Kir Żałobny

Nowy prezes PWIK

Nowy prezes PWIK

Grzegorz Rybka nowym prezesem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej. Rada Nadzorcza PWiK odwołała dziś z zajmowanego stanowiska dotychczasowego prezesa spółki. Z wnioskiem w tej sprawie wystąpiła do Rady prezydent miasta. Decyzję uzasadniła  brakiem współpracy odwołanego prezesa z właścicielem spółki, czyli obecnymi władzami miasta, które oczekują od spółek realizacji podstawowych zadań gminnych służących zaspokajaniu potrzeb mieszkańców.

Jednym z przykładów braku współpracy odwołanego prezesa z władzami miasta jest plan budowy instalacji zgazowania. Początkowo miała ona być wykonana za darmo, tymczasem obecnie PWiK zakłada, że na jej budowę wyda około 10 mln złotych.

Plany te nie były uzgodnione z władzami miasta. Kolejne zastrzeżenia zaniechania przez spółkę działań  korzystnych nie tylko dla miasta, ale również samego przedsiębiorstwa. Chodzi o przetarg na obsługę kanalizacji deszczowej w Rudzie Śląskiej. PWiK nie przystąpiło do tegoż przetargu i dlatego nad sprawnym działaniem tejże kanalizacji czuwać będzie firma spoza Rudy Śląskiej.

Władzom miasta nie podoba się również brak działań spółki zmierzających do pozyskania środków Funduszu Spójności na sfinansowanie w mieście kolejnych przyłączy kanalizacyjnych. Dla obecnych władz miasta jest to istotna sprawa, ponieważ wciąż wiele nieruchomości jest pozbawionych dostępu do kanalizacji. Tymczasem wodociągi w Jaworznie pozyskały z Funduszu Spójności 8 mln zł dotacji i 8 mln zł pożyczki na przyłącza kanalizacyjne. Koszt  przyłączenia jednej nieruchomości to około 7 tys. złotych.

Kolejny przejawem braku współpracy było podejście PWiK do tegorocznego wniosku taryfowego. Na początku tego roku spółka podwyższyła cenę za metr sześcienny wody i odprowadzanych ścieków z 11,56 zł do 14,47 zł, czyli o 2,5 zł. – Ta podwyżka uzasadniana coraz wyższymi kosztami PWiK nie była poprzedzona negocjacjami spółki z Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągowym, w sprawie obniżki  hurtowej ceny wody – podkreśla wiceprezydent Jacek Morek, odpowiedzialny za gospodarkę odpadami.

Jednym z efektów braku dobrej współpracy odwołanego prezesa PWIK z właścicielem były niepokojące informacje o rzekomo złej sytuacji ekonomicznej spółki. Podczas wrześniowego posiedzenia Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości odwołany prezes przedstawił radnym sytuację finansową spółki jako bardzo trudną. Winą za taki stan rzeczy  obarczył władze miasta, które ściągnęły z konta rudzkich wodociągów pieniądze z tytułu podatku od nieruchomości za rok 2010 i 2011. Podczas spotkania prezes podkreślał, że z tego powodu PWiK musi zrezygnować z połowy planu inwestycyjnego. Padło też stwierdzenie, że władze spółki zastanawiają się „co zrobić w tej sytuacji, jak wybrnąć, aby zapobiec jakiejś katastrofie finansowej”.

Tymczasem przeprowadzona na zlecenie władz miasta  kontrola w rudzkich wodociągach wykazała zupełnie coś innego. – Sytuacja finansowo–ekonomiczna spółki jest bardzo dobra. Wszystkie wskaźniki finansowe wykazują pozytywny trend oraz potwierdzają bardzo wysoką stabilność finansową spółki – czytamy we wnioskach pokontrolnych. Saldo środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasie na koniec sierpnia br. wyniosło 11,9 mln złotych. - Te fakty pokazują, że odwołany prezes wprowadził w błąd nie tylko Radę Miasta, ale również mieszkańców – podkreśla rzecznik rudzkiego magistratu, Adam Nowak. – Rozbieżna ocena sytuacji spółki oraz brak możliwości uzgodnienia wspólnej wizji działalności przedsiębiorstwa na dalsze lata przesądziły o zmianie na stanowisku prezesa rudzkich wodociągów – dodał rzecznik.

Warto dodać, że pomimo ostrzeżeń byłego prezesa, że w przypadku zapłaty zaległego podatku spółka będzie musiała podnieść w przyszłym roku cenę wody i ścieków o 1,17 złotego, złożony w magistracie wniosek w sprawie ustalenia taryfy za wodę i ścieki, nie uwzględnia żadnej podwyżki. Kondycja spółki jest na tyle dobra, że pomimo wyegzekwowania przez miasto kwoty 2,7 mln (+ 747 tys. zł odsetek) tytułem zaległego podatku, wzrost taryfy nie znalazłby racjonalnego uzasadnienia

Nowym prezesem PWiK Rada Nadzorcza mianowała Grzegorza Rybkę, dotychczasowego pracownika Urzędu Miasta. Ostatnio był on kierownikiem Referatu Gospodarki Odpadami, a wcześniej pełnił funkcję kierownika Jednostki Realizującej Projekt „Oczyszczanie ścieków Ruda Śląska”. Nowy prezes jest mieszkańcem Rudy Śląskiej, absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. funkcjonuje jako jednoosobowa spółka miejska od 1 października 1993 roku. Spółka rozprowadza wodę siecią wodociągową o łącznej długości ponad 430 kilometrów, a ścieki siecią o niespełna 300 kilometrów. PWiK w Rudzie Śląskiej eksploatuje również 38 przepompowni ścieków i 3 oczyszczalnie: Halemba Centrum, Barbara i Orzegów. Najnowszą jest oczyszczalnia w Halembie. W ciągu doby potrafi ona oczyścić ponad 12, 5 tysiąca metrów sześciennych  ścieków, tj. około 63 tys. wanien wody.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter