Header decorative image
Kir Żałobny

O Rudzie w Rudzie

O Rudzie w Rudzie

Ten rok będzie przyjazny dla mieszkańców, będziemy remontować chodniki i drogi, budować parkingi oraz wykonywać  termomodernizację placówek oświatowych,  żeby dzieci mogły się uczyć w dobrych warunkach – mówiła podczas spotkania z mieszkańcami kolejnej dzielnicy Rudy Śląskiej – Rudy, prezydent Grażyna Dziedzic. Na kolejne już spotkanie z władzami miasta przyszło bardzo dużo osób.

Otwierając spotkanie prezydent Grażyna Dziedzic podziękowała za spore zainteresowanie mieszkańców  sprawami dzielnicy i miasta. Podsumowując  ubiegły rok, a zarazem pierwszy rok sprawowania urzędu prezydenta Rudy Śląskiej, Grażyna Dziedzic podkreśliła, że dzięki ograniczeniu wydatków miasta o 34 mln złotych sytuacja finansowa miasta bardzo się poprawiła. – Zabraliśmy się mocno do pracy, przede wszystkim zmniejszyliśmy zatrudnienie w magistracie oraz ograniczyliśmy wysokie koszty doradców, benzyny i  telefonów komórkowych – mówiła prezydent Dziedzic.
 
Mieszkańcy pytali o bezpieczeństwo w dzielnicy podając  rejony, w których jest ono szczególnie zagrożone. Prezydent Miasta zapewniła, że pracuje intensywnie nad poprawą bezpieczeństwa w mieście. Niestety w rudzkiej policji brakuje około 40 etatów, dlatego Ruda Śląska nawiązała współpracę ze szkołą policyjną, której adepci będą patrolować ulice miasta.
Kolejny temat poruszany podczas spotkania to stan dróg i chodników oraz  bezpieczeństwo na drogach. Mieszkańcy Rudy wskazywali także na łamanie zakazu jazdy przez tiry, których ruch powoduje drgania i niszczenie budynków. Wiele pytań dotyczyło również ulicy Piastowskiej i tramwaju linii nr 18. Z sali padały sprzeczne opinie na temat jego utrzymania. Prezydent Miasta zapowiedziała konsultacje społeczne w tym temacie.

Sporo pytań dotyczyło również planowanych przez miasto inwestycji i to nie tylko drogowych, ale również zapewniających czystość w mieście. Prezydent Grażyna Dziedzic zapewniła zgromadzonych, że w tym roku  inwestycji w  mieście nie zabraknie. Wyjaśniła przy okazji, że prezydent miasta musi dbać o publiczne pieniądze. Dlatego zanim przystąpi do realizacji jakiejkolwiek inwestycji, zastanowi się nad  celowością i jakością każdej z nich. Jednocześnie ujawniła, że władze miasta przystępują do opracowania strategii i wyznaczenia głównych kierunków rozwoju Miasta. – Główny nacisk położę w strategii na budowę i remonty dróg. – podkreśliła prezydent Dziedzic.
 
Poruszane podczas spotkania tematy dotyczyły wszystkich spraw miasta m.in. konsekwencji  zapisów tzw. ustawy śmieciowej i tego, w jaki sposób Ruda Śląska poradzi sobie z tym problemem. Grażynę Dziedzic pytano również o system pomocy społecznej, parkingi i oświetlenie ulic. Przy okazji prezydent wyjaśniła  mieszkańcom, że sytuacja finansowa samorządów pogarsza się m.in. z winy rządu. - Otrzymujemy coraz więcej zadań do realizacji, bez środków na ich wykonanie – wyjaśniała.

Mieszkańcy zadawali pytania dotyczące swoich ulic, podwórek, skwerów, korzystania z boisk szkolnych oraz problemów z wodą w zimie. Niektórzy oczekiwali, że ich  problemy zostaną  rozpatrzone indywidualnie. - Proszę przyjechać do mnie i zobaczyć, jak to wygląda, zapraszam nawet na obiad- przekonywała jedna z uczestniczek spotkania.

Odnosząc się do problemów dzielnicy Rudy, prezydent  Grażyna Dziedzic przypomniała, że za dwa dni,  30 marca zostanie otwarty w tej dzielnicy żłobek dla 45 dzieci. W Rudzie przeprowadzony będzie  również w tym roku remont i termomodernizacja znajdującego się w dzielnicy Muzeum Miejskiego.
 - Chcemy, żeby ta placówka dalej się rozwijała i prężnie działała – podkreśliła prezydent Dziedzic.

Dziękując na zakończenie za przybycie na spotkanie prezydent Rudy Śląskiej zaprosiła wszystkich zgromadzonych na spotkania w innych dzielnicach, a także zapowiedziała, że na wniosek jednego z mieszkańców Orzegowa zostanie zorganizowane spotkanie w sprawie całego miasta.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter