Kir Żałobny

„Od nauki do działania – staże uczniowskie w rudzkich szkołach”

Mężczyzna naprawia urządzenie.

„Od nauki do działania – staże uczniowskie w rudzkich szkołach” to projekt realizowany w placówkach ponadpodstawowych, którego celem jest podniesienie jakości kształcenia praktycznego oraz organizacja płatnych staży uczniowskich, umożliwiających podnoszenie umiejętności praktycznych, wzmacnianie kompetencji, wiedzy, a przede wszystkim nabycie doświadczenia w realnych warunkach zawodowych. Projekt skierowany jest do Zespołów Szkół nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6.

Praktyczne podejście do edukacji zawodowej jest kluczowe w przygotowaniu młodych ludzi do efektywnego wejścia na rynek pracy i adaptacji do jego zmieniających się realiów – mówi Marcin Posz , dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Rudzie Śląskiej. - Realizacja projektu została zaplanowana w oparciu o nasze doświadczenia i obserwację rynku pracy, jednak nie mogliśmy tu nie uwzględnić potrzeb uczniów i to przede wszystkim na nich skupiliśmy nasze działania. Cel główny projektu to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na nabycie praktycznego doświadczenia wśród młodych. Zadaniem staży jest nie tylko poszerzenie horyzontów uczniów, ale także zwiększenie ich szans na sukces w przyszłej karierze zawodowej – dodaje.

Projekt kładzie nacisk na wzmacnianie zdolności do zatrudnienia poprzez organizację 120 płatnych staży uczniowskich umożliwiających podnoszenie umiejętności praktycznych, wzmacnianie kompetencji, wiedzy, a przede wszystkim nabycie doświadczenia w realnych warunkach zawodowych. Współfinansowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+). Wartość dofinansowania wynosi 518.602,50 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest we współpracy z Rudzką Agencją Rozwoju „Inwestor”.

W projekcie trwającym od stycznia do grudnia 2024 r., w ramach 150 godzinnego programu stażowego, uczniowie i uczennice mają okazję uczestniczyć w praktykach w różnorodnych dziedzinach, takich jak: mechanika samochodowa, ekonomia, chłodnictwo i klimatyzacja, architektura krajobrazu, turystyka i hotelarstwo, spedycja czy też informatyka. Uczniowie będą otrzymywać stypendium stażowe. Staże odbywają się w lokalnych przedsiębiorstwach i instytucjach. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi z przedsiębiorcami i specjalistami, jak również bieżącej pomocy  Rudzkiej Agencji Rozwoju „Inwestor”, uczniowie będą mieli okazję do zdobycia cennego doświadczenia zawodowego oraz rozwoju umiejętności praktycznych, które mogą okazać się kluczowe przy podejmowaniu decyzji dotyczących przyszłej ścieżki zawodowej.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter