Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

O problemach Goduli i Orzegowa

O problemach Goduli i Orzegowa

 - W ostatnich latach Orzegów był tą dzielnicą, na którą łożono najmniej środków, dlatego chciałabym to zmienić. Jeszcze w tym roku zaczniemy tu, ale i również w pozostałych dzielnicach miasta szereg inwestycji - zadeklarowała podczas spotkania z mieszkańcami Orzegowa i Goduli prezydent Rudy Śląskiej. Podobnie jak rok temu Grażyna Dziedzic zamierza ponownie  spotkać się z  mieszkańcami wszystkich dzielnic.

Spotkanie było okazją do podsumowania pierwszego roku sprawowania przez Grażynę Dziedzic urzędu prezydenta. Był to niezwykle trudny rok dla Rudy Śląskiej. Miastu z powodu bardzo trudnej sytuacji budżetu, spowodowanej niezapłaconymi przez poprzedniego prezydenta fakturami na łączną kwotę 56 mln złotych,  groziła utrata płynności finansowej. Prezydent przedstawiła mieszkańcom efekty realizowanego przez miasto programu racjonalizacji wydatków. Pomimo przysłowiowego „zaciskania pasa” miasto w minionym roku realizowało szereg inwestycji, a nawet znalazło pieniądze na szereg wydarzeń kulturalnych oraz dofinansowanie sportu. 

Prezydent Grażyna Dziedzic zapowiedziała, że ten rok będzie przełomowy pod względem inwestycji w mieście. Pula pieniędzy przeznaczonych na inwestycje będzie zwiększona o część pieniędzy pochodzących ze sprzedaży PEC-u. Zostaną one przeznaczone przede wszystkim na remonty dróg i mieszkań oraz inwestycje infrastrukturalne. Szczegóły zostaną zaprezentowane w najbliższy czwartek podczas sesji Rady Miasta.

Temat oszczędności pojawiał się  podczas spotkania wielokrotnie. Mieszkańcy w większości docenili dotychczasowe starania władz miasta w tym zakresie. - Jeżeli prezydent jest rozrzutny, kończy się to długiem, kiedy oszczędza mówią też źle, ale widocznie taka zaszła teraz potrzeba – mówił jeden z nich.

Wiele pytań dotyczyło porządku publicznego oraz zaśmiecania najbliższego otoczenia. Mieszkańcy zwracali również uwagę na remonty konkretnych dróg oraz budowę parkingów. Obecny podczas spotkania zastępca prezydenta Jacek Morek poinformował, że remonty dróg przeprowadzane będą  sukcesywnie w zależności od posiadanych środków finansowych. Natomiast jeszcze w tym roku pojawić się mają nowe miejsca parkingowe w Goduli.

Niezwykle ważną wiadomością dla mieszkańców Orzegowa była informacja o przejęciu przez miasto części budynków należących do Spółki Restrukturyzacji Kopalń w Bytomiu. Mieszkańcy skarżyli się, że od lat nie przeprowadzano w nich remontów, a stan budynków z roku na rok się pogarsza. Prezydent Grażyna Dziedzic poinformowała, że przejęcia odbywać się będą etapami, a pierwsze budynki mają zostać przekazane miastu aktem notarialnym już za parę dni.

Dziś prezydent Grażyna Dziedzic spotka się z mieszkańcami Rudy.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter