Kir Żałobny

O sprawach Chebzia w Miejskim Centrum Kultury

O sprawach Chebzia w Miejskim Centrum Kultury

- Mamy dwie propozycje zagospodarowania dworca w Chebziu. Obie przedstawimy Państwu na oddzielnym spotkaniu – taką deklarację złożyła podczas spotkania z mieszkańcami Nowego Bytomia i Chebzia prezydent Rudy Śląskiej. Choć spotkanie było poświęcone nowym zasadom gospodarki odpadami oraz zrealizowanym w tym roku w mieście inwestycjom, rozmowę z Grażyną Dziedzic zdominowały sprawy dotyczące Chebzia.

Prezydent miasta przypomniała zebranym, że w tym roku na inwestycje w budżecie miasta przeznaczono 80 mln złotych. - Wiele inwestycji udało się nam zrealizować, m.in. w Nowym Bytomiu, gdzie przy ul. Chorzowskiej powstaje duży parking – podkreśliła Grażyna Dziedzic. Do tej pory miasto zakończyło remonty w 10 miejskich przedszkolach, 3 szkołach podstawowych, 2 gimnazjach i w jednym zespole szkół ponadgimnazjalnych. Zakończyła się także budowa 2 boisk przy placówkach oświatowych.

Do końca roku realizowane będą dalsze inwestycje oświatowe, m.in. powstanie 8 placów zabaw w ramach programu „Radosna szkoła” oraz 2 boiska przy placówkach oświatowych. Miasto inwestuje również w drogownictwo. Do końca roku w Rudzie Śląskiej powstanie ponad 200 miejsc parkingowych oraz zostaną przebudowane dwie drogi gruntowe. Zebrani pytali o tzw. rondo turbinowe. – Ze względu na duże postępy w pracach spółka planowała ukończyć budowę już w listopadzie, ale trudności finansowe wykonawcy spowodowały, że tę inwestycję ukończymy prawdopodobnie w kwietniu – wyjaśniała prezydent miasta.

Wiele pytań mieszkańców dotyczyło ustawy śmieciowej oraz segregacji odpadów. - Brakuje pojemników do segregacji odpadów, w niektórych miejscach, jak np. kamienice przy placu Jana Pawła II nie ma gdzie ich ustawić. Należałoby przewidzieć mniejsze pojemniki w zabudowie kwartałowej – mówiła jedna z mieszkanek. Prezydent miasta podkreśliła, że o takie właśnie uwagi chodzi. - Chcemy aby system gospodarowania odpadami w Rudzie Śląskiej był systemem optymalnym, dlatego realizujemy konsultacje społeczne – mówiła Grażyna Dziedzic.

Grzegorz Rybka, kierownik referatu w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, wyjaśniał, że czekające samorządy zmiany są rewolucyjne. - Do tej pory mieszkańcy domków jednorodzinnych podpisywali umowę z przedsiębiorcą, który odbierał odpady, teraz miasto będzie wybierało przedsiębiorcę, a właściciele posesji będą wnosić opłaty śmieciowe, jednolite w całym mieście - tłumaczył Grzegorz Rybka. Dodał, że na stronie internetowej miasta znalazła się specjalna zakładka na ten temat.

Spotkanie zostało jednak zdominowane sprawami mieszkańców Chebzia, bo to oni stanowili zdecydowaną większość wśród zebranych. Zwracali uwagę na niebezpieczeństwo ze strony pseudokibiców oraz pytali o dalsze losy dworca. – Chcę się z wami spotkać w temacie dworca. Powstały dwie koncepcje zagospodarowania tego budynku i chcę je przedstawić mieszkańcom Chebzia na osobnym spotkaniu – powiedziała Grażyna Dziedzic. Lokatorzy mieszkań przy ulicy Szafranka skarżyli się z kolei na brak remontów i wysokie koszty ogrzewania. – Dla mnie priorytetem jest, żeby te koszty malały, dlatego pierwszym krokiem była zmiana systemu ogrzewania na gazowe – mówił Michał Pierończyk, wiceprezydent miasta. Odnosząc się do potrzeb remontowych zgłoszonych przez lokatorów ulicy Szafranka zapewnił, że wszystkie te problemy zostaną zinwentaryzowane i po wyliczeniu kosztów naprawy będą systematycznie realizowane.

Spotkanie prezydent Grażyny Dziedzic z mieszkańcami Chebzia i Nowego Bytomia było trzecim zorganizowanym w ostatnich dniach. Kolejne odbędą się jeszcze w tym tygodniu: 16 października dla mieszkańców Halemby i 18 października dla mieszkańców Goduli i Orzegowa.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter