Kir Żałobny

Nowy regulamin rudzkich cmentarzy

Nowy regulamin rudzkich cmentarzy

Rada Miasta przyjęła nowy regulamin dla cmentarzy komunalnych w Rudzie Śląskiej. Zacznie on obowiązywać od 1 lutego 2017 roku. Jednocześnie radni powierzyli prezydentowi miasta uprawnienia do ustalania cennika cmentarzy. – Poprzednie uchwały w tym zakresie miały już odpowiednio 12 i 18 lat, konieczne było więc zaktualizowanie ich zapisów – mówi Katarzyna Kuberek, zastępca naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej UM.

Dotychczas obowiązujący regulamin przyjęty został w 2004 roku. – Był on sformułowany bardziej ogólnie, teraz dla zapewnienia porządku i utrzymania odpowiedniej estetyki, doprecyzowaliśmy zapisy – informuje Katarzyna Kuberek. Pojawiły się też nowe uregulowania, z których najważniejszym jest zamykanie bram w godzinach nocnych. Od 1 kwietnia do 30 września cmentarze będą otwarte w godzinach od 7.00 do 21.00, a od 1 października do 31 marca w godzinach od 7.00 do 19.00. Wyjątkiem są dni 31 października, 1-2 listopada, 24-26 grudnia oraz Święta Wielkanocne, kiedy cmentarze będą otwarte przez całą dobę.

Wprowadzono też punkt dotyczący nieopłacanych grobów. W przypadku braku kolejnej wpłaty do roku po upływie okresu, na który wykupione zostało miejsce pochówku, grób będzie mógł zostać zlikwidowany z prawem do ponownego pochówku w tym miejscu, a nagrobek po 3 miesiącach zostanie przekazany do utylizacji. Określony ustawowo zakaz spożywania alkoholu na cmentarzach został w rudzkim regulaminie rozszerzony o środki odurzające i palenie tytoniu. Wprowadzony został też zapis zezwalający dzieciom do lat 7 na przebywanie na terenie cmentarzy tylko pod opieką dorosłych.

Zmiany są też niezbędne w uchwalonych w 1998 roku opłatach za usługi związane z pochówkiem oraz za korzystanie z miejsc, obiektów i urządzeń na cmentarzach komunalnych. Rada Miasta powierzyła ustalenie cennika prezydentowi miasta, który wyda go w formie zarządzenia. – Pojawiły się nowe usługi i rozwiązania, nie ujęte w dotychczasowym cenniku, aktualizacji wymagają też stawki – mówi Katarzyna Kuberek. Nowe pozycje, które pojawią się w cenniku, to m.in. wykop grobu murowanego czy przechowanie zdemontowanego nagrobka.

Regulamin i cennik dotyczą rudzkich cmentarzy komunalnych, które zlokalizowane są przy ul. Chorzowskiej w dzielnicy Nowy Bytom, ul. 1 Maja w dzielnicy Halemba, ul. Porębskiej w dzielnicy Ruda, ul. Hlonda oraz ul. Huloka w dzielnicy Orzegów oraz ul. Krańcowej dzielnicy Kochłowice.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Urząd Miasta uruchomił specjalną stronę internetową, dzięki której można szybko znaleźć lokalizację grobów na cmentarzach komunalnych. Strona dostępna jest pod adresem http://cmentarz-rudasl.netgis.pl. Podczas tworzenia strony miejskie cmentarze zostały zinwentaryzowane i odwzorowane na mapach. Różnymi kolorami oznaczone zostały groby dziecięce, urnowe, pojedyncze, podwójne, grobowce, a także puste i zarezerwowane. Mapy pokazują też zagospodarowanie terenu, m.in. budynki, alejki, latarnie, ujęcia wody czy pomniki.

Po kliknięciu na dany grób wyświetla się informacja o osobie w nim pochowanej, lokalizacja, czyli kwatera, rząd i numer grobu, a także zdjęcie nagrobka. System umożliwia również wyszukiwanie grobów według różnych kryteriów - imienia, nazwiska, daty urodzenia lub śmierci osoby pochowanej. Internauci mogą również zapalać na grobach wirtualne znicze. Zarządcom cmentarzy system pozawala z kolei prowadzić ewidencję opłat.

System obejmuje sześć rudzkich cmentarzy komunalnych – w dzielnicach Halemba, Nowy Bytom, Orzegów i Ruda. Łącznie zajmują one powierzchnię ponad 13 hektarów, na których znajduje się obecnie ponad 20 tysięcy grobów. Park Pamięci w dzielnicy Kochłowice, który również jest cmentarzem komunalnym, już wcześniej posiadał własną stronę internetową pod adresem http://www.polskie-cmentarze.com/rudaslaska. Na powierzchni 3,95 ha znajduje się tam ponad 4,8 tys. grobów.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter