Kir Żałobny

O górnictwie w Rudzie Śląskiej

O górnictwie w Rudzie Śląskiej

Blisko 2 mld zł, zainwestowanych zostanie do 2030 r. w kopalnię Ruda w Rudzie Śląskiej. Rocznie daje to średnio ponad 130 mln zł. Tak wyglądają plany branży górniczej dla Rudy Śląskiej, które dziś przedstawione zostały na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta poświęconej górnictwu.O szczegółach mówił wiceminister Grzegorz Tobiszowski oraz prezesi spółek górniczych. Władze Rudy Śląskiej natomiast po raz kolejny zaapelowały o wprowadzenie kompleksowych rozwiązań, które pozwoliłyby samorządom na przejmowanie terenów pogórniczych.

Wiceminister Grzegorz Tobiszowski, odpowiedzialny w resorcie Energi za branżę górniczą szeroko przedstawił informację o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. Przedstawił też plany na najbliższe miesiące i lata. – Kończymy prace nad Programem dla sektora górnictwa węgla kamiennego 2016-2030. Pracujemy też nad nowelizacją ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Chcemy żeby została ona przyjęta we wrześniu-październiku. Jej przyjęcie pozwoli na zrównanie szans polskiego węgla wobec tego importowanego - mówił.

Dla władz miasta oraz mieszkańców Rudy Śląskiej najważniejsze informacje, które dziś zostały przedstawione dotyczyły natomiast planów dla kopalni Ruda. Okazuje się, że do 2030 r. w kopalnię zainwestowanych zostanie blisko 2 mld zł. Największa część tych środków ma trafić na Ruch Bielszowice, który ma być kluczowym. – Dzięki wykonaniu połączenia technologicznego pomiędzy Ruchem Pokój i Bielszowice od 1 stycznia tego roku całość urobku z Pokoju trafia już do Bielszowic. Analogicznie połączenie takie chcemy wykonać pomiędzy Halembą i Bielszowicami, tak aby całość wydobycia z Halemby trafiała do Bielszowic. Ma ono być gotowe do 2021 r. – zapowiadał Piotr Bojarski, wiceprezes Polskiej Grupy Górniczej.

Kolejne kluczowe inwestycje na najbliższe lata to wykonanie dla Ruchu Bielszowice wentylacyjnego otworu wielkośrednicowego z poziomu 1000m do 1200m. Ma on być gotowy do 2023 r. i kosztować ponad 68 mln zł. Natomiast już w 2018 r. ma być gotowa powierzchniowa stacja odmetanowania. Koszt realizacji tej inwestycji to ponad 19,5 mln zł. Dla ruchu Halemba najbliższą dużą inwestycją jest  uruchomienie eksploatacji pokładu 405/L w filarze Elektrowni Halemba, do 2019 r. na ten cel mają być zainwestowane ponad 83 mln zł.

- Dziękuję za zorganizowanie tej konferencji, bo tak można nazwać tę dzisiejszą sesję Rady Miasta. Mam  nadzieję, że górnictwo w Rudzie Śląskiej – największej gminie górniczej – będzie się rozwijało, o czym świadczą zapowiedzi tylu inwestycji. Trzeba pamiętać, że branża górnicza ma niebagatelny wpływ na budżet miasta – podkreślała prezydent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic.

W związku z tym, że tematem sesji Rady Miasta było górnictwo, władze Rudy Śląskiej kolejny raz zaapelowały o możliwość przekazywania gminom nieprodukcyjnych gruntów pogórniczych. – Chcemy w Rudzie Śląskiej przywracać do życia tereny pogórnicze i ściągać tu inwestorów. Cały czas trzymamy za słowo ministerstwo, które zapowiedziało, że tereny takie będą przekazywane samorządom – mówił wiceprezydent Rudy Śląskiej Krzysztof Mejer. – Przede wszystkim chcielibyśmy zagospodarować tereny po dawnej kopalni Polska - Wirek w Kochłowicach, a w przyszłości również po kopalni Pokój w Wirku – dodawał.

Kolejny apel włodarzy miasta dotyczył umożliwienia samorządowcom prac w tzw. Komitecie Sterującym ds. górnictwa. Komitet to „ciało” doradcze przy pełnomocniku rządu ds. restrukturyzacji górnictwa, o którym mówi Program dla sektora górnictwa węgla kamiennego 2016-2030. – Gdzie, jak właśnie tu, moglibyśmy rozwiązywać ważne kwestie na linii górnictwo – samorząd. Liczymy, że jeszcze klamka ostatecznie nie zapadła i będziemy mogli na takich samych prawach jak np. strona związkowa brać w przyszłości udział w pracach tego zespołu – mówił Krzysztof Mejer.

Podczas sesji głos zabrał także Witold Wójcicki, prezes zarządu Huty Pokój, który przedstawił założenia strategii firmy na lata 2017 – 2020. Z jej założeniami spółka m.in. poprzez reorganizację sprzedaży produktów, rozszerzenie oferty oraz optymalizację kosztów ma w ciągu 3 lat poprawić swoje wyniki finansowe.

KWK Ruda, którą tworzą Ruch Bielszowice, Ruch Halemba i Ruch Pokój, zatrudnia 6 546 osób z czego 5 209 „pod ziemią”. Najwięcej osób pracuje w Ruchu Bielszowice – 2 887 osób, w tym 2 279 „pod ziemią”. W Ruchu Halemba zatrudnionych jest 2 386 pracowników, z czego 1 830 „pod ziemią”. Najmniejsze zatrudnienie jest w Ruchu Pokój. Tutaj zatrudnione są 1 273 osoby, w tym 1 100 to pracownicy dołowi. Obszar górniczy KWK Ruda to ponad 102 km², w tym ponad połowę, bo 57 km², stanowi obszar Ruchu Halemba.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter