Kir Żałobny

Odszedł Zygmunt Żymełka. Pogrzeb w poniedziałek

Odszedł Zygmunt Żymełka. Pogrzeb w poniedziałek

6 czerwca br. /poniedziałek/ o godz. 9.00 w kościele p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Halembie /ul. 1 Maja 36/ zostanie odprawione nabożeństwo żałobne w intencji zmarłego we wtorek Zygmunta Żymełki – byłego posła na Sejm RP, prezydenta Rudy Śląskiej w latach 1990 – 1995 oraz radnego Rady Miasta Ruda Śląska I, II i III kadencji. Po mszy św. prochy Zmarłego zostaną złożone na cmentarzu parafialnym. Modlitwa przy trumnie odbędzie się 3 czerwca br. o godz. 15.00 w Domu Pogrzebowym „Hofman” na ul. A. Nowary 27 w Rudzie Śląskiej – Wirku.

– Z głębokim żalem odebrałam informację o śmierci Zygmunta Żymełki. Rodzinie Zmarłego, szczególnie Żonie i Synom, przekazuję wyrazy głębokiego współczucia, nie tylko w imieniu własnym, ale także pracowników rudzkiego urzędu miasta, z których wielu do dzisiaj bardzo ciepło Go wspomina – mówi prezydent Grażyna Dziedzic. – W naszej pamięci Zygmunt Żymełka zajmuje szczególne miejsce - był to pierwszy prezydent miasta wybrany w wolnych wyborach samorządowych, a przede wszystkim prawy człowiek – dodaje.

Zygmunt Żymełka urodził się 16 listopada 1933 w Rudzie Śląskiej. W 1948 roku ukończył halembską Szkołę Podstawową, a w 1954 roku 2-stopniowe Technikum Ekonomiczne. Po tzw. małej maturze, w 1951 roku, rozpoczął pracę w Przedsiębiorstwie Robót Górniczych w Katowicach. Swoją karierę zawodową rozpoczynał od stanowiska starszego planisty technika, następnie pracował jako cieśla pod ziemią, by swoją aktywność zawodową skończyć na stanowisku głównego inżyniera ds. BHP pod ziemią. W międzyczasie ukończył Wydział Górniczy na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

Na prezydenta Rudy Śląskiej Zygmunt Żymełka został wybrany przez radnych 13 czerwca 1990 r. podczas drugiej sesji Rady Miejskiej. Sprawował tę funkcję przez 5 lat. Podczas pierwszej kadencji m.in. powołano do życia Straż Miejską, zinwentaryzowano mienie komunalne, uporządkowano sprawy własnościowe, a także utworzono dwa domy pomocy społecznej. Opracowano również program likwidacji barier architektonicznych oraz uporządkowano nazewnictwo ulic. – Pierwsza Rada Miasta wraz z pierwszym prezydentem stanęli przed trudnym zadaniem dokonania wielu zmian wynikających z nowej rzeczywistości prawnej, gospodarczej i ustrojowej, w jakiej znalazły się nowoutworzone gminy w całym kraju – zauważa Andrzej Piotrowski, naczelnik Kancelarii Rady Miasta. – Była to pionierska działalność, dzięki której powstał solidny fundament do budowy nowoczesnej Rudy Śląskiej – podsumowuje. Warto podkreślić wkład byłego prezydenta w walkę o fundusze rządowe dla rudzkiej służby zdrowia. – Prezydent Żymełka nie bał się osobistej konfrontacji z najwyższymi władzami w kraju w celu zapewnienia miastu należnych środków na finansowanie placówek służby zdrowia – wspomina Andrzej Piotrowski. Po prezydenturze był radnym, a w 2001 roku sprawował funkcję Posła na Sejm RP III kadencji.

- Dla mnie był pierwszym nauczycielem samorządności
– mówi Józef Osmenda, przewodniczący rudzkiej Rady Seniorów, radny II, III, IV, V i VI kadencji Rady Miasta.  - Dla Zygmunta Żymełki samorządność była „oczkiem w głowie”, a Radę Miejską i mieszkańców traktował jak rodzinę. Przykładem takiego podejścia było zdarzenie, które miało miejsce niedaleko jego domu, kiedy w pobliskiej piekarni wystąpiły problemy produkcyjne. Żymełka, ówczesny prezydent, osobiście nadzorował pracę piekarzy, żeby mieszkańcy mieli chleb – wspomina Osmenda.

Zygmunt Żymełka był odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz Sztandarem Pracy II kl.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter