Header decorative image
Kir Żałobny

Nowe zasady wycinki drzew i krzewów

Nowe zasady wycinki drzew i krzewów

28 sierpnia wchodzą w życie zmiany w ustawie o ochronie przyrody. Najistotniejsze dla mieszkańców nowości dotyczą wycinki oraz przycinki drzew i krzewów. Obowiązuje też nowy wzór wniosku.

- Do tej pory o konieczności wydania zezwolenia na wycięcie drzewa decydował jego wiek, teraz jest to obwód pnia na wysokości 5 cm w zależności od gatunku – mówi Ewa Wyciślik, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta. W przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego zezwolenie jest wymagane dla drzew o obwodzie pnia powyżej 35 cm, dla pozostałych gatunków – powyżej 25 cm. - Jeżeli chodzi o krzewy, to nadal decyduje wiek i bez zezwolenia nie można wyciąć krzewu mającego więcej niż 10 lat – mówi Ewa Wyciślik.

Znowelizowana ustawa zobowiązuje spółdzielnie mieszkaniowe i zarządy wspólnot mieszkaniowych do poinformowania mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty o planowanej wycince drzew lub krzewów na co najmniej 30 dni przed złożeniem wniosku do urzędu. Doprecyzowane zostały kwestie związane z przycinką drzew. Nie można usuwać gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony drzewa, chyba że konieczne jest usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych, utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa lub wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrócenia statyki drzewa.

Wprowadzony został nowy sposób obliczania wysokości opłaty za usunięcie drzew lub krzewów, która jest zależna od obwodu pnia, gatunku drzewa i lokalizacji. Nie ma już zwolnienia z opłaty administracyjnej za usuwanie drzew i krzewów, które wyrosły lub zostały nasadzone na terenach przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane.

Trzeba pamiętać, że nieprzestrzeganie zapisów ustawy nadal wiąże się z karami pieniężnymi.

W związku ze zmianami obowiązuje także nowy wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów. Wniosek o oznaczeniu KK-1 jest dostępny na stronie internetowej www.rudaslaska.bip.info.pl/ – menu przedmiotowe - Jak załatwić sprawę – wnioski do pobrania – KK Ochrona Środowiska i gospodarka komunalna – KK-1 oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miasta. Dołączane do wniosku oświadczenie o tytule prawnym władania nieruchomością składane jest pod odpowiedzialnością karną.

W 2014 roku prezydent miasta Ruda Śląska wydał 679 decyzji w związku z wnioskami o zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów, w 2015 roku do tej pory 376 decyzji.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter