Kir Żałobny

O sprawach Orzegowa i Goduli

O sprawach Orzegowa i Goduli

Problemy zaśmiecania północnych dzielnic miasta zdominowały spotkanie prezydent Rudy Śląskiej z mieszkańcami Orzegowa i Goduli. – Śmieci wyrzucają sami mieszkańcy. Jeżeli nie będziemy dbać o to co nas otacza, problem zaśmiecania będzie powracał - mówiła dzisiaj prezydent Grażyna Dziedzic.

Spotkanie rozpoczęło się od problemu zanieczyszczonej ul. Karola Goduli. – Firma zajmująca się oczyszczaniem ul. Goduli zakupiła specjalną „myjkę”, dzięki której już teraz jest dużo czyściej – tłumaczyła prezydent miasta. Mieszkańcy zwracali uwagę jednak nie tylko na problem poruszających się po ul. Karola Goduli samochodów ciężarowych. Apelowano również o ograniczenie prędkości na tym odcinku. –  Na ul. Goduli powstały już dodatkowe azyle, by kierowcy nie czuli się zbyt pewnie. Tak naprawdę dużo więcej nie jesteśmy w stanie zrobić. Pamiętajmy też, że niezależnie od szybkości, zanieczyszczenie powietrza w tym miejscu się nie zmieni – podkreślał Jacek Otrębski z Wydziału Dróg i Mostów Urzędu Miasta.

O kwestiach zaśmiecenia rozmawiano także w odniesieniu do terenów zielonych porastających stare wyrobiska pokopalniane w rejonie ul. Starej. Mieszkańcy dopytywali o możliwość uprzątnięcia tych terenów. – Niestety, jednego dnia sprzątamy, a drugiego wszystko powraca do stanu poprzedniego. Jeżeli sami nie będziemy reagowali na negatywne zachowania, sytuacja ta się nie zmieni – mówiła prezydent Dziedzic. - Jeżeli widzicie kogoś kto umyślnie wyrzuca śmieci do lasu, poinformujcie o tym Straż Miejską. Może nakładanie odpowiednich mandatów poprawi sytuację – apelowała.

Odbiegając od tematów „śmieciowych”, podczas spotkania zwrócono uwagę na problem wieczornych, a zarazem głośnych spotkań młodzieży w parkach. Poruszono także sprawę odnowy fontanny na placu Niepodległości. Odpowiedź jednak był negatywna. - Ze względu na ogromne koszty wymiany instalacji wodnej, na razie obiekt ten nie będzie remontowany. Jest zbyt wiele bieżących spraw – mówiła prezydent. Jeden z mieszkańców dopytywał również o możliwość remontu tynków zewnętrznych budynków przy ul. Warszawskiej. - By można było pozyskać odpowiednie środki finansowe, budynek ten musi być wpisany do rejestru zabytków – tłumaczyła Dziedzic.

Na spotkaniu, tradycyjnie wspomniane zostały tegoroczne inwestycje realizowane w dzielnicach. W odniesieniu do Orzegowa i Goduli wymienić można przebudowę instalacji wodnej oraz termomodernizację i wprowadzenie zarządzania energią w Miejskim Przedszkolu nr 9 przy ul. Modrzejewskiej, termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 przy ul. Orzegowskiej, przebudowę i modernizację części budynku 2B Domu Pomocy Społecznej „SENIOR” oraz dalszą rewitalizację ośrodka sportowo – rekreacyjnego Burloch Arena. Ponadto w ramach budżetu obywatelskiego wybudowano parking o nawierzchni utwardzonej przy ul. Czapli oraz plac zabaw i boisko przy ul. Solskiego.

W ostatnim czasie zakończono również roboty drogowe północnych dzielnic Rudy Śląskiej. Wymienić można m.in. remont nawierzchni jezdni i parkingu ul. Solskiego, za budynkiem Joanny 17, remont ul. K. Goduli na odcinku od ul. Pawła do ul. Przedszkolnej, remont chodnika przy ul. Bytomskiej, w rejonie skrzyżowania z ul. Stromą, wykonanie parkingu na około 10 samochodów przy ul. Joanny 3, remont nawierzchni ul. Starej oraz remont nawierzchni ul. Bytomskiej, na odcinku od ul. Kard. Hlonda do wjazdu do oczyszczalni.

Na przedostatnie już spotkanie prezydent miasta z mieszkańcami zapraszamy do Domu Kultury w Bielszowicach. Spotkanie odbędzie się w najbliższą środę, 29 kwietnia o godz. 17:00. Przypominamy także, że zaplanowane na 30 kwietnia spotkanie z mieszkańcami Rudy w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Janasa przesunięte zostało na 13 maja. Godzina i miejsce spotkania pozostają bez zmian.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter