Header decorative image
Kir Żałobny

Nowy prezes Aquadromu

Nowy prezes Aquadromu

Jacek Morek nowym prezesem Aquadromu. Dotychczasowy wiceprezydent Rudy Śląskiej zastąpił na tym stanowisku szefową miejskiego aquaparku, która złożyła rezygnację z powodów zdrowotnych. W pierwszej kolejności nowy prezes planuje wprowadzić działania, które podratują finanse spółki oraz dokonać rozliczeń z wykonawcą inwestycji. Chce też zmierzyć się z ukończeniem tzw. „strefy suchej”, na którą wciąż brakuje kilku milionów złotych.

- Tematy, z którymi przyjdzie mi się zmierzyć nie są proste - podkreśla Jacek Morek. - Wciąż niezałatwione pozostają sprawy związane z rozliczeniem kontraktu z Polimexem. Za wszelką cenę trzeba uniknąć pociągnięcia spółki „w dół” przez wykonawcę. To ryzyko jest nadal realne. Ponadto, znając postulaty części Rady Miasta, zaproponuję wkrótce długo oczekiwane scenariusze dla parku wodnego - dodaje nowy prezes Aquadromu.

Jednym z największych wyzwań, jakie zostały postawione przed Jackiem Morkiem przez władze Rudy Śląskiej, jest zmierzenie się z rosnącymi zobowiązaniami aquaparku wobec miasta, które spłaca kredyt zaciągnięty przez spółkę na budowę obiektu. - Do tej pory Aquadrom nie osiągał przychodów na poziomie pozwalającym na samodzielne spłacanie kredytu i jednoczesne opłacanie bieżącej działalności. Wierzę, że nowy prezes zrobi wszystko, żeby poprawić kondycję finansową spółki, bo od tego zależy, w jakim stopniu będzie ona obciążała budżet miasta - wyjaśnia prezydent Grażyna Dziedzic.

Problemy ze spłatą przez Aquadrom kredytu pojawiły się na początku zeszłego roku, kiedy okazało się, że spółka nie posiada środków na pokrycie zobowiązań kredytowych. Od tego też czasu kredyt zaciągnięty na budowę Aquadromu jest spłacany przez miasto. - Od początku realizacji inwestycji było wiadomo, że miasto będzie musiało do niej dopłacać, choć zarówno radni, jak i mieszkańcy byli przekonywani, że inwestycja będzie się spłacać sama, a partner prywatny weźmie na siebie część ryzyka inwestycyjnego - komentuje prezydent Dziedzic. Kluczowy był przy tym rok 2009, kiedy to ówczesne władze Rudy Śląskiej poręczyły spółce budującej park wodny kredyt wraz z ratami odsetkowymi do kwoty 230 mln zł.

Przypomnijmy, że prace nad realizacją inwestycji rozpoczęto w 2006 roku. Od tego czasu do końca 2010 roku na ten cel wydano 23 mln zł. Fakt ten sprawił, że realizacja przedsięwzięcia okazała się praktycznie nie do zatrzymania. Za zerwanie kontraktu miasto musiałoby wypłacić wykonawcom około 20 mln zł, a za doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego kolejne 6 mln zł. W sumie przerwanie budowy parku wodnego „kosztowałoby” Rudę Śląską około 50 mln zł.

- Ratunkiem dla Aquadromu jest stałe zwiększanie frekwencji. Im więcej osób będzie go odwiedzać, tym większe będą jego przychody, dodatkowo wynik finansowy spółki może polepszyć uruchomienie „strefy suchej”. Aktualnie jest ona w stanie surowym, a na jej wykończenie potrzeba około 5 mln zł - ocenia prezes Morek. Problem jednak w tym, że pieniędzy na ten cel nie ma ani spółka, ani miasto, a w obecnej sytuacji finansowej Aquadromu banki nie są zainteresowane udzieleniem kredytu.

Jacek Morek w tej kadencji rudzkiego samorządu był wiceprezydentem Rudy Śląskiej do spraw infrastruktury i gospodarki komunalnej. - Na to stanowisko nie będzie powołana nowa osoba. Obowiązki, które dotąd wykonywał wiceprezydent Morek zostały podzielone pomiędzy prezydenta, jego zastępców i skarbnika - komentuje sekretarz miasta, Grażyna Janduła - Jonda.

W związku ze zmianami organizacyjnymi, prezydentowi Rudy Śląskiej będą teraz bezpośrednio podlegały: Wydział Audytu i Kontroli, Biuro Doradców Prezydenta Miasta, Kancelaria Rady Miasta, Rzecznik Prasowy, Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta, Urząd Stanu Cywilnego, Biuro Prawne, Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych. Grażynie Dziedzic w zastępstwie będą podlegały również  Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Wydział Dróg i Mostów, Straż Miejska oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego.

Wiceprezydent Michał Pierończyk będzie pełnił pieczę nad pracą: Biura Geodety Miasta, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, Wydziału Urbanistyki i Architektury, Wydziału Spraw Lokalowych, Wydziału Inwestycji, Wydziału Zamówień Publicznych oraz Wydziału Rozwoju Miasta. Z kolei zastępca prezydenta miasta ds. społecznych, Anna Krzysteczko, będzie sprawowała nadzór nad Wydziałem Spraw Obywatelskich, Wydziałem Komunikacji, Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych, Wydziałem Oświaty, Wydziałem Kultury i Kultury Fizycznej oraz Biurem Miejskiego Rzecznika Konsumentów.

Oprócz dotychczasowego zakresu, czyli nadzoru nad pracą Wydziału Budżetu Miasta, Wydziału Finansowo - Księgowego i Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych, skarbnik miasta, Ewa Guziel, będzie teraz sprawowała też pieczę nad Wydziałem Nadzoru Właścicielskiego. Nie zmienił się natomiast zakres sekretarza miasta, w którego pionie w dalszym ciągu znajduje się Kancelaria Urzędu Miasta, Wydział Kadr, Wydział Informatyki i Wydział Administracyjny.

Budowa Aquadromu kosztowała 119 mln złotych. Obiekt w całości został wybudowany z pieniędzy pochodzących z kredytu, który poręczył rudzki samorząd. Zakończenie spłaty kredytu ma nastąpić w 2036 roku. Do tego czasu na ten cel w miejskim budżecie zarezerwować trzeba 13 mln zł rocznie. Od chwili otwarcia obiekt odwiedziło ponad 350 tys. osób. Najwyższą frekwencję odnotowano podczas zeszłorocznych wakacji. Wtedy obiekt odwiedziło ponad 80 tys. klientów.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter