Kir Żałobny

O podatkach na rok 2012

O podatkach na rok 2012

24 listopada rozpoczęła się XVII sesja Rady Miasta. Podczas sesji radni przegłosowali zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta.
Wiele dyskusji wzbudził projekt uchwały określający wysokość stawek podatku od nieruchomości. Projekt zawierał stawki powiększone o wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych ustalony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 4,2%. Z uwagi na to, że w roku ubiegłym radni poprzedniej kadencji nie ustalili nowych stawek na rok 2011, w projekcie uchwały na rok 2012 stawki zostały powiększone również o wskaźnik ubiegłoroczny.
Radni podczas dyskusji zwracali uwagę na znaczący wzrost stawek, który uderzy w kieszenie mieszkańców oraz przedsiębiorców. W dyskusji, odpowiadając na pytania, prezydent Grażyna Dziedzic zwróciła uwagę na to, iż ustalenie stawek na tym poziomie to konieczność, gdyż szukanie oszczędności w tych dziedzinach, gdzie było to możliwe, już przeprowadzono. Jako przykład podała zmniejszenie liczby pracowników Urzędu Miasta o 154 osoby. Ponadto, jak argumentowała, rząd nakłada na samorządy kolejne zadania, nie przekazując środków na ich realizację. Przykładem może tu być ustawa o pieczy zastępczej, na której realizację miasto musi z własnych środków przeznaczyć co najmniej 2,5 mln zł. Z kolei blisko 70 mln zł Miasto dokłada w tym roku do realizacji zadań związanych z oświatą. W czasie dyskusji, na wniosek części radnych, zarządzona została przerwa w obradach, którą Przewodniczący Rady Miasta Jarosław Wieszołek przedłużył do 28 listopada do godz. 16:00.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter