Header decorative image
Kir Żałobny

Nowoczesne pracownie do nauki zawodu

Nowoczesne pracownie do nauki zawodu

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego wzbogaciło się o nowoczesne sale dydaktyczne. Zmodernizowanych i wyposażonych zostało tam 5 pracowni do praktycznej nauki zawodu. Służą one do nauczania w branży mechanicznej, elektrycznej, gastronomicznej, fryzjerskiej i handlowej. Całkowita wartość inwestycji wyniosła blisko 2,3 mln zł, z czego ponad 1,5 mln zł pochodzi ze środków zewnętrznych. Ogółem na projekty inwestycyjne i szkoleniowe w rudzkich szkołach zawodowych władze Rudy Śląskiej pozyskały ponad 3 mln zł. Kolejny milion dołożony został z budżetu miasta.

- Od 2011 roku na inwestycje oświatowe otrzymaliśmy z kasy Unii Europejskiej prawie 19 mln zł. Kolejne 5 mln zł powinniśmy otrzymać w tym roku. To właśnie dzięki wsparciu tego rodzaju możemy modernizować bazę dydaktyczną – mówi Grażyna Dziedzic, prezydent miasta Ruda Śląska.

W tegorocznym budżecie miasta zaplanowaliśmy ponad 9 mln zł na rudzkie szkolnictwo, z których znaczna część przeznaczona zostanie na kontynuację termomodernizacji placówek oświatowych oraz modernizację infrastruktury sportowej przy rudzkich placówkach – dodaje Grażyna Dziedzic.

- Wiemy, że na rynku brakuje fachowców, dlatego ogromną wagę przywiązujemy do tego, by rudzkie technika i szkoły branżowe były dobrze wyposażone. To przyciąga do nich młodzież, która chce uczyć się w dobrych warunkach. Obok modernizacji bazy dydaktycznej, ważna jest też wykwalifikowana kadra nauczycieli, której nam w mieście nie brakuje – podkreśla Anna Krzysteczko, zastępca prezydenta miasta Ruda Śląska.

W nowe urządzenia i sprzęt zakupiony ze środków Unii Europejskiej dla CKPiDZ zostały wyposażone: pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, pracownie fryzjersko-kosmetyczne, pracownia gastronomiczna, symulacyjna pracownia sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz pracownie elektryczne. – Uczniowie mają do dyspozycji  obrabiarki z nowoczesnym pulpitem sterowniczym, na którym można zobaczyć symulację obróbki, zanim maszyna zostanie uruchomiona.  Ponadto do obrabiarek dołączonych jest 6 stanowisk komputerowych dla tokarek i 6 dla frezarek z takim samym oprogramowaniem i takimi samymi pulpitami sterowniczymi jak w maszynach. Praktycznie te dodatkowe stanowiska komputerowe pozwalają na  taką samą pracę ucznia, jak przy obsłudze obrabiarki, przy czym maszyna jest tu wirtualna – tłumaczy Rafał Pawlik,  kierownik warsztatu mechanicznego w CKPiDZ. – Dzięki temu nauczanie staje się mniej stresujące dla uczniów, ale przede wszystkim zwiększa się  bezpieczeństwo na stanowisku nauki zawodu – dodaje kierownik.

- Nasz warsztat gastronomiczny to najnowocześniejsza pracownia na Śląsku. Młodzież, która korzysta z zajęć będzie bardzo dobrze przygotowana. Jestem przekonany, że w przyszłej pracy naszych absolwentów nic nie zaskoczy – mówi Krzysztof Ratka, nauczyciel praktycznej nauki zawodu w warsztacie gastronomicznym CKPiDZ.

Nowoczesne sale warsztatowe służą do nauki zawodu: technik usług fryzjerskich, technik elektryk, kucharz i technik żywienia i usług gastronomicznych, cukiernik, piekarz, wędliniarz, operator obrabiarek skrawających, mechanik-monter maszyn i urządzeń, ślusarz oraz sprzedawca. – Na specjalistów w tych branżach od kilku lat istnieje duże zapotrzebowanie wśród pracodawców – mówi Jan Lomania, dyrektor CKPiDZ. – Modernizacja naszych pracowni pozwala na podniesienie jakości kształcenia zawodowego, a tym samym na zwiększenie szans absolwentów na lokalnym i regionalnym rynku pracy - dodaje.

CKPiDZ obok  kształcenia młodzieży ze szkół branżowych, zawodowych i techników,  prowadzi też  Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe dla osób dorosłych. - Każdy, kto chciałby zmienić swoje kwalifikacje może rozpocząć bezpłatną naukę w CKPiDZ. Nasza oferta jest bardzo bogata. Oferujemy m.in. kursy kosmetyczne, pracownika handlowego, sprzedawcy, logistyka, florysty, krawca, kucharza. Kurs dla dorosłych trwa około jednego roku.  Kończy się państwowym egzaminem organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a absolwent uzyskuje konkretny zawód – mówi Barbara Orłowska, wicedyrektor CKPiDZ.

Nowe inwestycje otwierają również możliwości odbycia staży i praktyk zawodowych oraz kursów certyfikowanych dla uczniów CKPiDZ. – Na realizację tych potrzeb pozyskaliśmy kolejne 1,2 mln zł, a wkład miasta wyniesie ok. 62 tys. zł – informuje Aleksandra Piecko, naczelnik Wydziału Oświaty UM. Z projektu skorzysta ok. 150 uczniów kształcących się m.in. w takich zawodach jak technik żywienia i usług gastronomicznych, sprzedawca, ślusarz, operator obrabiarek skrawających czy technik pojazdów samochodowych. Z projektu skorzysta również 26 nauczycieli nauki zawodu, którzy zyskają możliwość podniesienia kompetencji.

Przypomnijmy, że rudzcy uczniowie mogą już korzystać z nowoczesnej pracowni badań elektroakustycznych i nagłośnieniowych oraz ze studia nagrań, które powstały w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski, gdzie uczniowie kształcą się w zawodzie technik realizacji nagrań i nagłośnień.

Projekt adaptacji i wyposażenia pracowni badań elektroakustycznych i nagłośnieniowych wraz ze studiem nagrań z reżyserią dźwięku kosztował 444 tys. zł, z czego 270 tys. zł pochodzi  z dofinansowania.

 

Projekty dofinansowane są z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Oś Priorytetowa XII Infrastruktura edukacyjna Poddziałanie 12.2.1 infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT oraz Oś Priorytetowa XI: Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT.

 

W Rudzie Śląskiej funkcjonuje 15 szkół zawodowych. Jest to 6 techników, w których uczy się 1527 uczniów, 7 branżowych szkół I stopnia liczących 176 uczniów, 18 oddziałów zasadniczych szkół zawodowych liczących 353 uczniów, 1 szkoła przysposabiająca do pracy z 25 uczniami oraz szkoła muzyczna II stopnia z 82 uczniami. Spośród kierunków zawodowych wybieranych przez uczniów największą popularnością cieszy się technik informatyk, logistyk oraz klasy wielozawodowe.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter