Kir Żałobny

Nowi uczniowie rzemiosła

Mężczyzna w todze, kryzie i ze złotym łańcuchem srebrnym berłem dotyka ramię dziewczyny.

Już jutro, 25 października, o godz. 10.00 w Domu Kultury w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach (ul. E. Kokota 170) odbędzie się pasowanie na ucznia w rzemiośle, którego organizatorem jest Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości. Podczas uroczystości w poczet uczniów rzemiosła zostanie przyjętych 110 uczniów I klas szkół branżowych. Rudzka organizacja liczy obecnie 68 członków, z czego 64 zakładów posiada uprawnienia do szkolenia uczniów.

W roku szkolnym 2023/2024 młodzi adepci zawodów rzemieślniczych rozpoczynają praktyczną naukę zawodu w 41 zakładach. W tym też roku szkolnym podpisano 124 umowy w celu nauki zawodu. 110 to umowy z uczniami klas I, natomiast pozostałe z uczniami klas II i III. - Warto podkreślić, że 109 umów zawarto na cały okres nauki, czyli na 36 miesięcy – zaznacza Grzegorz Skudlik, starszy rudzkiego Cechu. 14 umów zawarto z uczniami przechodzącymi z innych zakładów pracy (od II i III klasy), a 1 umowa została podpisana na przyuczenie do zawodu.

Warto przypomnieć, że od 1 września br. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników młodocianych. Uczeń I klasy otrzymuje wynagrodzenie 560,46 zł brutto, klasy II – 630,52 zł brutto, a III klasy – 700,58 zł brutto. Jest to istotny wzrost stawek wynagrodzeń, bo wynoszący średnio około 50%. Najwięcej, 32 umowy, podpisano na naukę zawodu fryzjera0, 24 – cukiernika, 23 - mechanika pojazdów samochodowych, 14 – piekarza, 7 – blacharza samochodowego, 6 – lakiernika, po 4 – kucharza i ślusarza, 3 – stolarza, po 2 elektromechanika pojazdów samochodowych i fotografa oraz po jednej elektromechanika, montera zabudowy i przetwórcę mięsa.  Obowiązek szkolny uczniowie realizują w Zespole Szkół nr 1– 49 uczniów, ZS nr 4 – 18 uczniów, ZS nr 2 – 12 uczniów, ZS nr 3 – 8  oraz 1 uczeń w Zespole Szkół nr 7. Umowy o nauce zawodu w rudzkich zakładach podpisali również uczniowie szkół branżowych z miast ościennych, m.in. 9 uczniów ze Świętochłowic, 8 z Zabrza, 7 z Bytomia, a także z Gliwic, Chorzowa, Tychów, Ornontowic, Sosnowca oraz Siemianowic Śląskich. Teoretyczne podstawy wybranych zawodów poznają zaś w ramach corocznych kursów odbywanych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej. - Istotną zaletą wyboru przez uczniów formy kształcenia w rzemiośle jest nauka przez pracę w warunkach rynkowych, to znaczy pod konkretne potrzeby klienta oraz możliwość uzyskania po jej ukończeniu świadectwa czeladniczego, będącego potwierdzeniem kwalifikacji zawodowych we wszystkich krajach Unii Europejskiej – podkreśla Grzegorz Skudlik.

Przypomnijmy, że Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości reprezentuje swoich członków, integruje środowisko rzemieślnicze, organizuje praktyczną naukę zawodu oraz sprawuje nadzór nad rekrutacją i procesem kształcenia uczniów, a także dba o zachowanie rzemieślniczych tradycji.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter