Header decorative image
Kir Żałobny

Nowości w rudzkim geoportalu

Nowości w rudzkim geoportalu

Nowe funkcje oraz odświeżoną kolorystykę zyskał geoportal miasta Ruda Śląska, dostępny pod adresem http://rudaslaska.geoportal2.pl. - Chcemy stopniowo rozbudowywać zakres informacji prezentowanych na portalu - mówi Grzegorz Ogórek, geodeta miasta.

Najważniejsze nowości to:
- pobieranie informacji o obiektach z określonego obszaru lub w zadanym promieniu,
- pobieranie linku do aktualnego widoku mapy, np. w celu przesłania go e-mailem aby adresat po kliknięciu w link zobaczył na swoim monitorze dokładnie taki sam obraz mapy jak nadawca,
- dodawanie własnych serwisów map sieciowych lub serwisów publikowanych przez inne instytucje, dzięki czemu do aktualnie publikowanej mapy można dołączyć (w trybie przeglądania) treść innych map, bez konieczności fizycznego pobierania ich z serwera instytucji publikującej daną mapę.

Poszczególne panele interfejsu można obecnie ukrywać, co pozwala na wykorzystanie całego ekranu monitora do prezentacji mapy. Co istotne, przerysowanie obrazu mapy przy zmianie wyświetlanej treści następuje błyskawicznie.

Poprzez geoportal w tzw. trybie publicznym czyli ogólnodostępnym można uzyskać informacje z planu zagospodarowania przestrzennego, ewidencji gruntów i budynków (z zachowaniem ochrony danych osobowych) oraz mapy zasadniczej. - Trzeba jednak pamiętać, że wydrukowane poprzez portal mapy lub inne dokumenty mają jedynie charakter poglądowy, nie posiadają cech dokumentu i nie mogą stanowić formalnej podstawy prawnej dla czynności administracyjnych lub urzędowych – zaznacza Grzegorz Ogórek.

Znacznym przeobrażeniom uległo również udostępnianie geoportalu w tzw. trybie chronionym. Opcja ta przeznaczona jest tylko dla wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych. Pozwala ona na rejestrację pracy geodezyjnej i kartograficznej oraz pobranie dokumentów niezbędnych do wykonania danego zlecenia poprzez stronę internetową, do której dostęp ma tylko wykonawca danej pracy.

- Obecnie, po podpisaniu stosownej umowy, geodeta realizujący pracę geodezyjną nie musi już osobiście fatygować się do Biura Geodety Miasta w celu zgłoszenia pracy oraz pobrania niezbędnych do wykonania danego zlecenia materiałów, ale dopiero po zakończeniu prac przynosi gotową dokumentację techniczną w celu jej weryfikacji – wyjaśnia Grzegorz Ogórek. Informacje o postępie prac związanych z kontrolą dokumentacji, jak również o jej wyniku, przekazywane są wykonawcy poprzez jego indywidualną stronę internetową.

Nowe rozwiązania pozwalają geodetom między innymi na wydruk mapy w zadanej skali wraz z wizualizacją arkusza papieru dobieranego według skali i orientacji mapy, sortowanie zgłoszonych prac zgodnie z zadanymi kryteriami czy też zapis na dysk wypełnionego formularza zgłoszenia pracy geodezyjnej bez konieczności jego natychmiastowego wydruku.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter