Kir Żałobny

Ocenią potencjał gospodarczy Rudy Śląskiej

Ocenią potencjał gospodarczy Rudy Śląskiej

Która z branż rudzkiej gospodarki rozwija się najdynamiczniej, a która jest w stagnacji? Jacy specjaliści są poszukiwani przez lokalne firmy i jakie mają one plany dotyczące zatrudnienia? Na te i inne pytania dotyczące potencjału gospodarczego miasta odpowiedzą wyniki rozpoczynających się w marcu badań rudzkich firm, których rezultaty przedstawione zostaną w specjalnym opracowaniu. Całe przedsięwzięcie zrealizowane zostanie przy współudziale środków unijnych.

Badaniem objętych zostanie sto pięćdziesiąt firm. - Zostaną one tak dobrane, aby odzwierciedlały całą strukturę gospodarki miasta. Ankieterzy pod lupę wezmą zarówno mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające po kilka osób, jak i duże firmy zatrudniające kilkuset pracowników – tłumaczy Aleksandra Kruszewska, naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta.

Badania przeprowadzi Instytut Eurotest z Gdańska, a jego pracownicy pytać się będą m.in. o warunki prowadzenia działalności gospodarczej w mieście. Istotnym elementem realizowanego projektu będzie także ocena lokalnego rynku pracy. – Chcemy się dowiedzieć jakich specjalistów poszukują rudzcy przedsiębiorcy i w jakich branżach liczyć możemy na utworzenie nowych miejsc pracy. Dzięki badaniom zdobędziemy też wiedzę, na których rynkach działają przedsiębiorstwa z Rudy Śląskiej i jakie są perspektywy ich dalszego rozwoju – mówi wiceprezydent Michał Pierończyk.

Realizacja przedsięwzięcia możliwa będzie dzięki środkom z Unii Europejskiej. Przeprowadzający badania Instytut Eurotest z Gdańska zdobył na ten cel pieniądze w ramach 7. Programu Ramowego Badań i Rozwoju Samorządów Lokalnych Unii Europejskiej. Unijne dofinansowanie wynosi 60% wartości projektu. Dzięki stosownej umowie miasto zapłaci zatem jedynie 40 proc. kosztów przeprowadzonych badań. – Dzięki udziałowi w tym projekcie możemy dokonać kompleksowej oceny gospodarki miasta. Chcemy też skorzystać z doświadczeń innych miast, w których podobne badania zostały już przeprowadzone - przekonuje Michał Pierończyk.

Rezultatem prowadzonych badań będzie opracowany w II kwartale br. raport obrazujący stan miejskiej gospodarki. Jak zapewniają urzędnicy, materiał wykorzystany zostanie podczas planowania działań związanych z rozwojem lokalnego rynku pracy. Zebrane dane będą również pomocne podczas prac nad aktualizacją „Strategii Wewnętrznego i Zintegrowanego Rozwoju Miasta Ruda Śląska do roku 2015”. – Pozyskane podczas badań informacje będą niezwykle cenne przy konstruowaniu diagnozy miasta na potrzeby nowej strategii do roku 2030, umożliwią także rudzkim przedsiębiorcom zapoznanie się z trendami lokalnej gospodarki – komentuje Aleksandra Kruszewska.

Ruda Śląska będzie jednym z dziesięciu miast, które wezmą udział w projekcie „Aktualna sytuacja lokalnej gospodarki w dobie kryzysu oraz branże przyszłości w rozwoju miasta” realizowanym w ramach 7. Programu Ramowego Badań i Rozwoju Samorządów Lokalnych Unii Europejskiej. 60 proc. kosztów projektu stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej, pozostałe wydatki ponoszą miasta biorące udział w przedsięwzięciu. Wcześniej z podobnych badań skorzystały już m.in. Chorzów, Kołobrzeg, Świnoujście.

W Rudzie Śląskiej funkcjonuje 9579 firm. Większość z nich, bo aż 9005, to mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób. 15 firm w mieście to duże przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 500 pracowników. Największymi pracodawcami w mieście są Kompania Węglowa oraz Katowicki Holding Węglowy, gdzie pracuje łącznie ponad 6,3 tys. mieszkańców Rudy Śląskiej.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter