Kir Żałobny

O tajemnicy kościoła św. Pawła w Nowym Bytomiu

Wg Krystiana Gałuszki poety i dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej oprócz tego, że architekt połączył w kościelnej bryle sztukę bizantyjską i neoromańską, zawarł
w świątyni tajemnicę, którą przekazał potomnym w licznych elementach znajdujących się
w kościele.
Na uwagę zasługuje zewnętrzna dekoracja składająca się nie tylko z licznych płaskorzeźb, ale przede wszystkim z mnogich inskrypcji, wykonanych w języku niemieckim, polskim i łacińskim. Są to cytaty nie tylko z Pisma Świętego, ale frazy czerpiące z bogatej tradycji Kościoła katolickiego. Dlatego kościół św. Pawła jest prawdziwą księgą, w której można wyczytać, na czym polega tajemnica szczęścia w życiu człowieka. Cała świątynia oraz każda jej część wskazuje wiernym drogę do nieba, tłumacząc obrazowo i symbolicznie tajemnice Bożej mądrości. Świątynia stoi niczym Apostoł Narodów głosząc Dobrą Nowinę wszystkim, bez względu na narodowość, czy pochodzenie społeczne.
 - Droga do nieba zaczyna się już na placu kościelnym, gdzie po bokach stoją jakże symptomatyczne dla historii naszego miasta figury świętych - Barbary i Floriana - mówi Krystian Gałuszka.- Reprezentacyjnego wejścia do świątyni strzegą dwa potężne lwy, które trzymają
w łapach figurki apostołów: jeden - św. Pawła, drugi - św. Piotra. Następnie droga nawą główną prowadzi szpalerem świętych, wyrzeźbionych na bokach ławek, którzy stawili się tu na wezwanie z Litanii do Wszystkich Świętych. Jest to droga litanii, gdzie słowa są wystukiwane odgłosem kroków, gdzie zbliżanie się do prezbiterium jest przejściem przez uświęconą historię tradycji Kościoła, wśród niemych świadków przestrzeni sakralnej, którzy są jak kolejne pieczęcie Księgi, że wszystko co było dawniej, było prawdą.
Historia kultury nowożytnej Europy, u której źródeł tkwi chrześcijaństwo, a także Śląska zanurzonego w tejże historii, opisywana jest w każdym szczególe - kształcie kolumn, sklepienia, formie i treściach inskrypcji, motywach i formie witraży, drobnych zdobień, za każdym razem prowadzących nas w inną podróż, gdyż wielość wątków sprawia, że zawsze na nowo odczytujemy konteksty zapisane w tej magicznej przestrzeni, która stoi na straży sakrum.

 

Bliższe informacje: Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Krystian Gałuszka, tel. 032 242 05 86, 0 501 578 769

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter