Kir Żałobny

Od 5 kwietnia nowe ceny wody i ścieków

Od 5 kwietnia nowe ceny wody i ścieków

5 kwietnia wejdzie w życie nowa, trzyletnia taryfa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej. Od tego czasu wzrosną ceny za 1 m³ dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków, z kolei opłaty abonamentowe będą niższe od obecnie obowiązujących.

- Aktualna taryfa miała obowiązywać do początku października br., ale musieliśmy wystąpić o jej skrócenie w związku ze zmianą warunków ekonomicznych, w których działamy. Koszt energii wzrósł o 67%, koszt materiałów wodno-kanalizacyjnych o 38%, a koszt hurtowego zakupu wody od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. o 10% - wyjaśnia Grzegorz Rybka, prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej.

Nowa taryfa została zweryfikowana i zatwierdzona przez dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach i będzie obowiązywać od 5 kwietnia br. Podobnie jak aktualna, została ona podzielona na trzy roczne okresy.

Od 5 kwietnia 2022 r. do 4 kwietnia 2023 r. rudzianie za wodę i ścieki będą płacić łącznie 16,80 zł brutto. W kwocie tej cena 1 m³ wody wyniesie 6,02 zł (do tej pory 5,76 zł), a 1 m³ odprowadzanych ścieków 10,78 zł (do tej pory 9,88 zł). W drugim roku taryfowym, od 5 kwietnia 2023 r. do 4 kwietnia 2024 r. 1 m³ wody kosztować będzie 6,17 zł brutto, natomiast ścieki 11,26 zł brutto za 1 m³. W trzecim, od 5 kwietnia 2024 r. do 4 kwietnia 2025 r.  – odpowiednio 6,37 zł i 11,50 zł.

Obniżona zostanie z kolei wysokość poszczególnych opłat abonamentowych, ustalanych na cały czas obowiązywania taryfy. Dla osób posiadających tylko wodomierz główny i rozliczających się na podstawie faktury papierowej opłata abonamentowa będzie wynosić 4,96 zł brutto za miesiąc (obecnie 5,24 zł). Z kolei osoby, które mają zamontowane dwa liczniki – główny i podlicznik na ogród – zapłacą 5,31 zł brutto (obecnie 6,37 zł). Opłata abonamentowa dla klientów, którzy rozliczają się z PWiK drogą elektroniczną lub za pomocą usługi SMS, będzie wynosić 1,80 zł brutto w przypadku posiadania jednego wodomierza (obecnie 3,30 zł), a w przypadku posiadania wodomierza głównego i podlicznika na ogród –2,16 zł brutto (obecnie 4,44 zł).

PWiK od lat dąży do zminimalizowania kosztów funkcjonowania. Optymalizacja kosztów dotyczy m.in. wykorzystania alternatywnych źródeł energii poprzez rozbudowę własnej infrastruktury, przeznaczonej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych (OZE). Sukcesywnie wprowadzane są także nowe technologie i urządzenia mające na celu ograniczenie strat wody. Natomiast dzięki prowadzonym pracom modernizacyjnym i remontowym infrastruktury wodno-kanalizacyjnej możliwe jest obniżenie jej awaryjności i energochłonności.

W najbliższych latach przedsiębiorstwo zamierza przeznaczyć na inwestycje infrastrukturalne ponad 73 mln zł. Ma powstać 7,5 km sieci wodociągowej, ponad 15 km sieci kanalizacyjnej oraz planowana jest przebudowa oczyszczalni ścieków „Barbara”. Źródłem ich finansowania są środki własne Spółki oraz pozyskane środki zewnętrzne z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej aktualnie eksploatuje 6 pompowni wody, 50 przepompowni ścieków oraz 3 oczyszczalnie ścieków: „Halemba-Centrum”, „Barbara” i „Orzegów”. Dostawa wody realizowana jest siecią wodociągową o długości 452,8 km, natomiast odbiór ścieków siecią kanalizacyjną o długości 341,1 km.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter