Header decorative image
Kir Żałobny

O Kochłowicach i nie tylko

O Kochłowicach i nie tylko

O Kochłowicach i nie tylko rozmawiali dzisiaj z prezydent miasta Grażyną Dziedzic licznie przybyli do Szkoły Podstawowej nr 18 mieszkańcy tej południowej dzielnicy Rudy Śląskiej. Było to drugie z kolei, spotkanie zorganizowane w tegorocznym cyklu jesiennych spotkań mieszkańców z władzami Rudy Śląskiej.

Tradycyjnie już na wstępie, prezydent miasta przedstawiła aktualną sytuację finansową miasta. – W przeciągu ostatnich czterech lat zadłużenie miasta bardzo się zmniejszyło. Obecnie finanse miasta są na tyle stabilne, że możemy inwestować – informowała Grażyna Dziedzic. Nie zabrakło też podziękowań dla mieszkańców za angażowanie się w prace nad budżetem obywatelskim. – Choć instytucja budżetu obywatelskiego realizowana jest dopiero od dwóch lat na terenie miasta, tak naprawdę to już trzy lata działamy zgodnie z ta ideą. To właśnie spotkania z mieszkańcami dały nam jasną wizję tego co należy w danej dzielnicy zrobić i przyznaję, że wiele spraw było załatwianych właśnie dzięki państwa interwencji, za co jestem wdzięczna – podkreślała prezydent.

Zgłaszane przez mieszkańców problemy były mocno zróżnicowane. Zwracano uwagę na kwestie: wywozu śmieci, psich zanieczyszczeń na plantach, regulacji mieszkaniowych, problemów z kanalizacją czy też braku oświetlenia drogowego. W odpowiedzi na pytania dotyczące ostatniego z wymienionych zagadnień, prezydent poinformowała o planach realizacji na terenie Rudy Śląskiej projektu „Inteligentne Miasto”, które swym zasięgiem obejmie monitoring, sygnalizację świetlną oraz oświetlenie drogowe.

Zaniepokojeni kochłowiczanie chętnie pytali także o aktualną sytuację prac związanych z likwidacją wiaduktu w ciągu ul. Tunkla. – Zgodnie z podpisaną umową prace powinny być zakończone z końcem listopada – informowała prezydent miasta. Poza tymi robotami, w Kochłowicach aktualnie wykonywany jest także przy ul. Radoszowskiej parking od nr 104 do 110 oraz remont nawierzchni na odcinku od nr 100 do przejazdu kolejowego.

W tym roku w Kochłowicach wybudowano już plac zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” przy SP nr 18, przebudowano dach Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego, wybudowano wiatę na przystanku autobusowym „Kochłowice – Przejazd Kolejowy” w kierunku Rudy Ślaskiej oraz wymieniono wiatę na przystanku mu odpowiadającym, w kierunku Chorzowa. Ponadto wykonano boisko sportowo – rekreacyjne przy ul. Tunkla w ramach realizacji programu budowy 4 boisk, kanalizację deszczową przy ul. Tunkla w rejonie „Uranii”, a także z myślą o rowerzystach – wyznaczono trasę rowerową w ul. Księżycowej do „Przystani” oraz połączono istniejącą ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Piłsudskiego do ul. Księżycowej, do granic miasta Katowice.

Dzisiaj, w interesie rowerzystów wystąpiła pani Ewa Chmielewska, która dopytywała o losy koncepcji połączenia ścieżką rowerową dzielnic północnych z południowymi. – Czy po wyborach planowane inwestycje mogą ulec zawieszeniu? Czy istnieją odpowiednie zapisy, które gwarantują budowę tych ścieżek – pytała. Prezydent Grażyna Dziedzic zaznaczyła, że takiej gwarancji nie ma, tak więc plany te mogą w przyszłości ulec zmianom.

Jedną z planowanych na rok 2015 inwestycji w Rudzie Śląskiej jest budowa obwodowej trasy rowerowej w ramach budżetu obywatelskiego. Ponadto w propozycjach do projektu budżetu na przyszły rok znalazły się modernizacje następujących kochłowickich ulic: Jagiełły, Bałtyckiej, Średniej, Reja, Nasypowej, Dzierżonia, Dożynkowej oraz Piłsudskiego przy nr 111.

Kolejne spotkanie odbędzie się już jutro /9.10/ z mieszkańcami Goduli i Orzegowa w Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Joanny 13.

 

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter