – „Pracować i być biednym. Problem pauperyzacji osób aktywnych zawodowo - wymiar teoretyczny i empiryczny” - dr hab. Rafał Muster.

12:00 - 12:10 - pytania od publiczności dotyczące tematyki wygłoszonych wystąpień.

12:10 - 12:40 - panel dyskusyjny „Zarządzanie pokoleniami - perspektywa różnych podmiotów rynku pracy” - prowadzenie: mgr Bożena Boruta-Gojny.

12:40 - 13:10 – przerwa.

13:15 - 13:30 – „Prosumenci jako kategoria inteligentnych zasobów pracy w perspektywie gospodarki 4.0” – dr hab. Adam Bartoszek, prof. Uniwersytetu Śląskiego.

13:35 - 13:50 – „Problem bezrobocia technologicznego w perspektywie rozwoju przemysłu 4.0” - dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. Politechniki Śląskiej.

13:55 - 14:10 – „Przedsiębiorstwo społeczne jako instytucja wspomagająca rozwiązywanie kwestii społecznych” - prof. zw. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka.

14:15 - 14:25 - pytania od publiczności dotyczące tematyki wygłoszonych wystąpień.

14:25 - 14:40 - podsumowanie konferencji - dr hab. Katarzyna Popiołek, prof. Uniwersytetu SWPS.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter