Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Nowy Bytom i Chebzie zakończyły jesienny cykl spotkań

Nowy Bytom i Chebzie zakończyły jesienny cykl spotkań

Ponad 200 tematów i zagadnień zostało poruszonych podczas zakończonego dziś jesiennego cyklu spotkań władz miasta z mieszkańcami Rudy Śląskiej. Aktywnie uczestniczyło w nich ponad 300 osób. Do najczęściej poruszanych tematów należały problemy związane z drogami, chodnikami, parkowaniem czy gospodarką odpadami. Dziś wybrzmiały jeszcze tematy związane z zagospodarowanie centralnej części miasta czy możliwością podłączenia do sieci ciepłowniczej. – To, że na spotkaniach pada tak wiele pytań oraz fakt, że pojawiają się na nich wciąż nowi mieszkańcy miasta, potwierdza zasadność ich organizacji. Taka forma dialogu jest po prostu potrzebna  – podkreśla Krzysztof Mejer, wiceprezydent Rudy Śląskiej.

Mieszkańcy na dzisiejszym spotkaniu zgłaszali swoje zaniepokojenie oznaczeniami, które pojawiły się na niektórych drzewach i sprzeciwiali się ich wycinaniu. – Związane jest to z tym, że rozpoczęły się prace mające na celu znaczną metamorfozę dwóch dużych parków w Nowym Bytomiu. Zapewniam, że będziemy dbać o tereny zielone, które posiadamy – wyjaśnił wiceprezydent Krzysztof Mejer. W ramach inwestycji zmodernizowane zostaną alejki, zainstalowane zostanie nowe oświetlenie oraz nasadzonych będzie ponad 85 tys. roślin. W Parku Dworskim założone zostanie rozarium, gdzie utworzone zostaną kompozycje z różnych gatunków róż, natomiast w parku przy ul. Hallera powstanie ogród sensoryczny oraz plac zabaw ze ścieżką zdrowia. Obie rewitalizacje są kolejnym etapem rozbudowywanego w mieście Traktu Rudzkiego, ich koszt ma wynieść ponad 7,3 mln zł. Inwestycje, podobnie jak wcześniejsze odcinki Traktu Rudzkiego, objęte są dofinansowaniem unijnym. Na realizację całego projektu miasto pozyskało ponad 6 mln zł ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W Parku Dworskim prace już trwają, ich zakończenie planowane jest na II kwartał przyszłego roku.

Jeden z obecnych dziś mieszkańców był ciekawy, jakie będą dalsze losy Wielkiego Pieca. – Opracowujemy właśnie dokumentację wykonawczą, następnym etapem będzie uzyskanie pozwolenia na budowę oraz, co najważniejsze, pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania – powiedział Krzysztof Mejer. – Jest szansa, że rewitalizacja Wielkiego Pieca rozpocznie się już w przyszłym roku i z pewnością będziemy do tego dążyć – dodał wiceprezydent.

Podczas spotkania zostało również poruszone zagadnienie czasowego braku możliwości wykupu mieszkań komunalnych. - Na tym etapie podjęliśmy decyzję o wstrzymaniu wykupów, mając na względzie dbałość o stan majątkowy miasta. Owszem, będziemy budować mieszkania, wkrótce rozpocznie się taka inwestycja przy ul. Bankowej, ale na razie nie zamierzamy ich sprzedawać - wyjaśnił wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Mieszkańcy zwracali także uwagę na problemy z parkowaniem, m.in. w rejonie ul. Szarotek. Wiceprezydent Krzysztof Mejer wskazał na możliwość zwrócenia się wspólnot mieszkaniowych o dzierżawę terenu od miasta i wykonania parkingu środkami własnymi wspólnoty. Z kolei lokatorzy kamienic zlokalizowanych w Chebziu dopytywali o możliwość podłączenia ich mieszkań do sieci ciepłowniczej. W tej sprawie wiceprezydent zaproponował dedykowane spotkanie, na którym zostaną omówione możliwości techniczne wykonania takiej instalacji.

Spotkanie było też okazją do podsumowania inwestycji realizowanych w dzielnicach w kończącym się roku. Wiceprezydent Mejer przypomniał, że zakończone zostały termomodernizacje budynków wielorodzinnych mieszkalnych przy ul. Damrota 5 i Chorzowskiej 9A oraz budynku dyrekcji MOSiR przy ul. Hallera 14a. Ta ostatnia inwestycja obejmowała ocieplenie ścian oraz dachu wraz z wymianą jego pokrycia. Dodatkowo wymieniona została stolarka drzwiowa oraz część stolarki okiennej, a także wykonana została izolacja przeciwwilgociowa. Poprawiła się także sama estetyka budynku. Zadanie to kosztowało prawie 600 tys. zł i było realizowane przy współudziale środków unijnych oraz dofinansowane z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach programu działań na rzecz ograniczania niskiej emisji. Został także wykonany remont budynku Miejskiego Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności za kwotę prawie 600 tys. zł.

Dodatkowo Krzysztof Mejer poinformował, że do końca roku na tzw. „zakręcie mistrzów” na Drogowej Trasie Średnicowej zainstalowany zostanie fotoradar. Wyłoniony został wykonawca na realizację tego zadania, którego koszt wyniesie prawie 300 tys. zł. Obsługą i konserwacją urządzenia zajmować się będzie Inspekcja Transportu Drogowego. Miasto już od 2017 r. wspólnie z Policją wnioskowało o montaż fotoradaru na feralnym zakręcie na DTŚ. ITD po wykonanych analizach uznała takie rozwiązanie za zasadne. Okazało się jednak, że ustawienie fotoradaru w Rudzie Śląskiej znalazło się na dalszym miejscu w planach inwestycyjnych Inspekcji. W tej sytuacji miasto podjęło decyzję o zakupie urządzenia, co spotkało się z akceptacją Rady Miasta. - W ten sposób będziemy mogli poprawić bezpieczeństwo na wspomnianym odcinku DTŚ – powiedział wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Poza tym ramach budżetu obywatelskiego w Nowym Bytomiu zrealizowany został projekt „Radosny plac zabaw, przyjazna strefa aktywności ruchowej dzieci przy MP 4 im. Misia Uszatka”, czyli bezpieczny plac zabaw, sprzyjający aktywności ruchowej i zabawie. Dodatkowo w obydwu dzielnicach zostały postawione pojemniki na plastikowe nakrętki w ramach projektu "Rudzkie serca".

W trakcie realizacji jest opracowanie wykonania odprowadzenia nadmiaru wód opadowych w rejonie budynku przy ul. Hallera 61 oraz opracowanie projektu budowlano-wykonawczego remontu dachu Miejskiego Przedszkola nr 4.

Z kolei w 2022 roku zaplanowana jest termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Niedurnego 24 i 26, przebudowa stropodachu budynku przy ul. Niedurnego 50D oraz budowa zespołu garaży przy ul. Ratowników. Jeśli chodzi o zakres prac drogowych, to planowana jest rozbudowa ul. Kokotek.

Przypomnijmy, że dzielnicowe spotkania z władzami miasta, odbywające się zawsze wiosną i jesienią, to inicjatywa prezydent Grażyny Dziedzic, która zapoczątkowana została w 2011 roku. Do tej pory wzięło w nich udział ponad 7 tys. osób. W 2020 roku wiosenna seria została przerwana po trzech spotkaniach w związku z pandemią koronawirusa. W tym czasie zorganizowano dwa spotkania on-line za pośrednictwem mediów społecznościowych. Spotkania w formule tradycyjnej wznowione zostały 18 października 2021 r.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter