Kir Żałobny

Nowy sąd w Rudzie Śląskiej [FILM]

Nowy sąd w Rudzie Śląskiej [FILM]

16 sal rozpraw, 167 pomieszczeń biurowych oraz ponad 5 tys. m2 powierzchni użytkowej – tak wygląda nowo wybudowany Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej. Dziś dokonano oficjalnego otwarcia obiektu. Jest to jeden z najnowocześniejszych gmachów tego typu w kraju. Inwestycja kosztowała blisko 50 mln zł. Sfinansowało ją Ministerstwo Sprawiedliwości. Z kolei władze Rudy Śląskiej przekazały teren pod budowę sądu i pokryły koszty wykonania dokumentacji projektowej.

- Budowa nowego sądu rejonowego w Rudzie Śląskiej była potrzebą chwili – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. - Dotychczasowy budynek instytucji przy ul. 1 Maja był przez lata niszczony przez szkody górnicze i był w fatalnym stanie technicznym. Brak w nim również było odpowiedniej liczby pomieszczeń. Z tego powodu przez ostatnie lata mieszkańcy sprawy sądowe musieli załatwiać w dwóch rożnych lokalizacjach, często w niekomfortowych warunkach. Zależało nam na tym, by w końcu to zmienić, dlatego też w 2012 r. zdecydowaliśmy się przekazać działki inwestycyjne w centrum miasta pod budowę nowego sądu. Dodatkowo wykonaliśmy projekt budowlany budynku – dodaje. Wartość przekazanych przez miasto nieruchomości to 3,2 mln zł, a ich powierzchnia wynosi 1,7 ha.

Nowa siedziba sądu w Rudzie Śląskiej znajduje się przy ul. Bukowej 5a. Sam budynek ma ponad 5 tys. m² powierzchni użytkowej, posiada 5 kondygnacji w części centralnej oraz 4 kondygnacje w lewym i prawym skrzydle budynku. Nowa siedziba sądu posiada 167 pomieszczeń biurowych oraz 16 sal rozpraw. W ten sposób spełniony został wskaźnik 1 sala rozpraw na 2 sędziów. Oprócz bardziej komfortowych warunków pracy polepszy się również obsługa klientów instytucji. - Dzięki zorganizowaniu zinformatyzowanego punktu informacji strony uzyskają szybki dostęp do informacji o stanie zawansowania spraw, czy bieżącej informacji o miejscu oraz przebiegu każdej sprawy – podkreśla Amadeusz Jędrzejczyk, dyrektor Sądu Okręgowego w Gliwicach. - Co ważne, obiekt został też tak zaprojektowany, by osoby niepełnosprawne miały pełen dostęp do wszystkich ogólnodostępnych pomieszczeń sądu – dodaje. Podczas budowy nowego sądu zadbano o odpowiednią liczbę miejsc parkingowych dla osób korzystających z sądu. Przygotowano ich ponad 200.

Prace przy budowie nowej siedziby Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej rozpoczęły się w grudniu 2013 r. i miały potrwać trzy lata. Termin ten został przyspieszony i już w marcu br. do nowej siedziby mogły przenieść się wydziały i oddziały rudzkiego sądu. Mieszkańcy z nowego sądu korzystają już od 1 kwietnia br. – Proces inwestycyjny przebiegał bardzo sprawnie, duża w tym zasługa władz Rudy Śląskiej – podkreśla Łukasz Piebiak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Przypomnijmy, że dotychczasowy budynek sądu przy ul. 1 Maja wzniesiony został w latach 1928-1929, według projektu Tadeusza Michejdy, znanego architekta modernistycznego. Budynek dawniej był siedzibą władz gminy Nowa Wieś, a od 1953 r. sądu - najpierw dla gminy Nowy Bytom, a następnie dla Rudy Śląskiej. W 2007 r. budynek zostaje wpisany do rejestru zabytków. Funkcjonujący tu sąd wykorzystywał ponad 2,4 tys. m² powierzchni. Była jednak ona za mała w stosunku do wymagań określonych w przepisach dla sądownictwa powszechnego, dlatego też na potrzeby służby kuratorskiej, Wydziału V Ksiąg Wieczystych oraz Sekcji Wykonawczej przy Wydziale II Karnym, sąd wynajmował budynek przy ulicy Czarnoleśnej - Gmach przy ul. 1 Maja, gdzie do tej pory znajdował się sąd, przejdzie we władanie Skarbu Państwa. Chcemy jednak starać się o to, żeby miasto mogło przejąć ten budynek na własność – tłumaczy wiceprezydent Rudy Śląskiej - Michał Pierończyk.

W strukturze organizacyjnej Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej funkcjonuje pięć wydziałów: Wydział I Cywilny, Wydział II Karny, Wydział III Rodzinny i Nieletnich, Wydział V Ksiąg Wieczystych, Wydział VI Karny. Pracuje w nich 157 pracowników oraz 28 sędziów. W 2015 r. w Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej załatwiono 44 tys. spraw.

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter