Kir Żałobny

Nowoczesny nauczyciel - nowoczesna szkoła

Nowoczesny nauczyciel - nowoczesna szkoła

„Dydaktyczne inspiracje” – pod takim hasłem rudzki magistrat zaprasza pedagogów na I Rudzką Konferencję Dydaktyczną. Spotkanie jest efektem ścisłej współpracy dydaktycznej Gimnazjum nr 9 i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, z której korzysta nie tylko młodzież, ale i rudzcy pedagodzy.

Gimnazjum nr 9 w Rudzie Śląskiej jako pierwsza szkoła gimnazjalna z województwa śląskiego podpisała umowę o współpracy z Uniwersytetem Śląskim. Właśnie mija rok od rozpoczęcia współpracy, dzięki której rudzcy gimnazjaliści biorą udział w cyklicznych zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowo - dydaktycznych uniwersytetu. Ze współpracy korzystają również nauczyciele z gimnazjum, którzy wymieniają się doświadczeniami ze swoimi kolegami z wyższej uczelni.

Projekt dydaktyczny skierowany do wszystkich rudzkich pedagogów to kolejna inicjatywa w ramach patronatu uniwersyteckiego, którym Gimnazjum nr 9 zostało objęte w lutym ubiegłego roku. – Cały czas staramy się i dbamy o to, aby poziom nauczania w naszym mieście był coraz wyższy, a oferta edukacyjna jak najbardziej atrakcyjna. Stąd współpraca naszych placówek oświatowych z różnymi firmami czy ośrodkami naukowymi, która owocuje ciekawymi projektami i pomysłami – podkreśla wiceprezydent Anna Krzysteczko.

Konferencja dydaktyczna, zaplanowana na 27 lutego w godz. 9:00 - 16:00 w rudzkim magistracie, przeznaczona jest dla nauczycieli rudzkich szkół. Neurodydaktyka oraz nowoczesne technologie jako najnowsze trendy w edukacji będą głównym tematem spotkania. - Cyfryzacja na dobre weszła do szkół – dzienniczki internetowe, tablice multimedialne, e-booki stały się stałym elementem szkolnej praktyki. I Rudzka Konferencja Dydaktyczna jest próbą odpowiedzi na potrzeby współczesnego, otwartego na nietuzinkowe rozwiązania nauczyciela, dla którego tablica i kreda powoli stają się reliktem przeszłości – mówi Wojciech Kołodziej, dyrektor Gimnazjum nr 9 w Rudzie Śląskiej, współorganizator konferencji.

Podczas spotkania nauczyciele będą mieli możliwość wysłuchania prelekcji podejmujących problematykę związaną z innowacyjnym, nowoczesnym kształceniem ukierunkowanym na ucznia – „cyfrowego tubylca”. - Zaproszeni prelegenci wygłoszą wykłady, które dzięki swojej warsztatowej formule staną się inspiracją dla nauczycieli i pozwolą na dalsze, indywidualne i pogłębione poszukiwania nowych, niekonwencjonalnych metod pracy z uczniem – zachęca do udziału w warsztatach dyrektor gimnazjum.

Wykłady podczas konferencji wygłoszą: dr Marek Kaczmarzyk, prof. Bernadeta Niesporek-Szamburska oraz dr hab. Danuta Krzyżyk. Z kolei praktyczne przykłady zastosowania nowoczesnych technologii informacyjnych podczas lekcji w szkole zaprezentują nauczyciele działający w grupie Superbelfrzy RP – Agnieszka Bilska i Marcin Paks.

Konferencja rozpocznie się o godzinie 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Ruda Śląska przy placu Jana Pawła II 6 i potrwa do godziny 16.00.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter