Kir Żałobny

Nowy tor dla „9-ki”

Nowy tor dla „9-ki”

W najbliższy poniedziałek /20 marca/ rozpoczynają się prace przy modernizacji torowiska linii tramwajowej nr 9 przy ul. Niedurnego w Rudzie Śląskiej. Inwestycja realizowana przez Tramwaje Śląskie zakończyć się ma do połowy października. Na czas remontu zmieniona będzie organizacja ruchu. Najpoważniejsze utrudnienia wystąpią od maja, kiedy to ul. Niedurnego stanie się ulicą jednokierunkową. Natomiast już od teraz na remontowanym odcinku zamiast tramwajów kursować będzie zastępcza komunikacja autobusowa. Tak ma być aż do końca prac.

- Każde większe prace drogowe wiążą się z utrudnieniami. Należy jednak pamiętać o efekcie końcowym. W tym przypadku polepszy się stan torowiska, będzie też ciszej, gdyż jednym z efektów jego modernizacji ma być wytłumienie hałasu generowanego przez przejeżdżające tramwaje - podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. - Podczas prac okaże się też, jaki jest stan bruku znajdującego się pod nawierzchnią ul. Niedurnego. Jeśli będzie on w dobrym stanie, wtedy zdecydujemy się na całkowite jego odsłonięcie na większym odcinku tej ulicy – dodaje.

Inwestycja Tramwajów Śląskich obejmuje przebudowę jednotorowego torowiska przy u. Niedurnego na odcinku od ul. Hutniczej do ul. Grochowskiej. - W ramach zadania m.in. przeprowadzone zostaną prace rozbiórkowe dotychczasowego torowiska na odcinku ok. 900 m. Wykonana zostanie nowa podbudowa oraz położony zostanie nowy tor pojedynczy zabudowany płytami prefabrykowanymi. Powstanie także nowy peron przystankowy – wylicza Andrzej Zowada, rzecznik prasowy spółki Tramwaje Śląskie S.A.

Żeby jak najdłużej zachować przejezdność ul. Niedurnego w pierwszej kolejności prace odbywać się będą na odcinku od Huty Pokój do ul. Hallera. Na czas tych robót zawężona zostanie jezdnia, ruch jednak odbywać się będzie dwukierunkowo. Równolegle rozpoczną się również prace przy wymianie torowiska wzdłuż ul. Niedurnego na odcinku od skrzyżowania z ul. Chorzowską i Czarnoleśną do ul. Grochowskiej. Tutaj jednak roboty będą prowadzone poza jezdnią i z tego powodu nie powinno być większych utrudnień.

Poważniejsze utrudnienia spodziewane są natomiast w późniejszym terminie, a dokładniej w okolicach maja, kiedy wprowadzony zostanie kolejny etap robót. Wtedy ul. Niedurnego na odcinku od ul. Hallera do skrzyżowania z ul. Czarnoleśną i Chorzowską będzie jednokierunkowa z kierunkiem jazdy w stronę Wirku. Natomiast ruch w przeciwną stronę poprowadzony zostanie ul. Czarnoleśną i Objazdową. - Na ten czas zdemontowane zostaną elementy spowalniające ruch na tej ulicy, czyli progi zwalniające oraz szykana. Na ul. Objazdowej przy skrzyżowaniu z ul. Ofiar Katynia zlokalizowany zostanie także tymczasowy przystanek dla komunikacji zbiorowej – tłumaczy Zdzisław Długaj z Wydziału Dróg i Mostów UM.

Na czas wyłączenia modernizowanego odcinka torowiska z ruchu zorganizowana zostanie także komunikacja zastępcza. I tak od 20 marca tramwaj linii nr 9 jadąc z Bytomia dojeżdżać będzie do pętli w Chebziu. Natomiast na odcinku pomiędzy Chebziem Pętlą a przystankiem przy kopalni Pokój kursować będzie zastępcza komunikacja autobusowa o numerze T-9. Z kolei od Chorzowa do tymczasowego przystanku utworzonego przy ul. Niedurnego zlokalizowanego na wysokości ul. Grochowskiej kursować będzie tramwaj linii nr 10. Kurs ten będzie realizowany przez tramwaj dwukierunkowy. Dotychczas tramwaj linii nr 9 kursował w odstępach 15-minutowych. Od najbliższego poniedziałku kursy wszystkich linii obsługujących trasę „9-ki” kursować będą w 20-minutowych odstępach czasowych.

Kolejną zmianą dotyczącą komunikacji zbiorowej na czas modernizacji torowiska w Nowym Bytomiu będzie przesunięcie dotychczasowego przystanku „Nowy Bytom Huta Pokój” (stanowisko w kierunku Chebzia) przed skrzyżowanie z ul. Planty Kowalskiego.

Modernizacja torowiska przy ul. Niedurnego kosztować będzie 3,9 mln zł. Wykona ją firma TOR-KRAK Sp. z o.o. z Krakowa. Inwestycja realizowana będzie w ramach „Zintegrowanego projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego”. W I etapie tego projektu poza odcinkiem wzdłuż ul. Niedurnego, w Rudzie Śląskiej planowana jest też modernizacja torowiska linii nr 9 wzdłuż ul. Goduli oraz wymiana 4 rozjazdów na pętli Chebzie. Wszystkie prace z zakresu etapu I mają się zakończyć do końca 2019.

Władze miasta prowadzą rozmowy z Tramwajami Śląskimi na temat modernizacji pozostałych odcinków tej linii w Rudzie Śląskiej, nieobjętych projektem realizowanym ze środków unijnych. - Mamy zapewnienie, że jeżeli tylko pojawią się oszczędności przy realizacji I etapu modernizacji infrastruktury tramwajowej w aglomeracji, to przeznaczone zostaną one właśnie na dalszą przebudowę „9-ki”. Zadanie to jest bowiem pierwsze na liście rezerwowej – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter