Kir Żałobny

Nowy sprzęt dla OSP

Nowy sprzęt dla OSP

Ochotnicza Straż Pożarna w Rudzie Śląskiej ma nowy sprzęt ratowniczy. Jednostka doposażona została w defibrylator, deski ortopedyczne oraz zestaw ratownictwa medycznego. Wartość przekazanego sprzętu to około 12 tys. złotych. Zakup sfinansowano w 99% ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Dziś w siedzibie Wydziału Zarządzania Kryzysowego przekazano sprzęt ratowniczy, który będzie służył Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej. Dla tej jednostki zakupiono zestaw ratownictwa medycznego PSP R1, deskę ortopedyczną z szynami Kramera, deskę ortopedyczną pediatryczną, defibrylator oraz opatrunki hydrożelowe ratunkowe.

Wartość zakupionego sprzętu wyniosła ok. 12 tys. złotych. Prawie w całości sfinansowano go ze środków Funduszu Sprawiedliwości, który rozporządza pieniędzmi pochodzącymi od sprawców przestępstw, a zasądzanymi przez sądy. – Miasto złożyło wniosek w marcu tego roku o zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, które są niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa – mówi Roman Dymek, naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego. – Otrzymaliśmy całą wnioskowaną kwotę, za którą zakupiliśmy odpowiedni sprzęt – dodaje.

Fundusz Sprawiedliwości – Fundusz Pomocy Poszkodowanym i Pomocy Postpenitencjarnej jest funduszem państwowym, którego celem jest pomoc pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarna, czyli oferowana osobom, które odbyły karę w zakładach karnych lub poprawczych. O wsparcie mogą ubiegać się gminy i miasta na prawach powiatu z całego kraju. W tym roku po raz pierwszy pojawiła się możliwość złożenia wniosków na sfinansowanie zakupu sprzętu dla OSP. W ramach marcowego naboru sprzęt trafił w sumie do 160 jednostek.

Początki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej sięgają drugiej połowy XIX w. Po zmianach politycznych i rozwiązaniu w latach 90-tych, jednostka została reaktywowana w 2006 roku. Jej szeregi stanowią strażnicy - ochotnicy, którzy swoje zadania wykonują społecznie. Trzeba podkreślić, że celem ochotniczych straży pożarnych jest nie tylko zwalczanie klęsk żywiołowych, pożarów czy wypadków. OSP prowadzi również działalność edukacyjną, zabezpiecza imprezy masowe, działa na rzecz ochrony środowiska i organizuje różne przedsięwzięcia skierowane do dzieci i młodzieży.

Czynnym członkiem jednostki ochotniczej straży pożarnej może zostać każda zdrowa osoba, w wieku od 18 do 65 lat. Aby strażak ochotnik mógł brać udział w działaniach, musi uzyskać pozytywny wynik badania przeprowadzonego przez lekarza medycyny pracy i odbyć szkolenie pożarnicze przeprowadzane bezpłatnie przez Państwową Straż Pożarną. W wieku 16-18 lat, po uzyskaniu stosownej zgody opiekuna prawnego, można zostać czynnym (jednak z ograniczeniami) członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej. Osoby niepełnoletnie nie są dopuszczane do akcji gaszenia pożarów i innych niebezpiecznych wydarzeń. Chętni do wstąpienia w szeregi rudzkiej OSP uzyskają wszystkie informacje pod numerem telefonu 662 071 584 lub mailem: osprudaslaska@gmail.com.

Rudzka jednostka OSP liczy obecnie 34 członków z czego 14 strażaków ochotników odbyło podstawowe szkolenie pożarnicze. W ubiegłym roku strażacy ochotnicy zostali zadysponowani przez Państwową Straż Pożarną 38 razy, a do lipca bieżącego roku już 44 razy. – Nigdy nie odmówiliśmy pomocy i wsparcia, dlatego przekazany nam dzisiaj sprzęt na pewno bardzo się przyda – podsumowuje Adrian Tomas, prezes rudzkiej OSP.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter