Kir Żałobny

O sprawach Bielszowic

O sprawach Bielszowic

Brak miejsc parkingowych zdominował dzisiejsze spotkanie prezydent miasta z mieszkańcami dzielnicy Bielszowice. Rozmawiano też o inwestycjach drogowych i sportowych. Było to już szóste z ośmiu zaplanowanych w   jesiennym cyklu spotkań w dzielnicach Rudy Śląskiej.

Mieszkańcy wyrazili zaniepokojenie planem sprzedaży części terenów przy ul. Sportowców w Bielszowicach pod budownictwo jednorodzinne. – Nie zgadzamy się, żeby miasto pozbywało się terenów zielonych – mówił jeden z mieszkańców. – Niestety to nie jest teren miejski, stowarzyszenie, które jest właścicielem terenu wystąpiło z wnioskiem o zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego – wyjaśniała prezydent miasta Grażyna Dziedzic. – Propozycja zmiany w planie zostanie podana do publicznej wiadomości i wtedy będzie można składać ewentualne protesty, a decyzję w tej sprawie będzie podejmować wojewoda – tłumaczyła. – Stowarzyszenie jest w trudnej sytuacji. Chce sprzedać część terenów, żeby utrzymać obecny kompleks sportowy – dodał wiceprezydent Krzysztof Mejer. – Terenów sportowych w mieście jest coraz więcej. Od kilku lat systematycznie rozwijamy bazę sportową. Inwestujemy ogromne pieniądze, min. w przyszłym roku powstanie nowy kompleks boisk w parku „Strzelnica”. Opracowano już projekt budowlany dla tej inwestycji  a w 2017 roku planujemy budowę boiska przy Gimnazjum nr 14 – mówił wiceprezydent.

Przedstawiciele Rady Rodziców Gimnazjum nr 14 zwrócili uwagę na zły stan okien w szkole i konieczność remontu toalet. – Planujemy kompleksowy remont tej placówki , ale teren na którym się znajduje jest jeszcze pod wpływem szkód górniczych. Czekamy na  informację z kopalni „Bielszowice”, kiedy możemy zacząć działać. Wcześniejszy remont byłby bez sensu – tłumaczyła Grażyna Dziedzic.

Kolejna sprawa poruszana na spotkaniu dotyczyła ul. Chroboka. – Prosimy o postawienie tam znaku zakazu ruchu za wyjątkiem mieszkańców. Brakuje tam miejsc parkingowych – mówił jeden  z mieszkańców tej ulicy.– Problem parkowania dotyczy całej dzielnicy,  ponieważ nie mamy tam terenów miejskich, na których moglibyśmy inwestować. Ulica Chroboka jest drogą publiczną i niestety nie możemy robić wyjątku stawiając znak zakazu ruchu – wyjaśniła Barbara Mikołajek-Wałach naczelnik Wydziału Dróg i Mostów.

Wiceprezydent Krzysztof Mejer przedstawił zebranym planowane inwestycje drogowe w dzielnicy w przyszłym roku. Wśród nich znalazła się min. przebudowa ulicy Cichej, o którą pytali mieszkańcy oraz remont nawierzchni jezdni ul. Ks. Niedzieli od ul. Jasnej do ul. Górnej i remont nawierzchni jezdni ul. Na Piaski od ul. Krzywej do ul. Jodłowej. Prace te zostaną wykonane w ramach usuwania skutków eksploatacji górniczej.

Na zakończenie spotkania Wiceprezydent Krzysztof Mejer poinformował mieszkańców o możliwości skorzystania z bezpłatnej komunikacji miejskiej w dniu „Wszystkich Świętych” - Pasażerowie KZK GOP 1 listopada będą podróżowali za darmo.  Z wnioskiem o wprowadzenie tego rodzaju udogodnień dla mieszkańców wystąpiła prezydent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic. Ponadto przygotowane zostały ułatwienia w dojeździe do cmentarzy – poinformował Krzysztof Mejer.

Kolejne spotkanie odbędzie się w dzielnicy Ruda, we wtorek, 27 października o  godz. 17:00 w Młodzieżowym Domu Kultury, przy ul. Janasa 28. Ostatnie z serii jesiennych spotkań zaplanowano dzień później 28 października o godz. 17:00 w Miejskim Centrum Kultury przy ul. Niedurnego 69 dla mieszkańców Nowego Bytomia i Chebzia.

 

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter