Header decorative image
Kir Żałobny

„Obywatelska” kapliczka

„Obywatelska” kapliczka

Prawie 50 tys. zł kosztował remont kapliczki św. Józefa przy ul. Kaczmarka w Rudzie Śląskiej. To pierwsza inwestycja wykonana w ramach budżetu obywatelskiego, który w tym roku wynosił 2 mln zł. Władze miasta ogłosiły już nabór wniosków do kolejnego budżetu obywatelskiego na rok 2015. Mieszkańcy Rudy Śląskiej swoje propozycje „inwestycji obywatelskich” mogą zgłaszać do połowy roku.  

- Remont kapliczki przy ul. Kaczmarka obejmował między innymi wymianę pokrycia dachowego, renowację okien, a także wymianę drzwi wejściowych i posadzki - tłumaczy Łukasz Urbańczyk, miejski konserwator zabytków. - Odgrzybione zostały też ściany wnętrz kaplicy. Ponadto w trakcie renowacji naprawiono tynki i pomalowano wnętrze, a wokół budynku wykonano nowy chodnik - dodaje.

- Cieszę się, że wśród projektów, które mieszkańcy wybrali do realizacji w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego, znalazła się inwestycja dotycząca renowacji zabytku - podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. - Ciekawa architektura mieszkalna i sakralna to znak rozpoznawczy Rudy Śląskiej. Zgłoszona przez mieszkańców inicjatywa jest dowodem na to, że rudzianie nie zapominają o swoich korzeniach. Dzięki takim projektom możemy uratować cząstkę naszego dziedzictwa kulturowego - zauważa.

W tym roku w ramach budżetu obywatelskiego realizowanych będzie w Rudzie Śląskiej 9 inwestycji. - W lipcu zakończy się renowacja parkietu hali MOSiR przy ul. Kłodnickiej. Pozostałe inwestycje są na etapie projektowania - informuje prezydent Dziedzic. W tym roku z inicjatywy mieszkańców w Rudzie Śląskiej powstać mają jeszcze tereny rekreacyjne na osiedlu „Paryż”, miejsca postojowe przy ul. 1 Maja 318-326, wybieg dla psów w Parku Dworskim w Nowym Bytomiu oraz teren zielony wraz z żywopłotem i ławeczkami dla osób starszych przy ul. 1 Maja 318 - 326. Z kolei w Bykowinie przy ul. Plebiscytowej powstanie park aktywności rodzinnej. Wyremontowana zostanie też nawierzchnia terenu przy ul. Joliot-Curie. Ponadto w tych dniach zostanie rozstrzygnięty przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczących wybrukowania i oświetlenia ul. Cichej w Bielszowicach. Realizację robót budowlanych w ramach tego zadania przewidziano na przyszły rok.

Obecnie mieszkańcy Rudy Śląskiej mogą decydować, na co wydać miejskie pieniądze w następnym roku. - Gra idzie o jeszcze wyższą stawkę, niż rok temu, bo w przyszłorocznym budżecie obywatelskim do podziału dla rudzian przeznaczonych zostało nie dwa, ale prawie dwa i pół miliona złotych - podkreśla prezydent Dziedzic. Propozycje inwestycji do wykonania z budżetu obywatelskiego można składać do końca czerwca. Wszystkie potrzebne formularze dostępne są w Biurze Obsługi Mieszkańców rudzkiego magistratu. Można je też pobrać on-line ze strony internetowej miasta.

Przypomnijmy, że propozycje projektów do wykonania w ramach budżetu obywatelskiego może złożyć każdy mieszkaniec Rudy Śląskiej, który ukończył 16 lat. Zgłoszenia muszą zostać wpisane do specjalnego formularza, do którego trzeba dołączyć listę poparcia. Powinno ją podpisać co najmniej 30 mieszkańców miasta. Dodatkowo wnioskujący powinien, w miarę możliwości, oszacować koszt realizacji proponowanej inwestycji.

Z przeznaczonych do dyspozycji mieszkańców środków milion przeznaczony będzie na zadania o charakterze ogólnomiejskim, czyli służące wszystkim mieszkańcom miasta, a reszta na zadania o charakterze lokalnym, czyli służące mieszkańcom poszczególnych dzielnic. Na każdą z nich przypadnie 125 tys. zł.  Co ważne, środki z poszczególnych puli lokalnych mogą przypaść na jedną lub kilka inwestycji. Tak samo będzie w przypadku inwestycji ogólnomiejskich, gdzie maksymalna wartość inwestycji do wykonania może wynieść aż milion złotych.

Po okresie naboru wniosków nastąpi ich ocena. Co ważne, zgłaszane przez mieszkańców propozycje muszą dotyczyć gruntów i obiektów należących do miasta. Weryfikacja wniosków zostanie zakończona w połowie sierpnia. Z kolei do 20 sierpnia opublikowany zostanie wykaz inwestycji, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i zakwalifikowały się do kolejnego etapu. Specjalną kartę do głosowania będzie mógł wypełnić każdy mieszkaniec Rudy Śląskiej powyżej 16. roku życia. Będzie można oddać trzy głosy - jeden na inwestycję o charakterze ogólnomiejskim oraz dwa na projekty dzielnicowe. - Głosowanie na zadania, które będą realizowane w przyszłym roku, będzie trwało do 10 września - mówi Agnieszka Gładysz, naczelnik Kancelarii Urzędu Miasta. - Ogłoszenie zwycięskich projektów nastąpi pod koniec trzeciego kwartału tego roku - wyjaśnia.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter