Kir Żałobny

Nowe stawki zatwierdzone

Nowe stawki zatwierdzone

Rudzcy radni zatwierdzili dziś nowe stawki podatku od nieruchomości. Są one minimalnie wyższe od dotychczasowych. Podwyżki w zasadzie nie odczują właściciele budynków mieszkalnych, którzy za 1m² zapłacą tylko 1 grosz więcej niż obecnie. Natomiast 46 groszy więcej zapłacą przedsiębiorcy od 1 m² budynków, w których prowadzą działalność. - Tej ostatniej opłaty nie podwyższaliśmy od 2013 r. i nawet w nowej, obowiązującej od 2017 r. kwocie, jest ona jedną z najniższych w regionie - podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Po zmianie stawka podatku od nieruchomości za 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych wynosić będzie 0,69 zł. To jeden grosz więcej niż dotychczas. O sześć groszy wzrośnie stawka podatku za 1m² powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W ten sposób od nowego roku rudzcy podatnicy zapłacą 0,88 zł, a nie jak dotychczas 0,82 zł. Natomiast stawka podatku za 1 m² od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej wzrośnie o 46 gr i będzie wynosić 21,80 zł.

- To chyba odwieczny dylemat: podwyższać podatki, czy też nie. Staramy się do tego tematu podchodzić racjonalnie. Dlatego w tym roku dokonujemy korekt tylko w przypadku podatku od nieruchomości. Bez zmian pozostają opłata za psa, opłata targowa oraz podatek od środków transportowych – informuje prezydent Grażyna Dziedzic – Musimy też pamiętać, że wpływy z podatków są głównym źródłem dochodów miasta. To dzięki nim możemy realizować większość naszych zadań. Podwyżka dotychczas obowiązujących stawek podatku od nieruchomości sprawi, że do budżetu miasta w przyszłym roku powinno wpłynąć ok. 2 mln zł więcej – dodaje prezydent.

Co ważne, przyjęta dziś uchwała gwarantuje utrzymanie dotychczasowych obniżonych stawek podatku dla budynków, w których przedsiębiorcy utworzą nowe miejsca pracy. Stawka podatku od budynku, w którym utworzonych zostanie od 1 do 5 etatów, wynosi 16 zł, dla 6 do 20 etatów – 12 zł, natomiast w przypadku utworzenia więcej niż 20 etatów stawka wynosi 10 zł. Aktualnie z tego typu „ulgi” korzysta w mieście 10 przedsiębiorców, którzy utworzyli łącznie co najmniej 160 nowych miejsc pracy. – Jak widać skutecznie zachęcamy do inwestowania w Rudzie Śląskiej i to wieloma innymi narzędziami niż ulgi w podatkach. Wiemy z naszego doświadczenia, że inwestorzy, którzy chcą ulokować swój biznes w danym mieście, patrzą na wiele innych aspektów – na to, czy na miejscu znajdą wykwalifikowaną kadrę, czy miasto posiada rozwiniętą sieć drogową, czy nawet na to, jak lokalne władze dbają o najbliższe otoczenie - podkreśla wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Przypomnijmy, że każdego roku Minister Finansów określa maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych, które obowiązywać będą w kolejnym roku. Z uwagi na to, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2016 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2015 r. były niższe o 0,9 proc., maksymalne stawki podatków na przyszły rok również są niższe. Przykładowo dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej maksymalna stawka wynosi 22,66 zł, natomiast dla powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych wynosi 0,75 zł.

Podatek od nieruchomości jest jednym z głównych źródeł dochodów własnych gminy. W ubiegłym roku do budżetu miasta z tego tytułu wpłynęło ponad 55,2 mln zł. Podatek od nieruchomości każdego roku od osób fizycznych płatny jest w czterech ratach - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego, natomiast dla pozostałych podmiotów do 15. dnia każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia.

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta radni zatwierdzili także przyszłoroczną opłatę od posiadania psa. Pozostanie ona na dotychczasowym poziomie. Oznacza to, że właściciele psów zapłacą w 2017 r. za swojego pupila 60 zł. Opłatę uiścić trzeba w terminie do 31 marca.

Co ważne, uchwała przewiduje zwolnienie z podatku dla osób, które przygarną psa ze schroniska dla zwierząt w Rudzie Śląskiej. Ponadto kolejne zwolnienia z opłaty przewidział ustawodawca w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. W ten sposób z opłaty zwolnione są: osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z tytułu posiadania jednego psa; osoby niepełnosprawne z tytułu posiadania psa asystującego; osoby w wieku powyżej 65 lat prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa; podatnicy podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

W ubiegłym roku z tytułu opłaty od psa do budżetu miasta wpłynęła kwota ponad 166 tys. zł.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter