Kir Żałobny

Nowy gospodarz zieleni

Nowy gospodarz zieleni

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej będzie odpowiadać za utrzymanie rudzkich terenów zielonych. Rudzcy radni na wniosek prezydent Grażyny Dziedzic  podjęli uchwałę o przekazaniu zadań z zakresu utrzymania zieleni miejskiej i zadrzewień MPGM. – Celem uchwały jest m.in. ścisła współpraca między zarządcami, dzięki czemu z pewnością poprawi się efektywność działań – mówi prezydent Grażyna Dziedzic.

Do tej pory MPGM, w ramach podpisanej z miastem umowy wykonawczej, zarządzał 14 ha miejskich terenów zielonych. Zadanie to wykonywały poszczególne Rejony Eksploatacji Budynków, których w mieście jest 6: w Rudzie, Wirku, Halembie, Goduli, Nowym Bytomiu i Kochłowicach. Miasto zarządza w sumie ok. 172 ha terenów zielonych. – Nowa uchwała przewiduje przejęcie przez spółkę zadań utrzymania ok. 110 ha z tego obszaru – wyjaśnia Bogusława Opaczyńska, naczelnik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego. – Pozostałe 61 ha to zieleń w pasach drogowych oraz rondach i ta część dalej będzie utrzymywana przez miasto. Zarządzanie MPGM nie będzie obejmowało utrzymania zieleni przyulicznej, przycinki drzew oraz wycinki i nasadzeń wykonywanych za usuwaną zieleń. Te zadania będzie nadal realizować miasto poprzez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Do tej pory zadania z zakresu utrzymania zieleni miejskiej miasto wykonywało poprzez firmy zewnętrzne. - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej cesją przejmie od miasta funkcjonujące umowy, których termin wygasa 31 marca przyszłego roku. Po ich wygaśnięciu doprowadzimy do zawarcia kompleksowych umów na utrzymanie całości terenów zielonych, czyli w sumie na ok. 124 ha – tłumaczy Henryk Knapik, prezes zarządu. - Nowa uchwała zwiększy efektywność zarządzania, a przede wszystkim pozwoli na oszczędności, o których przekonamy się po jej wdrożeniu. Projekt ten traktujemy jako pilotażowy – podkreśla wiceprezydent Michał Pierończyk. W każdym Rejonie Eksploatacji Budynków jest pracownik, który stale monitoruje stan zieleni w terenie. Z kolei w siedzibie dyrekcji MPGM jest osoba koordynująca pracę tych osób. – Dzięki takiej organizacji, a także współpracy między MPGM oraz spółdzielniami: RSM, Nasz Dom czy Perspektywa zarządzanie będzie bardziej sprawne, co z pewnością odczują wszyscy mieszkańcy – mówi Henryk Knapik.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter