Header decorative image
Kir Żałobny

Nowy rok w szkolnych ławkach

Nowy rok w szkolnych ławkach

Prawie 14 670 uczniów i około 4450 przedszkolaków rozpocznie jutro (1 września) nowy rok szkolny, z czego 1290 dzieci przekroczy próg szkoły po raz pierwszy. – Choć uczniowie rozpoczną naukę w systemie stacjonarnym, to ze względu na panującą epidemię nie będzie tradycyjnego, uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego. Organizacja pracy, zarówno przedszkoli, jak i szkół, też będzie dostosowana do obowiązujących wytycznych przeciwepidemicznych – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

- Jesteśmy przygotowani na ewentualny powrót do edukacji zdalnej czy wprowadzenie trybu hybrydowego. Każdy dyrektor zaplanował pracę swojej placówki tak, by zapewnić maksymalną ochronę dla pracowników i dzieci, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i jednocześnie spełniając wytyczne sanitarne – wyjaśnia Anna Krzysteczko, wiceprezydent miasta odpowiedzialna za oświatę. – Dlatego już teraz apeluję do uczniów i rodziców o stosowanie się do zaostrzonych procedur bezpieczeństwa, bo tylko dobra współpraca pomiędzy szkołą, uczniem i rodzicami pozwoli na zminimalizowanie zagrożenia – dodaje.

Główne zasady, które będą obowiązywały w nowym roku szkolnym to dezynfekcja, zachowanie dystansu społecznego oraz zasad higieny, korzystanie z maseczek w miejscach wspólnych oraz częste wietrzenie pomieszczeń zamkniętych.

- Ze względu na konieczność zaplanowania czasu na dezynfekcję i wietrzenie sal nieuniknione jest wydłużenie czasu pracy szkół. Bierzemy również pod uwagę zwiększenie liczby przerw obiadowych oraz ich wydłużenie – tłumaczy Aleksandra Piecko, naczelnik Wydziału Oświaty. – Będziemy musieli też ostrożnie organizować zajęcia w większości pracowni przedmiotowych, z których korzysta zazwyczaj kilka klas. Ponadto dzieci nie powinny wymieniać się przyborami szkolnymi. Do rozważenia pozostawiamy też dyrektorom naszych placówek zalecenie zakładania maseczek, bowiem MEiN nie wprowadza obowiązku zasłaniania nosa i ust w miejscach wspólnych w każdej szkole – dodaje. Ponadto przebywanie w szkole osób z zewnątrz zostanie ograniczone do niezbędnego minimum i w wyznaczonych obszarach.

Z kolei dla przedszkoli nadal obowiązują wytyczne z ubiegłego roku szkolnego. M.in. grupa dzieci wraz z opiekunem powinna przebywać w wyznaczonym i stałym pomieszczeniu. Zaleca się również, aby do grupy dzieci przyporządkowani byli, w miarę możliwości organizacyjnych, ci sami opiekunowie. Z sali, w której przebywają dzieci, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można prać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Podobnie jak w szkołach, jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.), to należy je dokładnie myć, czyścić lub dezynfekować. Trzeba też wietrzyć sale - co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

Jakość kształcenia zdalnego w rudzkich szkołach i przedszkolach zbadali naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pod kierownictwem prof. dr hab. Ewy Jarosz. Wyniki badań przeprowadzonych w grudniu i styczniu roku szkolnego 2020/2021, a przede wszystkim rekomendacje, zostały zawarte w opracowaniu, które zostało zaprezentowane 31 sierpnia podczas konferencji prasowej.

Ocena edukacji zdalnej i jej efektywności jest raczej negatywna. Prawie 75% badanych nauczycieli przyznało, że edukacja zdalna przynosi gorsze efekty nauczania i jest mniej atrakcyjna dla uczniów niż edukacja bezpośrednia w klasie. Wymaga również większego wysiłku i zaangażowania w przygotowanie zajęć online. Taką opinię wyraziło ponad 80% ankietowanych nauczycieli. Z raportu wynika, że również uczniowie wolą naukę stacjonarną. Podobnie jak nauczyciele, uznali nauczanie na odległość za bardziej obciążające i mniej atrakcyjne.

- Mimo że dla całej oświaty nauczanie na odległość było olbrzymim wyzwaniem, to można stwierdzić, że nasze miasto stanęło na wysokości zadania. Nie oznacza to, że możemy osiąść na laurach, dlatego już wdrażamy zalecenia wypracowane przez badaczy. Za nami narady z dyrektorami placówek oświatowych oraz dyskusje o wynikach raportu i sposobach wdrożenia zaleceń. Kolejnym etapem będzie organizacja szkoleń dla nauczycieli, które pozwolą zniwelować niekorzystne aspekty nauki na odległość – wyjaśnia wiceprezydent Anna Krzysteczko.

W nowym roku szkolnym naukę w szkołach rozpocznie prawie 14 670 uczniów, w tym 10 800 dzieci w szkołach podstawowych i około 3900 młodzieży w szkołach ponadpodstawowych. Po raz pierwszy progi szkoły przekroczy 1290 pierwszoklasistów. Z kolei wychowaniem przedszkolnym objętych zostanie około 4450 dzieci.

W Rudzie Śląskiej funkcjonuje 29 ośmioletnich szkół podstawowych /w tym 3 specjalne/, 5 liceów ogólnokształcących, 6 techników oraz 7 szkół branżowych I stopnia a także 1 szkoła branżowa II stopnia i 1 szkoła przysposabiająca do pracy. Najmłodsi uczęszczają do 29 przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 8 szkołach podstawowych.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter