Kir Żałobny

Obywatelskie decyzje

Od jutra /27 września/ przez ponad dwa tygodnie rudzianie decydować będą, które z 27 propozycji inwestycji realizowane będą w przyszłym roku w ramach budżetu obywatelskiego. W głosowaniu będą mogli wziąć udział wszyscy mieszkańcy Rudy Śląskiej, którzy ukończyli 16 lat. Swojego wyboru dokonywać będą w kilkunastu punktach lub przesyłając wypełnioną kartę do głosowania drogą elektroniczną. Projekty, które otrzymają największą ilość głosów, zostaną ujęte w planie budżetu na 2014 rok.

- Przed rudzianami kolejny egzamin z samorządności i współdecydowaniu o mieście. Wierzę, że raz jeszcze nasi mieszkańcy nie zawiodą i chętnie wezmą udział w wyborze inwestycji, które będziemy realizować w przyszłym roku – podkreśla Grażyna Dziedzic, prezydent miasta. Głosowanie jest kolejnym etapem prac nad budżetem obywatelskim na 2014 r.

Do końca sierpnia mieszkańcy mogli składać propozycje realizacji inwestycji z przyszłorocznego budżetu. Obecnie zakończył się etap ich weryfikacji, podczas którego odrzucono znaczną część z ponad 90 nadesłanych propozycji. – Powody były różne. Niektóre projekty dotyczyły inwestycji, które miałyby być realizowane na terenach nie należących do miasta, ponadto w wielu przypadkach wartość realizacji potencjalnej inwestycji przekraczała całość środków zarezerwowanych dla danego okręgu wyborczego – wyjaśnia skarbnik miasta Ewa Guziel.

Część odrzuconych wniosków dotyczyła też zadań, które miasto realizować będzie z własnego budżetu w roku przyszłym lub kolejnych. Wśród złożonych propozycji kilka powielało się. W ten sposób na liście projektów już zweryfikowanych znajdują się one pod jedną pozycją. Ostatecznie do etapu glosowania zakwalifikowanych zostało 27 wniosków (listę można pobrać tutaj). Najwięcej projektów dotyczy utworzenia miejsc rekreacji i wypoczynku oraz budowy placów zabaw. Propozycje realizacji tego typu inwestycji stanowią blisko połowę wszystkich zgłoszeń.

Mieszkańcy będą mogli głosować w dwojaki sposób: za pośrednictwem kilkunastu punktów utworzonych m.in. w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej (listę można pobrać tutaj) lub poprzez przesłanie wypełnionej karty do głosowania (pobierz tutaj) drogą elektroniczną. - W tym drugim przypadku głosująca osoba powinna wypełnić kartę do głosowania oraz podać dane osobowe wraz z PESELEM, następnie zeskanowany dokument powinna przesłać e-mailem do Urzędu Miasta – informuje skarbnik miasta.

Każdy z mieszkańców będzie mógł zagłosować na jeden dowolny projekt bez względu na okręg wyborczy, w którym mieszka. Jedynym obostrzeniem jest możliwość tylko jednokrotnego udziału w głosowaniu. Co ważne, w głosowaniu, które rozpocznie się 27 września i potrwa do 14 października, będzie mogła wziąć udział także młodzież, która ukończyła 16. rok życia. - Zależało nam, by w prace nad budżetem obywatelskim zaangażować też młode pokolenie rudzian, stąd decyzja o obniżeniu progu wiekowego dla osób decydujących o wyborze inwestycji – wyjaśnia Ewa Guziel.

W przypadku braku odpowiedniej ilości projektów w którymś z okręgów wyborczych lub w razie nie rozdysponowania wszystkich środków dla danego okręgu, istnieje możliwość przesunięcia ich do okręgów wyborczych o największej frekwencji w głosowaniu lub ewentualnie ich rozdysponowanie na projekty, którym brakuje części środków.

Projekty wyłonione w czasie miejskiego głosowania zostaną do 15 listopada ujęte w planie budżetu na 2014 rok. Budżet obywatelski na 2014 r. jest pierwszym takim realizowanym w historii miasta. W przyszłym roku z miejskiego budżetu wydzielona zostanie pula 2 milionów złotych. Pieniądze te zostaną rozdysponowane w czterech okręgach wyborczych, proporcjonalnie do liczby ich mieszkańców.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter