Header decorative image
Kir Żałobny

O 40 ton azbestu mniej!

O 40 ton azbestu mniej!

Miejskie budynki mieszkalne są już wolne od azbestu. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej zakończyło usuwanie płyt azbestowo-cementowych z dwóch ostatnich budynków mieszkalnych, których właścicielem lub współwłaścicielem jest miasto.  Pieniądze na usunięcie tego niebezpiecznego materiału dała Unia Europejska, a od początku realizacji projektu aktywnie uczestniczyli w nim mieszkańcy.

- Postawa mieszkańców wspólnot przy ul. 1 Maja 320 i 322 jest najlepszym przykładem tego, jak powinna wyglądać samorządność. Dzięki wspólnym wysiłkom wraz z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej udało się im pozyskać niemałe środki z funduszy europejskich. Teraz mieszkańcy tych wspólnot cieszyć się mogą z bezpiecznych i odnowionych budynków, a z miasta zniknęło kilkadziesiąt ton niebezpiecznego azbestu – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Wspólnoty przy ul. 1 Maja 320 i 322, których zarządcą jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej, o unijne dofinansowanie ubiegały się już w 2010. Złożone wówczas wnioski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dostały się na listę rezerwową. W czerwcu ubiegłego roku, po zwolnieniu części środków, zarząd województwa śląskiego zdecydował o przekazaniu pieniędzy na rudzkie projekty. - Pomysł, by ubiegać się o środki na likwidację azbestu to wspólna inicjatywa członków wspólnoty oraz zarządcy – tłumaczy Tomasz Rzeżucha, wiceprezes zarządu ds. pozyskiwania funduszy w MPGM. – Dla wszystkich było to coś nowego. Dla nas przygotowujących wniosek, jak i dla mieszkańców, którzy w takiej formie postanowili ubiegać się o środki na termomodernizację swoich budynków – dodaje.

Prace przy realizacji inwestycji rozpoczęły się w kwietniu tego roku. W czasie czterech miesięcy specjalistyczna firma usunęła z każdego budynku ponad 2000 m² płyt azbestowo - cementowych /co odpowiada ponad 40 tonom tej substancji/, który został następnie zutylizowany. Kolejnym etapem prac było docieplenie budynków oraz odtworzenie ich elewacji.

Zadowolenia z zakończonych już prac nie kryją mieszkańcy wspólnot. – Jestem niezmiernie szczęśliwy, że wreszcie udało nam się zlikwidować azbest z naszego budynku. Staraliśmy się o to przez tyle lat – mówi Bernard Swaczyna, członek zarządu wspólnoty przy ul. 1 Maja 322. Wtóruje mu pani Maria: - Porównując budynek przed remontem i po, to jak noc i dzień. Budynki przy ul. 1 Maja 320 i 322 były też ostatnimi budynkami mieszkalnymi, w których miasto posiada udziały, a które pokryte były azbestem.

Wartość inwestycji związanych z usunięciem i utylizacją azbestu oraz termomodernizacją budynków przy ul. 1 Maja 320 i 322 wyniosła odpowiednio: 456 tys. zł dla wspólnoty przy ul. 1 Maja 320 i 423 tys. dla wspólnoty przy ul. 1 maja 322. Unijne dofinansowanie stanowiło 85% wartości kosztów całej inwestycji.

W 2007 r. rudzcy radni uchwalili „Powiatowy program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Ruda Śląska”, w ramach którego dokonano inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie miasta. Największe ich nagromadzenie występuje w dzielnicy Bykowina, gdzie powierzchnia płyt azbestowo - cementowych wykorzystywanych do ocieplania budynków wynosi ponad 132 tys. metrów kwadratowych, co stanowi około 54 procent całkowitej masy płyt azbestowo - cementowych wykorzystywanych w Rudzie Śląskiej. Zdecydowanie mniejsze ilości płyt azbestowo - cementowych stwierdzono w pozostałych dzielnicach. Z kolei na obszarze Nowego Bytomia i Chebzia nie stwierdzono obecności tego typu płyt.

Według ostatnich danych z końca 2010 r. w Rudzie Śląskiej znajduje się jeszcze ponad 200 budynków, w których wykorzystywany jest azbest pod różnymi postaciami. Najwięcej nieruchomości znajduje się w użytkowaniu Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, MGSM „Perspektywa” oraz osób fizycznych.

Ze względu na bardzo dużą trwałość płyt azbestowo - cementowych zgodnie z polskim prawem wyroby azbestowe dopuszczono do użytkowania do końca 2032 r. pod warunkiem ich odpowiedniego stanu technicznego. W tym celu użytkownik lub zarządca nieruchomości, na której azbest jest zastosowany, zobowiązany jest do przeprowadzenia okresowej kontroli jego stanu technicznego, z której wynika stopień pilności usunięcia azbestu. Pilnie usunięte (wymienione na bezazbestowe) lub zabezpieczone muszą zostać wyroby w złym stanie technicznym (z oceny technicznej wynika I stopień pilności usunięcia azbestu), tj. mogące uwalniać do środowiska włókna azbestowe.

Azbest aktualnie wykorzystywany na terenie Rudy Śląskiej jest w dobrym stanie technicznym (II i III stopień pilności). Obecnie na terenie miasta nie ma już azbestu w złym stanie technicznym (wyroby te zostały usunięte lub zabezpieczone).

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter