Header decorative image
Kir Żałobny

Nowy most bliżej

Nowy most bliżej

Wciąż jest szansa na zakończenie robót przy budowie mostu na ulicy Poniatowskiego w terminie. Zejście z placu budowy poprzedniego wykonawcy nie powinno wydłużyć realizacji tej inwestycji. Miasto zakończyło już procedurę przetargową związaną z wyłonieniem nowego wykonawcy, ale żeby podpisać z nim umowę potrzebowało kolejne 0,5 mln zł. Brakujące na ten cel pieniądze, na wniosek prezydent Grażyny Dziedzic, wyasygnowali rudzcy radni.

- Po podpisaniu umowy nowy wykonawca będzie miał cztery miesiące, żeby zakończyć inwestycję, liczymy, że tempo prac będzie znacznie szybsze. Okazuje się, że pewne elementy prefabrykowane potrzebne do budowy mostu zostały przez poprzedniego wykonawcę zamówione w innej firmie, która teraz jest gotowa porozumieć się z nowym wykonawcą - podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Przypomnijmy, że dotychczasowa firma, która realizowała inwestycję związaną z rozbiórką starego mostu przy ul. Poniatowskiego oraz budową w tym miejscu nowego obiektu, niespodziewanie zeszła z placu budowy w lipcu tego roku. - Brak jakiejkolwiek reakcji na nasze wezwania z jej strony sprawił, że byliśmy zmuszeni wypowiedzieć umowę, inaczej budowa nowego mostu przeciągałaby się w nieskończoność – informuje prezydent.

Po zerwaniu umowy miejskie służby w pierwszej kolejności musiały zapewnić komunikację zastępczą dla okolicznych mieszkańców. Okazało się, że wykonawca przestał też płacić firmie, która na czas robót zapewniała mieszkańcom przejazd, wobec czego przerwała ona wykonywanie usługi. Następnie w ekspresowym tempie przeprowadzona została inwentaryzacja zrealizowanych dotychczas robót. Była ona niezbędna do opracowania dokumentacji przetargowej, a następnie ogłoszenia przetargu na wybór nowego wykonawcy.

Czy można było uniknąć kłopotów przy realizacji tej inwestycji? Prezydent Grażyna Dziedzic przekonana jest, że nie. – Bardzo dużo firm budowlanych po Euro 2012 znalazło się w fatalnej kondycji i szukało wszelkich zleceń, by podreperować swoją kondycję finansową. Na ogłoszony przez nasz pierwszy przetarg wszystkie złożone oferty były niższe niż wartość robót określona w kosztorysie inwestorskim, niektóre prawie o połowę. My zgodnie z kryteriami musieliśmy wyłonić tę najtańszą – zastrzega Grażyna Dziedzic. – Chcę podkreślić, że firma, która wybrana została w pierwszym przetargu była znana na rynku i posiadała 20-letnie doświadczenie w swojej branży, zatem nic nie zapowiadało tego, że budowa mostu może być zagrożona – dodaje.

Nowy wykonawca, który został wyłoniony w nowym postępowaniu przetargowym, będzie musiał dokończyć prace związane z budową nowego obiektu. – Do tej pory rozebrany został stary most, wykonano część robót związanych z przebudową sieci elektroenergetycznej oraz zakończono roboty fundamentowe przy stawianiu nowego mostu - wylicza Mariusz Pol z Wydziału Dróg i Mostów. Zgodnie z warunkami przetargu wykonawca na zakończenie wszystkich prac będzie miał 4 miesiące. Co ważne, po wejściu na plac budowy nowego wykonawcy to on przejmie na siebie koszty związane z utrzymaniem komunikacji zastępczej na czas realizacji inwestycji. Obecnie ciężar jej utrzymania spoczywa na mieście.

Przebudowa obiektów mostowych – to jeden z tegorocznych priorytetów inwestycyjnych władz Rudy Śląskiej. W sumie na przebudowę obiektów mostowych władze miasta zamierzają w tym roku wydać ponad 8,7 mln zł. - Tegoroczne inwestycje to konieczność. Nieremontowane przez lata wiadukty i mosty są w fatalnym stanie technicznym, stąd tak duże nakłady finansowe na ten cel. Oczywiście  komfortem byłoby przeznaczyć te środki np. na budowę trasy N-S, ale musimy myśleć o bezpieczeństwie kierowców, stąd taka, a nie inna decyzja - podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Ze środków przeznaczonych na mosty i wiadukty obecnie trwają prace związane z rozbiórką wiaduktu przy ul. Tunkla, w pobliżu byłej kopalni „Nowy Wirek”. Także przy ul. Tunkla w rejonie ul. Przemysłowej rozebrany zostanie kolejny most. Następna inwestycja dotyczyć będzie przebudowy mostu przy ul. Piastowskiej nad Bytomką. Oprócz miejskich inwestycji w tym zakresie KWK Halemba-Wirek rozebrała już wiadukt na ul. Katowickiej w rejonie ul. Siekiela.

W Rudzie Śląskiej już w 2012 roku zlikwidowane zostały dwa niewykorzystywane wiadukty nad liniami kolejowymi, które znajdowały się w złym stanie technicznym. Miasto na ten cel wydało 3,1 mln zł.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter