Kir Żałobny

O nowym obliczu centrum Goduli

O nowym obliczu centrum Goduli

Pełnego zieleni, bezpiecznego, zadbanego, kameralnego, z ławeczką, na której można byłoby przysiąść obok Karola Goduli – takiego centrum dzielnicy chcieliby w przyszłości mieszkańcy Rudy Śląskiej - Goduli. Dziś odbyły się konsultacje w sprawie rewitalizacji tamtejszego placu Niepodległości. Uwagi mieszkańców zostaną wykorzystane przy opracowaniu koncepcji przebudowy tego miejsca. Projekt budowlany ma powstać w przyszłym roku.

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji historycznych zdjęć placu Niepodległości. – Obecnie to miejsce straciło dużo ze swojego uroku – powiedział architekt Marek Janik z Katedry Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Politechniki Śląskiej, członek zespołu opracowującego koncepcję rewitalizacji placu. – Naszym celem jest utworzenie tutaj reprezentacyjnego centrum dzielnicy, przypominającego o jej historii – podkreślił.

Dużo dyskusji wzbudziła kwestia ruchu samochodowego, nie tylko na przylegającej do placu drodze wojewódzkiej nr 925, ale również na otaczających go ulicach. Część osób chciałaby ruch wokół placu maksymalnie ograniczyć, inni wskazywali, że niezbędny jest dojazd do punktów handlowych i usługowych, a ze zlokalizowanego tu przystanku autobusowego korzysta wielu pasażerów. - Jest to miejsce w centrum dzielnicy, więc trzeba pogodzić różne funkcje. Dlatego nie myślimy o zlikwidowaniu ruchu samochodów wokół, ale o jego uspokojeniu – mówił Marek Janik.

Mieszkańcy oczekują, że plac będzie pełen zieleni, poparcie wszystkich zebranych zdobył też pomysł ustawienia ławeczki Karola Goduli, na której można byłoby usiąść obok tej historycznej postaci. Zwrócono również uwagę, że nowe zagospodarowanie placu musi być rozsądnie zaplanowane. - Nie jest to bardzo duży teren, więc nie można przesadzić z liczbą umieszczonych tam elementów małej architektury – zaznaczył jeden z mieszkańców. Zamiast nieczynnej obecnie fontanny, zebrani woleliby łatwiejsze w utrzymaniu w czystości tryskacze.

Podczas spotkania podkreślano, że równie ważne jak sama rewitalizacja jest późniejsze dbanie o porządek i bezpieczeństwo na placu. – To ma być miejsce dla ludzi, a nie wybieg dla psów – padło na sali. Sposobem na ograniczenie dewastacji i zapewnienie bezpieczeństwa odwiedzającym to miejsce osobom ma być monitoring. Aby żaden z pomysłów się nie umknął, uczestnicy konsultacji na kartkach mogli spisać to, co ich zdaniem na placu Niepodległości jest pozytywne i warte zachowania oraz to, co należałoby zmienić.

- W Rudzie Śląskiej mieszkańcy patrzą na swoje miasto z pespektywy swoich dzielnic. Szanujemy to i wiemy, jak to jest dla nich ważne. Stąd stopniowa rewitalizacja przestrzeni w poszczególnych dzielnicach – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. – A najlepsze pomysły rodzą się w dialogu z tymi, którzy z tych przestrzeni będą korzystać – dodaje.

Opinie mieszkańców Goduli mają zostać wykorzystane przy opracowywaniu dokumentacji przebudowy placu Niepodległości. – Jak ma ona ostatecznie wyglądać, tego teraz nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Pomóc w tym mają właśnie konsultacje z mieszkańcami. Myślimy o nadaniu nowych funkcji oraz ożywieniu tego miejsca. W projekcie przyszłorocznego budżetu zarezerwowaliśmy środki na wykonanie takiej dokumentacji - informuje wiceprezydent Michał Pierończyk.

Projekt budowlany ma powstać w przyszłym roku, jednak już teraz władze miasta wykonały pierwszy krok w kierunku odnowy tego miejsca poprzez udział w projekcie „Mikroprzestrzenie miejskie 2016”. Jest to wspólne przedsięwzięcie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz katowickiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich. Jego celem jest opracowanie koncepcji zagospodarowania wybranych przestrzeni publicznych w czterech miastach: Rudzie Śląskiej, Siemianowicach Śląskich, Jastrzębiu-Zdroju i Żorach.

Dla każdej z czterech uczestniczących w projekcie przestrzeni powołane zostały cztery zespoły projektowe. – Tworzą je specjaliści z zakresu architektury, urbanistyki, ekonomii i socjologii. Dzięki temu możemy liczyć na dogłębną analizę przestrzeni w Goduli i to w wielu aspektach. Przy opracowywaniu koncepcji pod uwagę będzie brany również głos mieszkańców – wylicza Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji UM. Jednym z elementów realizacji projektu było właśnie dzisiejsze spotkanie konsultacyjne.

Efektem przeprowadzonych konsultacji ma być opracowanie koncepcji dla poszczególnych lokalizacji biorących udział w projekcie. Następnie jury konkursowe projektu wybierze jedną, która zostanie nagrodzona. Członkowie zespołu opracowującego zwycięską koncepcję oprócz wyróżnienia będą mogli brać udział w dalszych pracach przy rewitalizacji, w przypadku gdy dane miasto, którego dotyczy praca, zdecyduje się na dalsze wykorzystanie tego pomysłu.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter