Kir Żałobny

Nowoczesny „Kopernik”

Nowoczesny „Kopernik”

Młodzież z  rudzkiego „Kopernika” może już korzystać ze zmodernizowanych pracowni do nauki zawodu. Na wyposażenie i adaptację pomieszczeń szkoła pozyskała ok. 524 tys. zł, z kolei 160 tys. zł dołożono z budżetu miasta. – To nowoczesna przestrzeń, w której uczniowie nabierają umiejętności praktycznych w zawodach technik informatyk, technik programista, technik budownictwa, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik chłodnictwa i klimatyzacji – wyjaśnia Małgorzata Kaszuba, dyrektor ZS nr 6.

- Dzięki pozyskanym środkom i wsparciu z kasy miejskiej zyskaliśmy infrastrukturę tworzącą warunki zbliżone do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej. To z kolei przyczyni się do zwiększenia kompetencji zawodowych naszych uczniów, a przede wszystkim zwiększenia ich szans na rynku pracy – mówi Małgorzata Kaszuba, dyrektor szkoły.

W szkole powstały trzy pracownie komputerowe dla zawodu technik informatyk oraz technik programista, przede wszystkim dla potrzeb prac przy sieciach komputerowych i przy programowaniu. W skład zakupionego wyposażenia tych pracowni wchodzą m.in. stanowiska do projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, stanowiska do konfiguracji lokalnych sieci komputerowych oraz sieciowych systemów operacyjnych oraz kompletne zestawy komputerowe.

Została także utworzona zupełnie nowa pracownia systemów energetyki odnawialnej z laboratorium systemów energetyki odnawialnej. To pierwsza taka pracownia w mieście, w której może być prowadzone kształcenie w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. – Jej wyposażenie wykracza poza zakres wskazany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, ale jest zgodne z oczekiwaniami pracodawców i jest efektem prowadzonych z nimi konsultacji – wyjaśnia Krzysztof Tułaj, wicedyrektor szkoły. Młodzież ma do dyspozycji m.in. zestaw umożliwiający budowę kompletnego systemu fotowoltaicznego w skali laboratoryjnej, zestaw do demonstracji właściwości wykorzystania przekształcenia energii słonecznej w energię cieplną, zestaw do demonstracji właściwości i wykorzystania energii wiatru, stanowisko do badania pompy ciepła oraz zestaw z zakresu ogniw paliwowych. Ponadto w pracowni znajduje się rzeczywista instalacja kolektora słonecznego i fotowoltaiczna, stacja napełniania układu pompy ciepła oraz model turbiny wiatrowej.

Z kolei nowa pracownia dokumentacji technicznej powstała z myślą o uczniach kierunku technik budownictwa. Będzie służyła zajęciom zawodowym w zakresie kosztorysowania komputerowego  i organizacji budowy.

Wspomniane pracownie są zgodne z wymaganiami CKE odnośnie wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych na egzamin praktyczny na kierunku technik informatyk w kwalifikacji EE.08  i EE.09, technik budownictwa w kwalifikacji BD.30 oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej dla kwalifikacji BD.17 i BD.18.

Ponadto z początkiem lutego 2020 roku w Zespole Szkół nr 6 ruszył tzw. projekt miękki. Polega on  na organizacji dodatkowych zajęć z przedmiotów zawodowych dla uczniów, płatnych wakacyjnych staży zawodowych, darmowych kursów certyfikowanych i wycieczek połączonych ze szkoleniami w wiodących na rynku firmach.

 

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter