Header decorative image
Kir Żałobny

Nowoczesne „zielone pracownie” w SP 22 i SP 30

Chłopiec ogląda makietę ciała ludzkiego iłozona na ławce szkolnej.

„Pracownia (bio)logiczna – serce ekologii”, czyli nowoczesna pracownia dydaktyczna została dzisiaj otwarta w Szkole Podstawowej nr 22 im. Jana S. Dworaka w Rudzie Śląskiej. Dzięki niej uczniowie placówki będą mogli uczyć się przedmiotów przyrodniczych z użyciem nowoczesnych sprzętów multimedialnych i wysokiej jakości pomocy naukowych. Kilka dni wcześniej w Szkole Podstawowej nr 30 im. K. Miarki otwarto także zieloną pracownię – „Duch Lasu”. Przedsięwzięcia w przeważającej części zostały sfinansowane z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. To już kolejne „zielone pracownie”, które działają w rudzkich placówkach oświatowych.

- Jestem przekonany, że uczniowie z wielką chęcią będą uczestniczyć w zajęciach odbywających się w nowej sali dydaktycznej – podkreśla Michał Pierończyk, prezydent Rudy Śląskiej. -  Przyczyni się ona do zwiększenia świadomości ekologicznej, pozwoli na zaprezentowanie procesów zachodzących w przyrodzie oraz uświadomi konieczność ochrony środowiska naturalnego – dodaje.

Z dofinansowania, które szkoła otrzymała z WFOŚiGW oraz środków własnych, w sumie 60 tys. zł, zakupiono 43 różne pomoce dydaktyczne, takie jak: modele, preparaty, plansze o tematyce przyrodniczej, biologicznej i ekologicznej, monitor interaktywny i laptop oraz wyposażenie sali w stoły, krzesła i szafy. Wykonane zostały też prace remontowe, w tym: malowanie, ułożenie tematycznej fototapety na jednej ze ścian, przeprowadzono modernizację instalacji elektrycznej i wymianę oświetlenia oraz wykładziny podłogowej.

- Nasza szkolna nowoczesna pracownia stanie się miejscem, w którym uczniowie w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych będą poznawali zagadnienia dotyczące współczesnego świata, np. problemy dotyczące stanu środowiska i naszych postaw wobec nich – tłumaczy Damian Pajonk, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 22. - Uczniowie będą się uczyć m.in. jak być eko, co oznacza termin „zero waste”, w jaki sposób codzienne nawyki wpływają na stan naszego zdrowia i na otaczający nas świat. Nowa pracownia będzie także źródłem wiedzy i inspiracji dla uczniów wszystkich etapów edukacyjnych, dzięki odpowiednio dobranym pomocom dydaktycznym – dodaje.

Warto dodać, że nowa „zielona pracownia” będzie miejscem, w którym realizowane będą lekcje przyrody w klasach 4 i biologii w klasach starszych (5 – 8). Z jej zasobów skorzystają także uczniowie klas 1 - 3 w czasie wprowadzania treści przyrodniczych w nauczaniu zintegrowanym. Organizowane będą tam także zajęcia pozalekcyjne, mające na celu poszerzanie nie tylko wiedzy i umiejętności uczniów, ale również kształcenie nowych zainteresowań - kółko biologiczne, szkolny klub ekologiczny oraz szkolne koło miłośników roślin. Planuje się realizację łącznie ok. 25 – 30 godzin zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych tygodniowo, które będą mieć charakter przyrodniczy, biologiczny i ekologiczny.
Z kolei we wtorek (14.11) w Szkole Podstawowej nr 30 im. K. Miarki otwarta została „zielona pracownia” – „Duch Lasu”. Będzie służyła ona do nauki biologii oraz przyrody i również powstała dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Nową pracownię wyposażono w nowoczesny, interaktywny sprzęt edukacyjny, laboratoryjny i multimedialny. W czasie uroczystości otwarcia uczniowie zaprezentowali środki dydaktyczne zakupione w ramach projektu i wzięli udział w pokazie eksperymentów. Sala ukierunkowana jest na zapewnienie uczniom dostępu do wiedzy teoretycznej oraz możliwości wykorzystania jej praktyce. Ma także na celu wykształcenie odpowiednich postaw ekologicznych i wzbudzenie szacunku do przyrody.

Na tegoroczny konkurs „Zielona Pracownia” wpłynęło 155 zgłoszeń, z których wybranych zostało 100 projektów. Celem konkursu jest dofinansowanie w formie dotacji wniosków dotyczących utworzenia pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych w klasach 4-8 szkół podstawowych oraz w szkołach średnich. To już dziewiąta edycja konkursu. Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w szkołach województwa śląskiego powstało 539 pracowni, których wykonanie pochłonęło ponad 22 mln zł.

W tym roku w Rudzie Śląskiej dofinansowanie w ramach projektu „Zielona Pracownia 2023” otrzymały także: Szkoła Podstawowa nr 23 im. J. Brzechwy oraz Zespół Szkół nr 6 im. M. Kopernika. Natomiast dofinansowanie w ramach projektu „Ekopracownia pod chmurką” otrzymały: Szkoła Podstawowa nr 16 im. J. Korczaka oraz Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 3. W ubiegłym roku zielone pracownie powstały w Szkole Podstawowej nr 35 Specjalnej oraz Szkole Podstawowej nr 15 Sportowej z Oddziałami Integracyjnymi.

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter