Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Nowy operator systemu gospodarki odpadami komunalnymi

Nowy operator systemu gospodarki odpadami komunalnymi

Od 1 czerwca odpady komunalne od mieszkańców Rudy Śląskiej odbierać będzie nowe konsorcjum firm, które wygrało postępowanie na świadczenie tej usługi do końca maja 2023 roku. Wiąże się to z wymianą części pojemników na śmieci. W tym samym dniu uruchomiony zostanie gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Noworudzkiej 8.

- W przyszłym tygodniu podpiszemy umowę z nowym wykonawcą. Dla mieszkańców nie zmieni się wiele, ponieważ organizacja systemu odbioru odpadów komunalnych wynika z uchwał Rady Miasta, a harmonogramy będą oparte na dotychczasowych, chociaż możliwe są pewne korekty – informuje prezydent Grażyna Dziedzic.

Konieczna jest jednak wymiana pojemników na odpady w tej części miasta, która dotychczas obsługiwana była przez PreZero Service Południe Sp. z o.o. – To skomplikowana logistycznie operacja, dlatego bardzo prosimy mieszkańców o cierpliwość i wyrozumiałość – podkreśla Krzysztof Mejer, zastępca prezydenta miasta ds. gospodarki komunalnej. – Wymiana będzie realizowana stopniowo w najbliższych dniach– dodaje.

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na kolejne miesiące zostaną opublikowane w najbliższym czasie na stronie internetowej miasta oraz w aplikacji EcoHarmonogram, będą też dostarczane do gospodarstw domowych. Opracowywane są na podstawie obowiązujących do tej pory.

Nowym operatorem systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Rudzie Śląskiej od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2023 r. będzie konsorcjum firm BM Recykling Sp. z o.o., PZOM STRACH Sp. z o.o. Sp. k. oraz Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o., które złożyło ofertę na kwotę niemal 100 mln zł.

Również od 1 czerwca przestaną funkcjonować dwa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, prowadzone przez dotychczasowego operatora systemu przy ul. Kokotek i Piotra Skargi. Zastąpi je nowo wybudowany gminny PSZOK przy ul. Noworudzkiej 8. – W tym miejscu mieszkańcy, w ramach „opłaty śmieciowej”, mogą oddawać wytworzone przez siebie, posegregowane odpady komunalne, w tym elektrośmieci, zużyte opony, odpady budowlane, wielkogabarytowe czy niebezpieczne – przypomina Katarzyna Kuberek, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej UM. – Oprócz odpadów zmieszanych PSZOK nie przyjmuje także papy, wełny mineralnej, waty szklanej, zderzaków, rur kanalizacyjnych czy styropianu do ocieplania budynków – dodaje.

Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych pracować będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00, a w sobotę w godzinach 10:00-14:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Statystyki odpadów komunalnych wytworzonych w Rudzie Śląskiej w 2020 roku przedstawiają się następująco: odpady niesegregowane (zmieszane) – ok. 33 tys. ton, odpady wielkogabarytowe – ok. 4,4 tys. ton, bioodpady – ok. 9,5 tys. ton, papier – ok. 1,8 tys. ton, tworzywa sztuczne i metal - ok. 1,6 tys. ton, szkło - ok. 2,3 tys. ton, gruz – ok. 6,8 tys. ton, popiół – ok. 1,7 tys. ton.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter