Kir Żałobny

"Od głowy" za wywóz śmieci

"Od głowy" za wywóz śmieci

Przyszła opłata za wywóz śmieci na terenie Rudy Śląskiej będzie naliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość – tak jednomyślnie zdecydowali dzisiaj rudzcy radni. Wcześniej podobną opinię wyrazili mieszkańcy miasta, którzy wzięli udział w konsultacjach społecznych. W ten sposób Ruda Śląska wdraża nowe zasady odbioru śmieci, które zaczną obowiązywać od 1 lipca 2013 roku.

Zanim uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za wywóz śmieci została podjęta przez radnych, była szeroko dyskutowana przez rudzkich rajców podczas obrad komisji ochrony środowiska oraz komisji infrastruktury i rozwoju miasta. Jak poinformował na sesji rady miasta radny Józef Skudlik, większość członków tych komisji była za wprowadzeniem stawki „od głowy”. Na tym etapie tylko jeden radny opowiedział się za obliczaniem opłaty na podstawie ilości zużytej wody. Naliczanie opłaty na podstawie ilości zużytej wody w danej nieruchomości rodzi wiele wątpliwości – uważa Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej. – W tym wariancie istotną sprawą jest opracowanie wiarygodnego algorytmu pozwalającego przeliczyć zużytą wodę na wytworzone śmieci – tłumaczy.

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dopuszcza także naliczanie opłaty za wywóz śmieci na podstawie powierzchni mieszkania lub domu. Przeciwko takiemu rozwiązaniu przemawia jednak to, że niejednokrotnie w małych lokalach mieszkają rodziny wieloosobowe. W takim przypadku płaciłyby one za śmieci mniej, niż na przykład osoba samotna, która posiada mieszkanie o dużym metrażu. Niesprawiedliwe byłoby też naliczanie „opłaty śmieciowej” od gospodarstwa domowego. Osoby samotne – często ludzie starsi – oraz rodziny wieloosobowe musiałaby bowiem płacić za wywóz śmieci tyle samo.

Od początku za wprowadzonym dzisiejszą uchwałą rozwiązaniem optowały władze Rudy Śląskiej. – Uważamy, że ta metoda jest najsprawiedliwsza – podkreśla Grażyna Dziedzic, prezydent miasta. Dzisiejsza decyzja radnych poprzedzona została konsultacjami społecznymi, w których wzięli udział mieszkańcy miasta - Nie chcieliśmy podejmować decyzji w tej sprawie bez konsultacji z rudzianami. W tak istotnych kwestiach dialog z mieszkańcami jest niezbędny – podkreśla prezydent. Jak dodaje, w trakcie wrześniowych i październikowych konsultacji społecznych za takim rozwiązaniem opowiedziało się aż 3/4 ankietowanych.

Podjęta dziś uchwała sprawi, że od 1 lipca 2013 r. w Rudzie Śląskiej opłata za wywóz odpadów komunalnych będzie obliczana na podstawie oświadczeń, w których mieszkańcy będą deklarować, ile osób mieszka w ich gospodarstwie domowym. Informacje te będzie można łatwo zweryfikować z urzędową bazą danych.

Oprócz podjętej uchwały w sprawie wyboru metody naliczana opłat, radni postanowili również o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nikt nie mieszka, a na których powstają odpady komunalne. Chodzi m.in. o przedsiębiorstwa, szkoły, sklepy i  ogrody działkowe. Rozwiązanie takie przyczyni się m.in. do osiągnięcia wysokiego poziomu odzysku i recyklingu odpadów oraz daje nadzieję na wyeliminowanie nielegalnych wysypisk.

Nowa ustawa o utrzymaniu porządku i czystości stanowi, że to samorządy stają się właścicielami odpadów. I to one w drodze przetargu mają wybierać firmę, która zajmie się odbiorem i przerobem odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy. Na wprowadzenie tych rozwiązań władze lokalne mają czas do połowy 2013 roku. Przypomnijmy, że dotychczas to właściciele nieruchomości decydowali, który przedsiębiorca odbiera od nich śmieci. W myśl nowych przepisów wybór takiej spółki należy tylko i wyłącznie do gminy. Nowe zasady gospodarki odpadami mają doprowadzić m.in. do wyeliminowania dzikich wysypisk, które są zmorą każdego z miast.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter